Helpmij magazine

November 2017

Voorwoord

Scroll naar boven

Nog twee maanden te gaan tot het nieuwe jaar. De Fall Creators Update van Windows 10 draait hier al, eigenlijk zonder problemen, in deze nieuwsbrief gaan wij dieper in op een paar nieuwe functies. Erik98 heeft al een enorme reeks artikelen over GIMP geschreven, ditmaal besteedt hij de klus uit aan Kate95.

De novembereditie van het Helpmij Magazine bevat, naast onze vaste rubrieken Varia, Microsoft- en Apple nieuws, weer een aantal interessante artikelen en workshops.

De redactie wenst iedereen erg veel leesplezier!

 
Auteur: ErpCity

Fall Creators Update: de veranderingen

Scroll naar boven

Dit artikel is overgenomen uit de SchoonePC-nieuwsbrief van Menno Schoone. Volg de links in het artikel naar de site van Menno om meer informatie over het onderwerp te lezen. Hopelijk helpt het je om Windows 10 beter te begrijpen en er je voordeel mee te doen.

CorVerm

De Fall Creators Update

Zoals de naam al aangeeft, borduurt de Fall Creators Update voort op de in april 2017 verschenen Creators Update. De nieuwe update wordt de komende tijd automatisch via Windows Update op alle Windows 10-computers aangeboden. Als je wilt controleren of je deze laatste versie van Windows hebt typ je in het zoekvak winver. Klik op Opdracht uitvoeren om het venster Over Windows te openen. Het versienummer van de Fall Creators Update is 1709.

Worden op basis van de hard- en softwareconfiguratie problemen verwacht dan biedt Microsoft de update voorlopig nog even niet aan. Wil je desondanks niet wachten dan is deze update ook handmatig te installeren via www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10.

De meest opvallende wijzigingen zijn:

 • Met de aan de taakbalk toegevoegde knop Personen worden de in verschillende apps opgeslagen contacten samengevoegd zodat ze snel toegankelijk zijn. Zoals in de afbeelding weergegeven, kunnen veelgebruikte contacten voor het gemak ook los aan het systeemvak worden toegevoegd.

 • Om de gebruiker te beschermen tegen internetcriminelen die persoonlijke bestanden en Windows zelf willen gijzelen met Ransomware, is Windows Defender uitgerust met Controlled Folder Access en Exploit Protection. Wat dat betreft is deze update een 'must have'! Verderop ga ik hier wat uitgebreider op in en geef ik uitleg hoe een ongewenste blokkade van een programma kan worden opgeheven.
 • Ook OneDrive gaat op de schop, zo worden de online opgeslagen bestanden alleen nog op aanvraag naar de computer gedownload en gesynchroniseerd zodat er meer vrije schijfruimte overblijft. Ook hierover verderop meer informatie.
 • En mijn eigen favoriet: een op een telefoon (Windows, Android, iPhone) geopende webpagina is met de Windows 10-computer te delen zodat je deze direct of op een later tijdstip verder kan lezen in de browser Edge (hiervoor moet je telefoon worden toegevoegd via Instellingen, onderdeel Telefoon).
 • Verder is het venster Instellingen weer onder handen genomen: er zijn nieuwe categorieën toegevoegd en vele instellingen zijn verplaatst, aangepast en/of toegevoegd.

LET OP: Bij het updaten wordt Windows 10 opnieuw geïnstalleerd, reeds geïnstalleerde programma's en persoonlijke bestanden blijven hierbij behouden. Met alle bijkomende voor- en nadelen: zo lost zo'n grote update de meest vreemde problemen op, maar worden ook de zorgvuldig doorgevoerde instellingen weer ongedaan gemaakt. Neem bijvoorbeeld Windows Systeemherstel, deze wordt bij elke grote update standaard uitgeschakeld. Om weer systeemherstelpunten te kunnen maken en terugzetten moet je deze dus direct na de installatie weer inschakelen. Dat doe je via het configuratiescherm > onderdeel Herstel > optie Systeemherstel configureren. Er wordt een venster geopend en daar selecteer je de Windows-partitie. Klik op de knop Configureren en selecteer de optie Systeembeveiliging inschakelen en bevestig met de knop OK.

Windows Defender: 'Controlled Folder Access' en 'Exploit Protection'

Een steeds vaker voorkomende bedreiging is Ransomware: een virusbesmetting die persoonlijke bestanden versleutelt en pas weer vrijgeeft nadat een fors bedrag is betaald. Om computers tegen de desastreuze gevolgen van Ransomware te beschermen, heeft Microsoft Controlled Folder Access en Exploit Protection als extra beveiliging aan Windows Defender toegevoegd. Hiermee worden respectievelijk de mappen met persoonlijke bestanden en Windows zelf beschermd tegen wijzigingen door schadelijke toepassingen.

