Helpmij nieuwsbrief editie
September 2002
In dit nummer:
KaZaA en je ip-adres

Een maand geleden was er op Nederland 3 een documentaire over KaZaA, het bekendste programma waarmee je bestanden kunt uitwisselen via internet. Je kunt de documentaire nog online bekijken als je deze hebt gemist. In de documentaire zit een opvallende scene waarbij een techneut van Buma Stemra laat zien hoe hij een KaZaA-gebruiker identificeert (Buma Stemra probeert illegale muziekkopieen te bestrijden). We willen hier eens wat nader naar kijken, want veel gebruikers denken dat ze anoniem van KaZaA gebruik maken. Dat is niet helemaal waar.
Jouw ip-adres is in geval bekend zodra je via KaZaA een bestand download of upload. Het ip-adres is het unieke nummer van jouw pc op internet dat nu eenmaal nodig is om gegevens te kunnen versturen. Ook voor KaZaA, al worden ip-adressen niet in de gebruikersinterface van het programma getoond.
Om het toch na te gaan kan iedere Windows gebruiker de methode van de Buma Stemra medewerker nadoen: Ga naar Start menu -> Uitvoeren ('run') -> tik in: 'command' en Enter. De oudere pc-gebruikers herkennen vervolgens de vertrouwde ms-dos interface. Tik daar achter de c: prompt in: 'netstat'. Je ziet alle verbindingen die jouw pc heeft met het internet, bijvoorbeeld de sites die je browser heeft openstaan.
Als je nu KaZaA start en er een bestand mee gaat downloaden, dan zie je de hostnaam van de gebruiker die jou die file toestuurt via netstat. Als je het makkelijker vindt om alleen ip-adressen te zien, typ dan 'netstat -n'. Tik de optie -h voor een hulptekst bij netstat om de andere opties te ontdekken. Voor je eigen ip-adres tik je trouwens 'ipconfig' in op de ms-dosprompt. Om deze prompt tenslotte weer kwijt te raken, type je ´exit´.
Goed: jouw ip-adres en dat van andere KaZaA gebruikers zijn dus bekend zodra je files gaat uitwisselen. Dat lijkt onschuldig maar als je gebruik maakt van ADSL of een kabelverbinding, dan weet je misschien al dat er via je ip-adres vaak meer over jou bekend is dan je lief is. Je ip-adres wijzigt zelden of nooit en wordt daardoor een soort stempel op al je internetactiviteiten.
Als je bijvoorbeeld in nieuwsgroepen post dan zijn je discussieberichten terug te vinden met je ip en vaak ook je naam erboven. Ook het intikken van je ip-adres of je hostnaam in Google kan resultaten opleveren. Het zal duidelijk zijn dat de politie al helemaal weinig moeite heeft om een naam aan een ip-adres te koppelen. Zij kan dit bij je provider opvragen als je betrokken bent bij een zaak die wordt onderzocht. Ook als je via een modem inbelt, want providers houden bij welke klanten er op welk moment via de modembanken inloggen en de KPN kan desnoods uitzoeken vanaf welk huisadres er werd gebeld op een bepaald tijdstip.
We schrijven dit allemaal niet om je bang te maken. Voor zover bekend zitten de politie en andere opsporingsautoriteiten nog niet achter privepersonen aan die software of mp3's ruilen voor eigen gebruik. Maar als het wel zover mocht komen dan is opsporing voor hen dus relatief eenvoudig. De programmeurs uit de P2P scene zijn overigens al weer tegenzetten aan het ontwikkelen. Zo maakt Freenet gebruik van encryptie om de inhoud van bestanden te verhullen. Weer een ander netwerk met de naam Freedom legt een internetverbinding nooit rechtstreeks tussen twee computers maar altijd via een willekeurige keten van servers waarvan elke server alleen de vorige en de volgende kent. Een slim systeem waarmee niet alleen de inhoud van een verbinding wordt verhult, maar ook wie er met wie data uitwisselt. Het kat en muis spel tussen de muziekindustrie en P2P ontwikkelaars blijft dus voorlopig wel doorgaan.
Bron smallzine

Huib


Internet via het stopcontact

Internet via het stopcontact heet in vaktaal ook wel Powerline Communication, of kortweg PLC. Dit is een breedbandtoepassing, waarbij data transport via de elektriciteitsleiding plaatsvindt. Met andere woorden, zowel data als stroom komen via hetzelfde netwerk thuis terecht. Daar worden ze gesplitst door een modem in de meterkast. Met deze techniek is het in principe mogelijk om via elk stopcontact in de woning over een internetverbinding te beschikken.