Controlled folder access is vanuit Windows Defender te activeren via het onderdeel Virus- en bedreigingsbeveiliging, optie Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging, kopje Controlled folder access. Defender houdt een lijst met opslaglocaties bij die standaard worden beveiligd, via, link Beschermde mappen, knop Een beveiligde map toevoegen zijn hier persoonlijke mappen aan toe te voegen. Standaard krijgen alleen de door Microsoft vertrouwde apps toestemming om wijzigingen door te voeren. Probeert een niet-vertrouwde app toegang tot een beschermde opslaglocatie te krijgen, dan wordt deze geblokkeerd door Controlled Folder Access en plaatst Defender hierover een melding in het actiecentrum. Is de app ten onrechte geblokkeerd, voeg deze dan toe aan de lijst met vertrouwde apps via de link Een app toestaan via Controlled Folder Access, knop Een toegestane app toevoegen. De bestandsnaam en opslaglocatie van de app zijn te achterhalen via Taakbeheer (te openen met de toetscombinatie CTRL-ALT-DEL), tabblad Processen, klik met rechts op het betreffende programma, optie Eigenschappen. Dit is ook meteen het nadeel van het activeren van Controlled folder access: elke app moet afzonderlijk aan de lijst worden toegevoegd. Hier is ruimte voor verbetering!

Wordt een programma nog steeds door Defender geblokkeerd, voeg deze dan ook toe aan de lijst met programma's die systeeminstellingen mogen wijzigen. Ga hiervoor naar het Defender-onderdeel App- en browserbeheer, link Instellingen voor Exploit Protection, kopje Programma-instellingen, knop Programma toevoegen om instellingen aan te passen, optie Exact bestandspad kiezen, blader naar de locatie van het betreffende uitvoerbare programmabestand (wederom te achterhalen via Taakbeheer), knop Openen. Het daaropvolgende venster Programma-instellingen: <bestandsnaam> bevat geavanceerde instellingen, deze kunnen worden genegeerd (knop Annuleren).

OneDrive: On-Demand synchroniseren

Ook OneDrive is onderhanden genomen en dan met name de manier waarop de lokaal opgeslagen bestanden worden gesynchroniseerd met de online opslag. Om schijfruimte en bandbreedte te besparen (door onnodige synchronisatie), worden online opgeslagen bestanden alleen nog op aanvraag gedownload en dus niet (meer) standaard gesynchroniseerd met de lokale opslag. Deze functionaliteit heet Bestanden on-demand. Hoe dit in zijn werk gaat is te zien in de opslagmap OneDrive van de Windows Verkenner (te openen met een dubbelklik op het OneDrive-icoontje in het systeemvak). In de detailweergave geeft de kolom Status aan of een map of bestand:

 • Alleen online is opgeslagen (ook wel de Cloud genoemd, vandaar dat deze worden weergegeven met een wolkje).
 • Wordt gesynchroniseerd met de lokale opslag van OneDrive (twee blauwe pijltjes).
 • Reeds is gesynchroniseerd met de lokale opslag (wit bolletje met een groene rand en vinkje).
 • Standaard zowel lokaal als online is opgeslagen (een groen bolletje met een wit vinkje). 

Online opgeslagen bestanden worden dus pas gedownload zodra ze worden geopend (het icoontje wijzigt dan van een wolkje, via de twee pijltjes naar een witte cirkel met een groen vinkje). Eenmaal gedownload blijven bestanden lokaal beschikbaar, ongeacht of de internetverbinding wordt verbroken (en er dus offline wordt gewerkt). Een lokaal opgeslagen bestand is desgewenst weer te verwijderen met een rechter muisklik, optie Ruimte vrijmaken (het icoontje wordt dan weer gewijzigd in een wolkje).

Het op aanvraag downloaden heeft drie nadelen: het kost tijd om online opgeslagen bestanden op aanvraag te downloaden, online opgeslagen bestanden zijn offline niet toegankelijk en er is een risico op verlies van online opgeslagen bestanden wanneer er geen toegang meer is tot het Microsoft-account. Wegen deze nadelen zwaarder dan de voordelen dan is de functionaliteit Bestanden on-demand uit te zetten via een rechter muisklik op het OneDrive-icoontje in het systeemvak, optie Instellingen > tabblad Instellingen. Deactiveer de optie Ruimte besparen door alleen de bestanden te downloaden die u gebruikt. Voortaan worden de online opslag en de lokale opslag continu met elkaar gesynchroniseerd. Als tussenoplossing is het ook mogelijk om alleen geselecteerde bestanden of mappen continu te synchroniseren: klik met rechts op een bestand of map, activeer optie Altijd behouden op dit apparaat.

 

Wordt een lokale map ongewenst gesynchroniseerd met de online opslag dan is deze eenvoudig weer los te koppelen zodat de bestanden alleen nog online zijn opgeslagen. Klik met rechts op het OneDrive-icoontje in het systeemvak, kies voor optie Instellingen > tabblad Account > knop Mappen kiezen. Vink de mappen uit die niet meer automatisch moeten synchroniseren (dit venster is ook vanuit de Windows Verkenner op te vragen via een rechter muisklik op een van de submappen van OneDrive > optie OneDrive-mappen kiezen om te synchroniseren). Via tabblad Automatisch opslaan is de standaard opslaglocatie van documenten en afbeeldingen te wijzigen zodat ze standaard in de submappen Documenten en Afbeeldingen van de map C:\Gebruikers\inlognaam\OneDrive worden opgeslagen (in plaats van de gelijknamige gebruikersaccountmappen onder C:\Gebruikers\inlognaam\). Is dit niet gewenst, wijzig de standaard opslaglocatie voor documenten en afbeeldingen dan via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Opslag, link Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen in Deze pc (C:).

De computerbijbel

Menno is de uitgever van de computerbijbel voor Windows 10 waarvan recent de nieuwe editie voor de Fall Creators Update is uitgekomen. Een echte bestseller. Het doel van het boek is het vergroten van je computerkennis en -vaardigheden zodat je niet langer afhankelijk bent van de hulp van anderen zoals een duurbetaalde computerdokter. Hoe geweldig zou het zijn als je Windows zonder hulp naar je hand zet en computerproblemen voortaan zelf weet op te lossen? Ga dan aan de slag met deze computerbijbel. Bevalt het boek niet? Je hebt 100 dagen retourgarantie!

Het boek is hier te bestellen.

Auteur: Menno Schoone

Excel: nieuwe functies in Office 365

Scroll naar boven

Automatisch opslaan voor Office 365 gebruikers

Nieuwe versies van MS Office bevatten altijd nieuwe mogelijkheden. Zeker voor Office 365-abonnees blijft Microsoft regelmatig nieuwe functies en mogelijkheden toevoegen. Een aantal nieuwe functies zullen hier besproken worden. Tenminste wat Excel betreft.

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand is opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Met Automatisch opslaan worden wijzigingen automatisch opgeslagen in de Cloud terwijl je werkt. Als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze dankzij Automatisch opslaan, jouw wijzigingen binnen een paar seconden zien. Handig als je inderdaad met meerdere personen aan een bestand werkt.

Maar… veronderstel dat je wijzigingen hebt aangebracht die je niet wil opslaan. Je hebt aan een bestand (dat je toch niet deelt) gewerkt, maar het resultaat bevalt je niet. Wat dan? Er valt met Automatisch opslaan niet te kiezen of je wijzigingen wel of niet op wilt slaan. Gelukkig kun je Automatisch opslaan uitzetten met een klik op het rondje. Vanaf dan kun je weer kiezen of je het werk op wilt slaan of niet.

Er zit echter nog een adder onder het gras als Automatisch opslaan ingeschakeld is. Mocht de computer onverwacht afsluiten (ik spreek uit ervaring) dan ben je je werk alsnog kwijt. De AutoHerstel functie biedt dan ook geen soelaas, want die functie is uitgeschakeld als Automatisch opslaan aan staat.

Als Automatisch opslaan is uitgeschakeld, werkt het aloude AutoHerstel wel. Daarover straks meer.

Wat als je de wijzigingen niet op had willen slaan?

Heb je Automatisch opslaan wel aanstaan dan kan je een eerdere versie van het bestand herstellen. Die eerdere versie wordt dan de nieuwste versie.

Klik bovenaan het venster op de bestandsnaam en klik vervolgens op Alle versies bekijken. Controleer de datums en tijden om de versie te vinden die je wilt herstellen, en klik vervolgens op Versie openen. Er wordt een tweede dialoogvenster geopend. Klik op de knop Herstellen om deze versie te herstellen.

Een omslachtige manier om jouw bestand weer in die staat te krijgen zoals jij het hebben wilt.

Een kopie opslaan

Wilde je voorheen een kopie van je bestand opslaan dan kon je dat doen middels Opslaan als. Als de functie Automatisch opslaan aanstaat dan zul je die optie niet meer vinden in het menu Bestand. In plaats daarvan staat er nu de opdracht Kopie opslaan. Wil je niet dat wijzigingen worden opgeslagen in het origineel dan zul je razendsnel een kopie van het bestand moeten maken. Anders is Automatisch opslaan je vet voor.

AutoHerstel

Standaard is de functie AutoHerstel is ingeschakeld. Wil je het aantal minuten bijstellen dan klik je op Bestand > Opties en in het linker venster op Opslaan. Controleer of het selectievakje Elke xx minuten AutoHerstel-gegevens opslaan is ingeschakeld. Controleer ook of het selectievakje De laatste automatisch herstelde versie behouden als ik afsluit zonder op te slaan is ingeschakeld.

Voor alle duidelijkheid! Automatisch opslaan is beschikbaar in Excel 2016 voor Office 365-abonnees.

Ik heb de nieuwste Office 365. Waarom is Automatisch opslaan uitgeschakeld?

Automatisch opslaan kan om meerdere redenen zijn uitgeschakeld. Bijvoorbeeld als het bestand een oudere indeling heeft zoals .xls. De functie is ook uitgeschakeld als je werkmap wachtwoordbeveiliging heeft. Als Automatisch opslaan is uitgeschakeld, kun je altijd de cursor op de schakeloptie Automatisch opslaan zetten voor knopinfo over waarom het is uitgeschakeld.

 De info die ik krijg klopt in ieder geval niet. Het bestand is wel degelijk in OneDrive opgeslagen

Hoe zit het met Office 2016?

Office 2016 is het Office-pakket dat je zelf hebt gekocht. Dat staat dus los van Office 365. Office 2016 krijgt alleen veiligheidsupdates en geen programma-updates. Vandaar dat je de besproken nieuwe functie niet hoeft te verwachten in Office 2016.