Hoe werkt PLC?
Het elektriciteitsnet bestaat uit drie verschillende netwerken: het hoogspanningsnet, het middenspanningsnet en het laagspanningsnet.
Het hoogspanningsnet loopt van diverse energiecentrales, waar een spanning van 110 – 380 KV wordt opgewekt, naar de verdeelstations van het elektriciteitsbedrijf. In het verdeelstation wordt de spanning teruggebracht tot 10 KV en aangesloten op het middenspanningsnet. Dit netwerk bestaat uit een ring waarop een aantal transformatoren is aangesloten die de spanning verder terugbrengt naar een voor het huishouden geschikt voltage van 230 volt. Het laatste gedeelte naar de woningen en bedrijven toe is het laagspanningsnet. Dit is - net als het hoogspanningsnet - redundant oftewel een dubbel netwerk, zodat bij een kabelbreuk de stroom niet meteen uitvalt. In de meterkast van de woningen zit een aftakking gemonteerd, om het huishouden van stroom te voorzien.
Om toegang tot internet te verkrijgen via het stroomnetwerk, maakt men op het middenspanningsnet een verbinding met de zogenaamde Backbone van internet. Een PLC unit, die is aangesloten op de transformatoren, voorziet het laagspanningsnet van de internetverbinding. Voor de internetverbinding is een netwerkkaart in je computer nodig, die je via een aparte modem aansluit op het stopcontact.