Auteur: CorVerm

Ommezwaai Ubuntu

Scroll naar boven

Ommezwaai

Een tijd geleden liet Ubuntu weten dat ze stopten met hun gebruikersomgeving Unity en verder gingen met Gnome.
Wat betekent dat nu voor ons, gebruikers? Wat gaat er precies gebeuren? En waarom moet dit nu ineens zo nodig? Als ervaren Ubuntu gebruiker ging ik op onderzoek uit.

Uitleg

Over het waarom vertelde Mark Shuttleworth dat Canonical had besloten naar de beurs te gaan. Maar als je dat doet kan je niet doorgaan met een hoop energie steken in activiteiten die je wel erg leuk en zinvol vindt, maar zakelijk gezien niet de moeite waard zijn. En juist dat is waar Unity onder valt.

Gebruikersomgeving

Unity is een gebruikersomgeving, net zoals Windows 10 bijvoorbeeld. Alleen heb je daar in Linux een heleboel keuze in. Zo heb je Gnome en KDE, plus nog veel meer. Je hebt er met een standaard menu zoals we dat kenden van Windows XP. Velen waarderen dat nog steeds.

Dan heb je Gnome en Unity, die geen traditioneel menu meer kennen. Die hebben een zoekfunctie. Je tikt in wat je zoekt of wilt doen en dat wordt dan voor je neus gezet. Je hoeft niet meer door een menu te bladeren. Het heeft ook een vooruitziende "blik". Tik een paar letters in en je keuze staat er al.

Het woord tekst ingetikt levert een reeks programma's uit om mee te werken

Wennen

Nou geeft een menu een zeker houvast. Persoonlijk vond ik destijds het lint in Microsoft Office niet fijn juist vanwege het gemis aan houvast. Anderen vonden het geen probleem. Ook nu nog gebruik ik het liefst een computer met een menu, al kan ik de heerlijke werking van een computer met Gnome wel waarderen.

Artful Aardvark

Elk halfjaar brengt Ubuntu een nieuwe versie. In april en oktober om precies te zijn. Dat nummeren ze met het jaartal en de maand. Ditmaal was dat versie 17.10 met de naam Artful Aardvark. Daarnaast brengt men om de twee jaar een LTS, een Longterm Support versie voor bedrijven en serieuze gebruikers. Die versie gebruik ik zelf ook. Aanstaande april 2018 is die volgende LTS gepland, de 18.04

Vooruitblik

De nieuwe versie van oktober laat ons zien waar Ubuntu heen gaat met de ommezwaai van Unity naar Gnome. Er is dan ook veel belangstelling voor de 17.10.  Die belangstelling heb ik ook en dus installeerde ik voor hij uitkwam al eerder Ubuntu Gnome 16.04 LTS op mijn oude laptop.

Die beviel me prima! Zo goed zelfs dat ik er over begon te denken daarheen over te stappen.

Hoofdlijn

Met Ubuntu nu met Gnome vervalt Ubuntu Gnome als afzonderlijke versie. De nieuwe Ubuntu Gnome als hoofdversie is wel met een Ubuntu sausje overgoten. Verder is men aan de gang gegaan met het onderliggende venstersysteem, waaraan Microsoft de naam Windows ontleende. In Ubuntu is dat Xorg. Dat is behoorlijk verouderd, begrijp ik. Daarom is men begonnen met een nieuw systeem onder de naam Wayland.

Dat is de tweede verandering in Ubuntu. Standaard start het op in Wayland, maar je kan ook kiezen voor het oude Xorg, het X-Windows venstersysteem. Je hoeft daarvoor niet te herstarten. Alleen even afmelden en weer aanmelden met de andere optie. Dat gaat heel vlot.

De Gnome afgeleide versie, ditmaal met als zoekwoord foto. Vrijwel gelijke werking als de hoofdversie, hè?

De derde verandering is het vervallen van de ondersteuning van 32 bits computers zoals mijn laptop uit 2006. Dat scheelt de ontwikkelaars natuurlijk veel werk, zeker ook als je denkt aan de twee andere veranderingen (Gnome en Wayland).

Afgeleiden

Voor de afgeleide versies zijn deze drie veranderingen niet aan de orde. 32 bits hardware wordt ondersteund en geen Wayland. Wel de nodige kleine verbeteringen. Verder hebben die geen Unity, maar hun eigen omgevingen, dus hier is er geen sprake van enig gemis.

Bugs

En werkt dat nu allemaal zonder problemen? Ja hoor, best wel. Dat Gnome bestaat al lang. Dat is niets nieuws. Je kan kiezen uit een groot aantal extensies. Verder stamde Unity ook van Gnome af, dus is het allemaal niet heel verrassend anders.

Niet dat men nu gelijk al klaar is voor de 18.04 Long Term Support. Maar daarvoor is er nog een half jaar tijd. Daarin zal men bijvoorbeeld iets moeten vinden voor Synaptic en Gdebi, waarmee je softwarepakketten kan installeren. Van huis uit start je die door van te voren met beheerdersrechten op te starten en dat kan Wayland niet. Dat is een heel andere opzet en dat zal de nodige moeite gaan kosten. Maar het kost maar weinig moeite om even af te melden en de klus te klaren via Xorg. Je kan ook gewoon altijd in Xorg (het oude systeem) opstarten en daarin blijven werken.

Zo zijn er nog wel wat kleine dingen, maar alles bij elkaar draait dat Wayland erg soepel.

Auw, die kleur

Persoonlijk had ik wel snel genoeg van de harde oranje kleur. Maar dat was met een ander bureaublad en een ander thema vlot opgelost. Kwestie van smaak natuurlijk ook.

Vanilla Gnome

Of te wel standaard Gnome, zoals dat Ubuntu Gnome 16.04 dat had. Dat is met een simpele installatie-opdracht te regelen. Bij het aanmelden vind je daarna onder het tandwieltje naast de optie Ubuntu en Ubuntu Xorg ook GNOME en GNOME Xorg terug.

Persoonlijk vind ik dat, tezamen met het Plank dock onderin, een erg leuke optie. Maar inmiddels heb ik bedacht dat met alleen de toevoeging van dat Plank dock ik ook heb wat ik zoek in Xubuntu.

Plank dock met transparantie ingesteld. Erg mooi en toch simpel

Xubuntu

Als tweede afgeleide bekeek ik Xubuntu 17.10, de afgeleide versie die ik al zo lang gebruik. Dat zag er vertrouwd en netjes uit, met allerlei kleine vernieuwingen. Ditmaal installeerde ik het Plank dock en zette daarin mijn favoriete programma's. Normaal staat dat bij mij in het Xubuntu menu. Het voordeel van het Plank dock is zijn eenvoud en leesbaarheid. Het is natuurlijk ook een kwestie van smaak.

 

Ubuntu Budgie

Tenslotte keek ik naar Ubuntu Budgie. Die is eveneens gebaseerd op Gnome. Tja, die gebruikersomgeving bevalt me wel. Er zit echter ook een klassiek menu bij. Het bijgeleverde softwarepakket is hier meer gebaseerd op wat in de Gnome gemeenschappen gebruikelijk is. Het is wat je maar gewoon bent.

Ubuntu Budgie: linksboven het traditonele menu en rechtsonder het zoekvenster van Gnome met als voorbeeld het woord "tekst".

Hierboven een afbeelding van dat menu en het van Gnome afkomstige zoekvenster. Verder is er onderin het Plank dock al klant en klaar geinstalleerd. Mooi strak systeem!

Laptop

Zowel Xubuntu als Ubuntu Budgie bekeek ik op mijn Toshiba laptop uit 2006, met 32 bits hardware en 2 GB geheugen. Die twee draaien er prima op. Daarbij kan je nog overwegen er in plaats van de standaard harde schijf een SSD in te zetten, waarmee de machine veel vlotter wordt.

Dell

Inmiddels heb ik al langer geleden uit een overschotpartij een Dell Latitude laptop kunnen kopen zonder Windows en zonder harde schijf. Nou had ik heel Windows niet nodig en als harde schijf ging er de SSD uit de oude Toshiba in. De Tosh moest het doen met zijn oude traditionele harde schijf.

Met de SSD en 4 GB RAM geheugen plus Xubuntu als systeem is de Dell een heerlijke machine die vlot reageert. Ik zou er nog 4 GB RAM geheugen bij kunnen zetten, maar ik zie er de noodzaak niet van in.

Proefsysteem

Om al die proefsystemen vlot op poten te zetten maakte ik telkens een USB installatiestick met het dd commando. Met die stick heb je in een kwartier het systeem geïnstalleerd. Lekker vlot.
Dan vervolgens had ik van de thuismap op mijn Dell de .mozilla en .thunderbird mappen plus het .face fotootje tevoren gekopieerd naar een externe USB schijf. Door die in de proefsystemen terug te zetten had ik telkens al mijn instellingen voor Internet en de mail voorhanden om zo een goede indruk van een proefsysteem te krijgen zonder al te veel werk. De instellingsmappen (met die punt ervoor) krijg je in beeld met de sneltoets Ctrl+H.

Dan verder heb ik een terminalcommando dat al mijn favoriete programma's met één opdracht installeert. Hoogst handig. Omdat al deze computersystemen afgeleide versies zijn werkt de opdracht zonder mankeren in alle gevallen.

Tot slot

Wil je zelf ervaren hoe een systeem werkt, dan kan je met een DVD of USB stick het systeem uitproberen. Je kan natuurlijk ook een beschikbare tweede harddisk gebruiken voor een proefsysteem zoals ik dat deed. In ieder geval moet je je wel bedenken dat installeren je bestaande systeem kan overschrijven, zelfs als je het nieuwe systeem er naast wilde zetten. Dualboot noemt men dat. Maak dus een backup!!

Bij Windows 8 en 10 zijn er nog wat speciale handelingen nodig, lees hier.

Tenslotte kan je desgewenst gebruikmaken van de diensten van één van de Ubuntu steunpunten. Klik hier voor de steunpuntenkaart en klik een paar keer om in te zoomen op jouw regio.

Auteur: Erik98

Excel: nieuwe functies in Office 365 SCHAKELEN & ALS.VOORWAARDEN

Scroll naar boven

SCHAKELEN en ALS.VOORWAARDEN zijn nieuwe functies in Excel (Office 365). Door de functie SCHAKELEN te gebruiken is het overbodig de functie ALS (soms vaak) te moeten nesten. Evenzo met de functie ALS.VOORWAARDEN. Zijn er voorwaarden verbonden aan het resultaat dat bereikt moet worden dan hoef je ook met deze functie een formule niet te nesten. Zo bereik je op een makkelijker en minder foutgevoelige manier je doel. Aan de hand van twee voorbeelden worden de functies uitgelegd.