Proefprojecten in het buitenland
In verschillende landen in Europa wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe techniek. De energiebedrijven RWE en MVV in Duitsland bieden inmiddels al internet via het stopcontact aan voor consumenten. Ook in Spanje en Zweden zijn vergevorderde plannen om PLC als product in de markt te zetten. In Engeland daarentegen is een proefproject voortijdig afgebroken, vanwege (toen nog) onoverkomelijke technische bezwaren.
In de VS is de belangenorganisatie HomePlug Powerline Alliance actief, die zich inzet voor de invoer van powerline producten. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal bedrijven dat voor internettoegang via het elektriciteitsnet mogelijkheden ziet. Omdat de situatie in de VS anders is dan in Europa, hebben energiebedrijven er echter minder belangstelling voor. Door de grote afstanden zijn daar gemiddeld twaalf huishoudens op één transformatorhuisje aangesloten, waar dat in Europa meer dan honderd woningen zijn.
Belangrijkste aanjager voor energiebedrijven om PLC als nieuw product te onderzoeken is de concurrentie op de energiemarkt. In een vrije markt zoeken consumenten naar alternatieve leveranciers en het aanbieden van internet via het stroomnet kan de klant extra aan het energiebedrijf binden.
Digistroom in Nederland
In Nederland is energiebedrijf Nuon in september 2001 een proef gestart onder de naam Digistroom. Onderzocht wordt of Digistroom een alternatief kan zijn voor internet via de kabel en de snelle telefoonlijn (ADSL). In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd zouden 250 huishoudens worden voorzien van internettoegang via het elektriciteitsnet.
De proef is momenteel in de afrondingsfase en de resultaten zijn volgens Nuon bemoedigend te noemen. In het begin liep het project nogal wat vertragingen op met de installatie, waardoor er vanaf november 2001 tot nu in totaal 180 huishoudens zijn aangesloten. Doel van de test was de technische haalbaarheid om internet via het elektriciteitsnetwerk aan te bieden vast te stellen.
Volgens Nuon zijn de meeste gebruikers van het proefproject enthousiast. Op de website van Digistroom kunnen ze hun ervaringen kwijt in een forum. Over het algemeen zijn de reacties van gebruikers over de verbindingssnelheid positief. Als je de verbinding vergelijkt met een gewone 56kb/s modem heb je een goede en snelle verbinding. Een gebruiker meldt downloadsnelheden van 75 tot 240 kb/s, afhankelijk van de website die hij bezoekt. Een andere gebruiker die meerdere dingen tegelijkertijd wil downloaden haalt max. 60 kb/s. Door een andere gebruiker wordt een uploadsnelheid genoemd van 38 kb/s, waarmee hij zeer tevreden is. Minder leuk vindt hij het dat de verbinding elke dag rond een uur of vijf uitvalt!
Over het algemeen wordt echter minder storing ervaren dan bij andere providers. Ook is de storingsgevoeligheid volgens een van de gebruikers afgenomen sinds de start van de test.
Mogelijkheden en bezwaren
In theorie biedt internet via het stopcontact grote mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld een pre dat het elektriciteitsnet overal aanwezig is, in tegenstelling tot kabel en ADSL.
Ook heb je geen extra bekabeling nodig in de woning, omdat je bij elk stopcontact gebruik kunt maken van de PLC verbinding. Bovendien is het elektriciteitsnet een zeer betrouwbaar netwerk, dat weinig onderbrekingen kent. Met PLC kun je (in de toekomst) ook huishoudelijke apparaten besturen via internet.
Echter, in de huidige situatie zijn er ook wat aanmerkingen op het gebruik van PLC. Een veelgehoorde klacht is de mogelijke storing op andere huishoudelijke apparaten. Het zogenaamde hoogfrequente signaal kan uit de modems 'lekken' en daardoor storend werken op andere apparaten of radiosignalen.
Radiozendamateurs hebben hier bijvoorbeeld veel last van. De bekabeling van het elektriciteitsnet is niet ontworpen om de signalen binnen te houden, zoals een coax dat doet. Er worden daarbij zoveel ruissignalen gegenereerd, dat het ontvangen van (amateur) signalen op de kortegolf praktisch onmogelijk wordt. De Inspectie Verkeer en Waterstaat houdt er toezicht op, dat tijdens het proefproject van Nuon de Europese richtlijnen niet worden overschreden.
Om de minder goede eigenschappen van een elektriciteitsnet te compenseren maakt men bij PLC gebruik van geavanceerde modulatietechnieken, zoals OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). In het frequentiegebied tussen de 1 en 30 MHz. wordt op deze manier data gemoduleerd op draaggolven. De OFDM techniek is oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire toepassingen en is erg stabiel, waardoor met een laag signaalniveau toch nog grote hoeveelheden data kunnen worden getransporteerd. De modulatietechniek zorgt er voor dat het spectrum van 1 tot 30 MHz optimaal gebruikt wordt en de mogelijkheid verdwijnt om het signaal te kunnen demoduleren en reconstrueren. De versleuteling van data maakt afluisteren vrijwel onmogelijk.
Een ander bezwaar van internet via het stopcontact is de gedeelde capaciteit, waardoor lagere snelheden worden gehaald. De voorspelde snelheid van 2 Mbit/s is eerder hypothetisch, want de maximale surfsnelheid moet wel gedeeld worden door het aantal gebruikers dat op een lokaal verdeelstation zit.
Volgens een woordvoerder van NUON liggen de downloadsnelheden rond de 150 kb/s. Echter, de internetdata worden pas op het laatste moment met de elektrische stroom meegestuurd, in de zogenaamde 'last mile' tussen het transformatorhuis in de straat en de individuele woningen. Toch is de snelheid nog altijd hoger dan internet via de kabel en bijna vier keer zo hoog als ISDN, zo blijkt uit een artikel in de NRC.
Intussen worden er ook steeds snellere modems ontwikkeld. Er schijnt zelfs al een fabrikant te zijn die een modem maakt dat tien keer zo snel is als een gewoon modem.
Toekomstperspectief van PLC
Powerline Communication kan in de toekomst als breedbandconcurrent optreden van kabelaanbieders en ADSL aansluitingen. Vooralsnog wordt het 'in de markt gezet' als een alternatief voor mensen die niet op een andere manier van internet gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld omdat ze in afgelegen gebieden wonen.
Nuon wil in april bekijken of het zinvol is de techniek verder te gaan testen. Pas als ze ervan overtuigd zijn dat het op elk elektriciteitsnet toe te passen is, zullen ze besluiten of het economisch ook haalbaar is om het aan klanten aan te bieden. Als het aangeboden gaat worden, zullen de eerste aansluitingen pas eind dit jaar volgen. Sowieso behoort niet het hele land tot het werkgebied van NUON. Alleen Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Gelderland komen in aanmerking voor internet via het stopcontact. Om commerciële redenen zullen ook eerst de stedelijke gebieden in deze regio’s aan de beurt komen. Overigens verwacht het energiebedrijf wel een goedkoper product aan te bieden dan bijvoorbeeld de prijs van een ADSL-abonnement.
In verband met de bescherming van de privacy van gebruikers worden er wellicht nog de nodige blokkades opgeworpen. Met de PLC techniek is het gedrag van de consument namelijk precies te volgen. Niet alleen het surfgedrag op internet, maar het gebruik van álle elektrische apparaten in huis. Adverteerders zullen graag gebruik willen maken van de statistieken die dit oplevert.
Bron hcc

Huib


Randaarde
De computervoeding en aarde, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Sommige computerproblemen lijken soms onverklaarbaar. Het geheugen is ineens stuk of verliest data, de computer gaat spontaan uit, het beeld bevriest, enzovoorts. Deze fouten kunnen veroorzaakt worden door of een slechte voeding, of, wat helaas nog steeds vaak voorkomt, het aansluiten van de computer op een niet geaard stopcontact. Ik zal proberen uit te leggen hoe deze problemen ontstaan.

Het gemiddeld voltage van de netspanning is al enkele jaren ~230 volt (~ staat voor wisselspanning) en alle apparaten kunnen hier goed mee omgaan. Helaas is de netspanning niet echt stabiel, de spanning kan schommelen tussen de 210 en 250 volt, maar gelukkig zijn alle apparaten die zijn goedgekeurd hier goed tegen bestand. Spanningschommelingen zijn dus niet zo'n ramp. Vervelender zijn de zogenoemde spike's, surges en sags.

Een spike is een spanningspiek die wordt veroorzaakt door vervuiling van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan een blikseminslag of twee stroomkabels die elkaar raken.

Een surge is een spanningspiek die wordt veroorzaakt door het uitschakelen van zware stroomverbruikers zoals wasmachines.

Zo'n spike of surge kunnen spanningen die enkele tientallen volts hoger zijn dan normaal genereren.

Een sag is een spanningsdip, hierbij zakt de voltage dermate ver weg dat normaal gebruik van apparatuur niet mogelijk is. Sag's zijn goed waar te nemen bij gloeilampen die ineens veel minder fel zijn.

Dat de spike en de surge bij computers vervelende dingen kunnen veroorzaken is natuurlijk niet zo vreemd. Het geheugen en de processor zijn bijzonder gevoelig voor te hoge spanningen, ze worden niet voor niets in antistatische zakken vervoerd. Als de netspanning stijgt, stijgt automatisch ook de spanning aan de andere kant van de voeding.

Na deze uitleg komen we bij de randaarde. Randaarde is gewoonlijk ter bescherming van de gebruiker, bij kortsluiting of stroomlekkage (afvloeiing naar aarde) klappen de zekeringen of aardlekschakelaar om. In de meeste computervoedingen worden componenten gebruikt die spanningspieken kunnen laten afvloeien naar aarde, maar die moet dan wel aanwezig zijn!

Heb je geen randaarde in de kamer waar je computer staat dan zijn er wel een paar oplossingen, zo kun je met een klem op de verwarmingsbuis van de c.v. installatie en een stuk installatiedraad (geel/groen) een aardepunt creëren. Dit kan echter alleen als de buizen niet van plastic zijn en er elders een aansluiting tussen de buizen en de aarde is gemaakt. Deze aansluiting vind je vaak in de meterkast of in de badcel. De mooiste oplossing is natuurlijk het (laten) trekken van aardedraden, maar soms is dit niet haalbaar.

Gebruik nooit de aardeaansluiting van een telefoonaansluiting of de massa-aansluiting van de kabel. Deze zijn hier absoluut niet geschikt voor.

Gebruik je wel een randgeaard stopcontact en heb je toch de bovengenoemde problemen? Dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat je een voeding hebt die niet goed beveiligd is. Wees dan niet te zuinig en investeer in een speciaal hiervoor gemaakt apparaat die je tussen het stopcontact en je computerapparatuur installeert. Deze zijn bij goede electronica/computerwinkels te koop. De investering (vanaf zo'n € 20,00) is zeker de moeite waard.