De functie SCHAKELEN

Aan de hand van een aantal datums moet worden bepaald of het een doordeweekse dag, of zaterdag dan wel zondag (weekend) is. Met de functie SCHAKELEN is dat eenvoudig te bepalen. Met de formule: =SCHAKELEN(WEEKDAG(A2);1;"weekend";7;"weekend";"weekdag") is dat zo gepiept.

Het eerste argument is expressie. Daarvoor kun je een functie gebruiken of een celwaarde opgeven. In het geval van het voorbeeld is de functie WEEKDAG gebruikt (genest). De andere argumenten zijn: waarde1 (value1) en dan resultaat1 (result1) enzovoorts. Raar maar waar zijn de argumenten voor de functie niet vertaald zijn in het Nederlands. De functie WEEKDAG haalt het dagnummer uit de datum (22-9-2017 heeft als weekdag 6). In de formule is opgegeven dat dag 1 “weekend” is, evenzo voor dag 7. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan dan moet de uitkomst van de formule “weekdag” zijn. Zo simpel is dat. Je kunt tot 126 overeenkomende waarden en resultaten evalueren.

Met de ALS-functie moet je in dit geval (slechts) tweemaal nesten. De formule ziet er dan zo uit: =ALS(WEEKDAG(A2)=1;"weekend";ALS(WEEKDAG(A2)=7;"weekend";"andere dag")). De functie SCHAKELEN opent de formule met een haakje en gesloten met een haakje. In tegenstelling tot de ALS-functie, die moet afgesloten worden met net zoveel haakjes als er ALS-functie zijn genest.

De formule in kolom C is:  =SCHAKELEN(WEEKDAG(A2);1;"zondag";7;"zaterdag";"andere dag").

Nogmaals SCHAKELEN en ALS.VOORWAARDEN

In het overzicht zijn drie kolommen (A:C) gevuld met getallen. In kolom D zijn de kolomnummers ingevoerd en de bedoeling is dat, aan de hand van de kolomnummers, de uitkomst in kolom E tevoorschijn komt. Dat aan de hand van wederom de functie SCHAKELEN. De formule in E2 is dan: =SCHAKELEN(D2;1;A2;2;B2;3;C2). De formule is uiteraard naar beneden gekopieerd.

In dit geval is expressie een cel verwijzing, namelijk D2.

De eerste waarde (1) staat voor kolom 1 (A) en zo verder tot kolom 3 (C). Het resultaat zijn de cel verwijzingen. Door een kolomnummer in te voeren in kolom D is het resultaat van de formule in kolom E te zien.

Echter, in E3 staat de foutwaarde #N/B. Ook in F3 trouwens, maar die foutwaarde verdwijnt als de formule is aangepast in E3. Hoe dat komt? De functie SCHAKELEN heeft geen optie om een foutwaarde te ondervangen. Aangezien D3 leeg is geeft dat dus de foutwaarde. Er zal toch iets aan de formule moeten worden aangepast, en zal de ALS functie genest moeten worden. De formule wordt dan: =ALS(D3="";"";SCHAKELEN(D3;1;A3;2;B3;3;C3)), of: =ALS(D3="";"geen waarde";SCHAKELEN(D3;1;A3;2;B3;3;C3)). In het eerste geval blijft de cel leeg, in het andere geval komt er de tekst “geen waarde” (zonder aanhalingstekens) in de cel te staan.

Zoals je ziet is de foutwaarde nu verholpen

Zou de formule met de ALS-functie worden opgebouwd dan zou die er zo uitzien: =ALS(D2="";"";ALS(D2=1;A2;ALS(D2=2;B2;ALS(D2=3;C2)))) De functie SCHAKELEN is dus een stuk eenvoudiger.

ALS.VOORWAARDEN

In kolom F wordt beoordeeld of de uitkomst in kolom E matig, goed of uitstekend is. Dat is gedaan met de functie ALS.VOORWAARDEN. De formule ziet er zo uit: =ALS.VOORWAARDEN(E2<10;"matig";E2<=15;"goed";E2>15;"uitstekend"). Zou de formule met de ALS-functie zijn opgebouwd dan ziet die er zo uit: =ALS(D2="";"leeg";ALS(E2<10;"matig";ALS(E2<=15;"goed";ALS(E2>15;"uitstekend";"")))). Ook nu is het grote verschil te zien en het voordeel van de functie ALS.VOORWAARDEN bewezen. Trouwens, om foutwaarden in kolom F te voorkomen (uitgaande van F3) dan is de formule: =ALS.VOORWAARDEN(D3="";"";E3<10;"matig";E3<=15;"goed";E3>15;"uitstekend")

Ik wil nogmaals benadrukken dat de nieuwe functies alleen in Office 365 te vinden zijn. Dus niet in Office 2016.

Volgende maand komen de functies TEKST.COMBINEREN en MAX.ALS.VOORWAARDEN aan de beurt.