Wil je de computerapparatuur ook beschermen tegen spanningsdipjes dan is een UPS het apparaat voor jou, valt de spanning (helemaal) weg, dan nemen accu's in de UPS het tijdelijk over. Zo kan je in ieder geval je computer nog netjes afsluiten. Een UPS koop je al voor zo'n € 110,00 en in een UPS zit de overspanningsbeveiling al ingebouwd.

Tibor Visser.


Interview
  Deze maand een interview met één van de mensen achter Helpmij; Sebastiaan.

Je bent samen met je broer Helpmij begonnen, wanneer?
We zijn begonnen 26-07-1999 (volgens de sidn.nl :) maar in werkelijkheid al een paar maanden eerder met computer-helpdesk.com

Waarom zijn jullie met deze online helpdesk begonnen? Er zijn toch meer van dit soort fora op internet?
Toen was er nog helemaal niets, vandaar dat we dit hebben opgestart (naar een idee van Jeroen )

En hoe zijn jullie begonnen?
We zijn begonnen met een Engelse versie van de site, en na een aantal maanden werden we benaderd door Durk de Bruin (oprichter,startpagina.nl) om voor startpagina een Nederlandstalige helpdesk op te zetten. Wat we dus gedaan hebben, de originele site die er was hebben we vertaald en in een Nederlands jasje gestoken

Hadden jullie daar ook een bepaalde taakverdeling bij? En hoe moeten we ons dat voorstellen? Als er een taakverdeling was, bestaat die dan nog?
De taakverdeling is eigenlijk altijd al hetzelfde geweest, Jeroen doet de techniek en de graphics ik regel alle marketing en financiële aspecten van Helpmij en uiteraard Connectus.

Had je ooit verwacht dat Helpmij zo’n succes zou worden?
Niet in deze vorm. Ik had nooit gedacht dat we in zo'n korte tijd, een geweldig team konden opbouwen van mensen die geheel belangeloos de massa wilde helpen met hun computerproblemen.

Heb je ook ideeën over hoe Helpmij er in de toekomst uit gaat zien? Zo ja, hoe wil je dit dan bereiken?
In de toekomst, ach ….. we hebben al zoveel ideeën gehad, maar ieder idee komt er simpelweg nooit van, tijd tijd tijd .....het enige wat ik wel kan zeggen is dat we binnen afzienbare tijd toch wel in een stichting/vereniging veranderen zodat Helpmij een op zichzelf staande entiteit wordt.

Wat is Connectus Internet Services?
Connectus is een Webdesign/Consultancy bedrijf wat ik samen met Jeroen doe, alhoewel er op dit moment weinig activiteiten gedaan worden, alleen Helpmij en nog wat andere losse klanten , niet echt veel speciaals.

Vertel eens iets over wie jij nou eigenlijk bent?
Sebastiaan J Admin en operator.

Wat is je leeftijd?
Ik ben geboren in 1975 reken maar uit.

Wat voor opleiding heb je gedaan?
Niet veel, ik heb Havo en Mavo gedaan maar dat was geen succes :) beetje last van leraren die dachten dat ze het allemaal beter wisten ....ook geen enkel diploma, behalve rijbewijs en ondernemers papieren, en een degree in street-wise. Wel veel trainingen gehad (en gegeven) op het IT-gebied ehhhh MCSE/HP-UX/SOLARIS/ITIL

Wat voor werk doe je?
Op dit moment ben ik Systems-Engineer/Administrator bij Genuity, één van de grootste internetboeren van de wereld, uitvinder van o.a internet (ARPANET), de eerste routers, BGP protocol (We are AS-1 !) (bbn.com/gtei.com ).
Ik beheer voor hun het Amsterdamse Datacenter, diverse solaris bakken, win2k , Linux DNS, Backup systemen eigenlijk alles wat er zoal met hosting en internet te maken heeft.

Ben je een “nerd”? In beide gevallen waarom??????
Een Nerd ? ... ik geloof dat dat zo'n pizza-etend mannetje is wat de hele dag door zijn te grote brilglazen naar een schermpie staart en de meest wazige termen door de lucht gooit ... toch ? ....Nee dat ben ik niet J

En heb je nog bijzondere plannen voor de (nabije) toekomst?
Volgend jaar trouwen !!!

Wat is het ergste dat je op computergebied ooit is overkomen?
Dat ik ermee begonnen ben, nu kan ik niet meer zonder ......maar echt erg ... eeh een rm -rfr * op een root directory van een HP-UX productie machine waar o.a. Oracle op draaide, ik wilde even mijn home dir opschonen, maar ik gaf het commando op de verkeerde plek. L ...... heeft een aantal dagen geduurd voordat alles er weer op stond ...

En wat het leukste, of waar heb je het meest van genoten?
Nog steeds met stip ... 4 weken training in de US (California/Massachusets), vorig jaar voor Genuity.

Heb je een tip voor startende forumbouwers? (origineel zijn?)
Geen idee, wees inderdaad origineel kopieer niet iets wat er al is en al helemaal niet letterlijk kopiëren (dat weten de meeste wel wat ik bedoel), en maak geen forum voor iets waar er al zoveel van zijn ...

Neleke


Freeware/Shareware
Vanaf deze maand proberen we iedere keer een aantal leuke shareware / freeware programma’s te bespreken.

Crystal button:

Crystal button is een shareware programma waarmee je levensechte knoppen kunt maken.
Met Crystal button is het mogelijk driedimensionaal, metallic, met lichtval enz knoppen te maken.
Je kunt spelen met kleuren , materiaalsoort , lettertypes en verschillende groottes.
Verder is het mogelijk dat je een mouse-over effect creërt zodat het net lijkt of de button wordt ingedrukt.
In het zogeheten ‘Deformation’ venster kunt je aangeven wat voor 3D effect er moet worden gebruikt.
Crystal button is te vinden op http://www.crystalbutton.com

Winamp:

Ja wie kent het eigenlijk niet de freeware mp3 speler.
Behalve met mp3 kan winamp ook over weg met mp2 audiostream en audio-cd’s.
Via skins is het uiterlijk van winamp op een leuke manier aan te passen aan je eigen smaak.
Winamp is voorzien van een playlist-editor en een 10 band equalizer , met een aantal voorinstellingen.
Winamp is te downloaden via http://www.winamp.com


Copernic 2001 basic:

Copernic is één van de meest uitgebreide gratis zoek programma’s.
De gratis versie maakt gebruik van 80 verschillende zoekmachines,waarmee je gelijktijdig het web , nieuwsgroepen en e-mail kunt doorzoeken.
Copernic is eenvoudig in gebruik en onthoudt eerdere zoekacties zodat teruggrijpen op een eerdere zoekactie mogelijk is.
Het leuke van copernic is dat hij alle resultaten in een eigen venster toont waarvandaan je direct naar de betreffende pagina kunt gaan.