Auteur: CorVerm

Workshop, maak je eigen postkaart in Word deel 3

Scroll naar boven

Deze workshop is alweer het derde deel van een reeks workshops die op een praktische manier het plaatsen en bewerken van afbeeldingen en tekst in Word behandelt. Ik kan mij voorstellen dat een reeks van in totaal vier workshops voor het maken van een postkaartje als overdreven overkomt. Een kaartje kopen is vele malen sneller. Een eigen gemaakt kaartje is echter vele malen persoonlijker en wanneer je de vaardigheden eenmaal onder de knie hebt, gaat dat ook steeds sneller. Daarnaast zijn de technieken die gebruikt worden om een kaartje te maken, ook in te zetten om al je andere Worddocumenten op te frissen. In de voorgaande twee afleveringen werd besproken hoe je de basis legt voor een postkaartje, hoe je daarvoor de benodigde afbeeldingen kon downloaden en hoe je deze op de juiste manier in je kaart kon plaatsen. Hiermee maakte je al snel je eigen persoonlijke uitnodiging, geboortekaart of noem maar op. De gevonden afbeeldingen zullen niet altijd direct naar je smaak zijn. Microsoft Word biedt een reeks van mogelijkheden om de afbeelding naar wens aan te passen. De belangrijkste daarvan worden in deze aflevering besproken. De eerdere delen van de workshopreeks kun je downloaden vanuit de Helpmij handleiding sectie: http://handleiding.helpmij.nl/?title=postkaart&category=0&search=Zoeken (zoekwoord postkaart).

Aanpassen

Een afbeelding die je zelf maakt is natuurlijk geheel naar je eigen smaak en aangepast aan het doel waar je deze voor wilt gebruiken. Wanneer je een afbeelding downloadt vanaf internet is de kans groot dat deze niet helemaal naar je smaak is. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen die je eerder hebt gebruikt en nu voor een ander doel hergebruikt.

Gelukkig heeft Word een aantal tools aan boord waar je eenvoudig een afbeelding aan je smaak kunt aanpassen. Hoe je handig en verantwoord afbeeldingen vanaf internet kunt gebruiken lees je in het eerste deel van de workshop.

Afbeelding aanpassen

Even een stukje herhaling; voor het aanpassen van afbeeldingen biedt Word een speciale tab, die normaal gesproken verborgen is. De tab wordt zichtbaar op het moment dat je een afbeelding selecteert. Onder hulpmiddelen voor afbeeldingen wordt dan de tab Opmaak zichtbaar. Hier klik je op om toegang te krijgen tot de bewerkingsgereedschappen:

Belichting en kleur

Om een passend kleurenpalet te maken voor je ontwerp en om te zorgen voor een goede afdruk van je ontwerp is het soms nodig om helderheid, contrast en kleur van de afbeelding aan te passen. Voor mijn vorige printer was het nodig om de helderheid standaard 20% te verhogen, omdat anders de afdruk te donker werd.

Je past de helderheid eenvoudig aan door op Correcties te klikken. Er opent zich een menu met voorbeeldpictogrammen. Daarnaast wordt door middel van “Live view” direct zichtbaar aan je afbeelding hoe deze wijzigt als je met de muis boven een bepaald pictogram zweeft (hovert). Je ziet daardoor eenvoudig wat er met je afbeelding gaat gebeuren voordat je de instelling doorvoert door op het pictogram te klikken:

In dit geval wordt de belichting 20% helderder, maar je kunt op dezelfde wijze ook het contrast aanpassen of de afbeeldingen verscherpen, of juist verzachten.

Wanneer je niet uitkomt met de voorkeursinstellingen die Word biedt, kun je geavanceerdere instellingen oproepen door te kiezen voor Opties voor afbeeldingscorrecties...

Links in het venster opent zich dan de kolom met geavanceerde opties, waar je alles nauwkeurig kunt instellen met onder meer schuifregelaars.

In deze workshop gebruiken we alleen de voorkeursinstellingen, omdat deze ruimschoots voldoende zijn voor ons doel.

Kleur

Naast aanpassing van de belichting, kan ook de kleur van de afbeelding worden aangepast (1). Je kunt deze meer, of juist minder intens maken. Je kunt daar bij zo ver gaan dat de afbeelding zwart wit wordt, of in één enkele kleur wordt weer weergegeven. Welke kleur dat is, kun je ook weer zelf bepalen (2):

Wassen

Er is bij de kleurinstellingen één speciale voorkeursinstelling, die speciale aandacht vereist. Dat is de voorkeursinstelling Andere kleuren > Wassen:

Hiermee wordt de afbeelding op een dusdanige wijze uitgebleekt dat deze geschikt wordt gemaakt om als achtergrond achter bijvoorbeeld tekst of een andere afbeelding gebruikt te worden. Hiervan heb ik aan de binnenkant van de postkaart dankbaar gebruik gemaakt:

Artistiek

Naast de kleur heb je de mogelijkheid om een aantal artistieke effecten toe te voegen aan je afbeelding:

Dit pakt niet altijd even mooi uit, maar afhankelijk van je afbeelding en het doel waar je het voor gebruikt kan dit in bepaalde gevallen wat toevoegen aan de uitstraling van je ontwerp.