Copernic basic 2001 is te downloaden op Copernic basic 2001


Column

6 juli 2002. Ik zit achter de computer een beetje naar buiten te staren. Heb nog niet echt inspiratie voor het schrijven van de column. Het is wat men in vaktermen noemt, “komkommertijd”. Nu dat is het hier ook een beetje. De één na de ander meldt zich af wegens vakantie. Heerlijk, nu allemaal uitrusten en bruin verbranden, (bruin, niet rood). Met eventuele partner en kinderen, heerlijk bijtanken. Even geen computerperikelen, geen besmetting met virussen, geen onoplosbare problemen, maar heerlijk genieten van zon, zee, bossen en vrije tijd. Er zijn natuurlijk altijd stakkers zoals ondergetekende die thuis blijven, want ze verbeelden zich zoals ik, dat de dieren geen moment zonder ze kunnen. Ik heb altijd het gevoel dat de schapen, de kippen en de honden in 7 sloten tegelijk lopen wanneer ik er even niet ben. Als ik ca. 1 week van huis ben, dan voel ik me al niet meer prettig en verlang naar mijn beesten. Dat is natuurlijk grote flauwe kul, want de oppas past er net zo goed, zo niet beter op dan ik. Dit jaar heb ik mezelf beloofd, dat ik niet zo belangrijk doe en wij hebben het plan om in september naar ons tweede land, Frankrijk te gaan. Ik moet nu al beginnen wat Franse boeken te lezen, want de eerste tijd ben ik volledig geblokkeerd en kan geen woord uitbrengen. De grijze massa werkt niet meer zo goed als vroeger en ik moet me dus wel even voorbereiden op het verblijf in het buitenland. Dat kun je natuurlijk heel goed via de computer doen. Want, er zijn fantastische taalcursussen die je via de computer kunt doen. Voor zowel beginners als gevorderden. Het is leuk en je studeert in je eigen tempo.
Je kunt routes uitstippelen via internet en hotels bekijken en bespreken. Je kunt als je met de caravan gaat, de campings van tevoren opzoeken, zodat je altijd veilig staat en niet op de parkeerplaats van een grote weg, redelijk onbeschermd. Want dat weet zo langzamerhand iedereen: het is niet meer veilig om zomaar lukraak ergens te kamperen. Maar al te vaak worden we geconfronteerd met berichten over roofovervallen, al dan niet gepaard gaand met geweld. En als je ergens op een afgelegen plek je caravan of tent neerzet, loop je het risico dat onverlaten die er op uit zijn, de vakantie die je vol verwachting begon, tot een drama maken. Veiligheid bovenal. Dus, toch even achter de computer kruipen en via de website van bijvoorbeeld de ANWB je route uitstippelen en eventueel de campings of hotels tevoren bespreken/reserveren. Het kost misschien iets meer, maar je bent redelijk beschermd. Als je toch naar het buitenland gaat, kijk dan ook even naar de daar geldende verkeersregels. Het is nog lang niet overal hetzelfde ondanks de invoering van de Euro. Nu ik toch bezig ben, neem in ieder geval iets mee in de vorm van paracetamol, iets tegen diarree en enkele eerste hulp zaken in de vorm van een doosje pleisters of verband. Er zijn situaties bekend waar de mensen een kapitaal over hadden gehad voor een simpele veiligheidsspeld of een pleistertje. Overbodig te zeggen dat je natuurlijk een goede reisverzekering hebt afgesloten? En dat kan dan inderdaad allemaal via de computer gebeuren. Zo, terwijl ik geen inspiratie had, is er toch iets uitgekomen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe, of als je al terug bent, hoop ik dat het fijn was. Rij voorzichtig als je met de auto gaat en kom allemaal veilig terug op honk, i.e. Helpmij.

Blacksheep


Online fotoalbum

Tja, vakanties zijn leuk, érg leuk zelfs. Zó leuk, dat je dat graag op beeld vast wilt leggen. Dan heb je de keuze uit gewone foto’s en digitale foto’s. Het maakt niet écht veel uit welke je kiest. Je kunt beide soorten op veel sites uploaden, zodat je familie en vrienden kan laten delen in de vakantievreugde. Ik beperk me even tot mijn digitale fotoupload pogingen.

Ik heb een paar van die mogelijkheden onderzocht. De eerste ging meteen al fout. http://photos.msn.nl begroet me leuk met mijn naam en dan is er een mogelijkheid tot foto’s toevoegen…. Helaas, als ik die knop indruk opent er een venster waarbij ik de mogelijkheid krijg om een laadprogramma op de computer te laten installeren. Als ik daar op druk krijg ik een verhaal dat het met een 56 kBps modem 3 minuten duurt… Ik heb kabel, maar er gebeurt niets… Als dágen niets…. En ik had deze mogelijkheid graag benut, want hier kun je 30 mb uploaden. Als ik via een achterdeur tóch op de site kom krijg ik te zien dat wegens zwaar netwerkverkeer de site tijdelijk niet bereikbaar is…. Tja… vakantie????

Een andere mogelijkheid nl http://groups.msn.com/ geeft wél gehoor aan mijn smeekbede foto’s te mogen uploaden. De procedure is ongeveer hetzelfde, maar je mag maar 3 mb uploaden… Dat is niet veel als je zoals ik een nieuwe digitale camera heb en dus met 500 vakantiefoto’s terugkomt.

http://www.fotoalbumonline.tv/ werkt leuk… Kom er direct op. Ik krijg binnen een seconde een mailtje als ik me aanmeld, maar dan…. Het was even zoeken hóe je een album aan moet maken, maar toen moest er een nieuw venster openen, waar ik dan de jpg’s in kon slepen… Dat kwam niet. Ftp werkte niet. Een andere methode die wel werkte was foto voor foto opzoeken en op het album plaatsen. Zover ben ik nog niet gekomen. De foto’s mogen maar 200 kb per stuk zijn en ik heb nog geen tijd gehad ze te bewerken. Ze zijn nu ongeveer 700 kb per stuk.
Hoeveel foto’s er op mogen weet ik niet. Ik heb een album gezien met 18. Maar het wordt niet echt duidelijk vermeld. Wel mag je meerdere albums hebben.

Laatste poging was http://gofoto.nl de makkelijkste tot nu toe. Het aanmelden ging heel snel en het bleek ook geen probleem om de foto’s te uploaden. Het enige nadeel van dit ‘album’ is dat de foto’s maar 3 maanden online blijven, maar dan denk ik dat iedereen inderdaad die foto’s wel gezien heeft…

Dit waren de door mij zelf ondernomen pogingen om digitale foto’s online te krijgen. Niet écht een groot succes. Maar ik blijf het proberen. Ik ben tenslotte pas 4 dagen terug en met mij een groot deel van Nederland.


Laatste nieuws
Netscape lanceert versie 7.0
Netscape versie 7.0 is na een testperiode uitgegeven en probeert haar geringe marktaandeel te verdoezelen

Wanadoo hanteert Fair use policy
Wie teveel verkeer genereert bij als gebruiker van Wanadoo riskeert een afsluiting van het netwerk

Nieuwe versie Linux op Xbox
Na de geslaagde poging van enkele weken geleden is de nieuwe versie van Xbox-Linux weer uitgebreid

Google praat met Chinese regering
Sinds de blokkade van Google door de Chinese regering kunnen miljoenen Chinese gebruikers de populaire zoekmachine niet meer gebruiken

Ontslag: misbruik internet op werk
Steeds vaker wordt 'misbruik van internetdiensten op het werk' als middel gebruikt om mensen te ontslaan

Griekse gamers gaan in protest na verbod op spellen
De Griekse regering heeft elke vorm van digitaal vermaak verboden. Protestacties door Griekse gamers zijn gestart

Gebruik mailfaciliteiten werkgever ligt erg hoog
Meer dan 85% van de personen in een onderzoek, gaven aan dat zij gebruik maken van de spullen van de baas om privberichten te versturen

@Home blokkeert mailservers klanten
Alle klanten die voorheen een eigen mailserver draaide, zijn sinds enkele dagen afhankelijk van de mailservers van @Home

Nieuwe versie ICQ: ICQ Lite
America Online komt met een nieuwe uitgeklede versie van haar ICQ-client

 
Redactie
De helpmij.nl nieuwsbrief staat onder redactie van:
 • Blacksheep
 • Bartuls
 • Beugje
 • Neleke
 • Huibbreeman
 • Mumzel
 • Boelie
 • Breezer
 • Jimbo
 • Lerosa
 • Kleinkramer
 • Tazman
 • Admin
 • Tiborv

De redactie is te bereiken op redactie@helpmij.nl

Wil je een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief dan kan je e-mailen naar het bovenstaande adres of je kan het forum bezoeken en je bijdrage plaatsen in de sectie nieuwsbrief.

Iedereen die zich aanmeld bij helpmij.nl krijgt standaard de nieuwsbrief opgestuurd.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief naar je doorgestuurd en wil hem zelf ontvangen? Ga naar de site en meld je aan het bij het forum. Je zult dan automatisch de nieuwsbrief ontvangen. Als je al aangemeld bent en je hebt de nieuwsbrief niet ontvangen, ga dan in het forum naar profiel, aanpassen van opties, en vink bij 'Mogen de Webmasters en Moderators je berichten sturen?' ja aan.

Disclaimer
Alle handelsnamen of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De redactie van de Helpmij nieuwsbrief gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in de nieuwsbrief. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de nieuwsbrief en sluit Helpmij (de redactie) hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade). Toepassen van informatie en gebruik van software is op eigen risico. De adressen van de abonnees zullen nooit openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden. Bij misbruik van het distributiesysteem van de nieuwsbrief door onbevoegden of een mogelijke storing, van welke aard dan ook, kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor evAentuele daaruit voortvloeiende schade. Verspreiding van deze nieuwsbrief is toegestaan maar uitsluitend volledig en in ongewijzigde vorm. Het is niet toegestaan om delen van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van de makers te gebruiken.