Al met al is het met Word mogelijk om met een paar simpele muisklikken je afbeelding een geheel ander uiterlijk te geven. Hieronder zie je een paar voorbeelden:

Vrijstaand maken

Je kaart kan een mooie uitstraling krijgen als je de tekst en afbeeldingen voor een passende achtergrond zet. Het is dan wel zaak dat de afbeelding alleen uit het onderwerp bestaat zonder eigen achtergrond. Om dat te bereiken dient de achtergrond transparant te zijn. Afbeeldingen met een transparante achtergrond vind je op internet als gif of png bestand. Je kunt ook zelf het onderwerp vrijstaand maken. Het onderwerp moet daarvoor wel redelijk duidelijk van de achtergrond te onderscheiden te zijn, anders wordt het een erg lastige exercitie.

Doorzichtige kleur
Wanneer de achtergrond uit één onderscheidende kleur bestaat, kan deze met één klik worden verwijderd. Ga daarvoor naar Kleur > Andere kleuren > Doorzichtige kleur instellen. Je ziet de cursor dan veranderen in een toverstaf. Klik hiermee op de te verwijderen kleur om in één klap de achtergrond verwijderen:

Dat werkt heel mooi. Helaas gaat het vaak mis omdat de achtergrond niet uit één egale kleur blijkt te bestaan. Je ziet dan allemaal vlekjes en mogelijk verdwijnen er ook nog eens belangrijke delen uit je onderwerp. Gelukkig is er ook dan nog een mogelijkheid om het onderwerp vrijstaand te maken.

Achtergrond verwijderen
Met deze functie verwijder je alsnog de achtergrond van een meer complexe afbeelding. Je start met een klik op het pictogram met de naam van deze functie, welke prominent helemaal links op de tab Opmaak staat. Hierop opent zich een speciale tab Achtergrond verwijderen.

In de afbeelding wordt een paars markeringsgebied weer gegeven (1). Dit is het gebied dat straks verwijderd zal worden. Sleep dit als eerste naar het juiste formaat. Klik vervolgens op Gebieden markeren om te behouden (2) en selecteer eventueel gebieden die paars zijn gemarkeerd, maar die wel behouden moeten worden. Op deze gebieden zie je dan een plusje verschijnen. Klik daarna op Gebieden markeren om te verwijderen (2) en selecteer alles wat niet paars is, maar wel weg moet. Dat zijn vaak gebieden die wel tot achtergrond behoren, maar daar los van staan> in het voorbeeld zit dat in het haar en in de armband. Er wordt door Word een minteken geplaatst. Niet tevreden over een markering? Klik dan op Markering verwijderen (4). Helemaal niet tevreden? Klik dan op Alle wijzigingen verwijderen (4) en begin opnieuw. Ben je uiteindelijk helemaal tevreden, klik dan op Wijzigingen behouden (5) en Word verwijderd netjes de achtergrond voor je. Je kunt nu het vrijstaande onderwerp voor de gewenste achtergrond plaatsen:

Omlijsting

Ook aan de omlijsting van de afbeelding is gedacht. Er is een reeks voorkeursinstellingen beschikbaar waarmee je onder meer een lijst, schaduw, gloed of weerspiegeling kan aanbrengen. Je kiest daarvoor eenvoudig de optie van jouw keuze uit het menu:

Ook nu zie je de afbeeldingen veranderen wanneer je met de muis over de opties beweegt. Je maakt desgewenst op deze manier ook hiervan in no time een hele galerij:

Mocht er voor jou de juiste omlijsting er toch nog niet tussen zitten, dan kun je zelf handmatig de afbeeldingsrand, effecten en indeling aanpassen in de diverse menu’s:

Terug naar af

Mochten de aanpassingen niet goed uitpakken dan kun je altijd weer overnieuw beginnen. Je draait alle wijzigingen eenvoudig terug met een klik op de betreffende knop (1):

TIP: Wanneer er veel afbeeldingen in een document staan kan dit vrij omvangrijk worden. Dat kan een bezwaar zijn, wanneer je bijvoorbeeld het bestand wilt mailen. Je kunt dan de afbeeldingen comprimeren door op knop (2) te klikken. Haal vervolgens het vinkje weg bij Alleen bij deze afbeelding toepassen en kies een passende resolutie.

Ten slotte

Ook deze aflevering eindigt weer met een tip. Je hebt kennisgemaakt met de afbeeldingsfuncties van Word en gezien hoe je deze vaak eenvoudig gebruikt. Volgende maand wordt het plaatsen van de tekst besproken. Je wist al hoe je de afbeeldingen plaatst. Je komt daarom nu al dichtbij je eigen uitnodiging. Op de kaart zie je een kat. Dit is niet speciaal mijn eigen kat, maar alles met de afbeelding van een kat schijnt beter gelezen te worden. Wie weet geldt dat dan ook voor deze workshop J

Auteur: leofact

Gastschrijfster voor GIMP 28

Scroll naar boven

Voorkantje

Voor nummer 28 in de serie over het beeldbewerkingsprogramma GIMP heeft deze maand onze Kate95 getekend met een alleraardigst artikel over hoe GIMP haar hielp in het maken van een voorkant voor haar e-reader.

Toen ik dat zo las dacht ik dat het wel erg leuk zou zijn van onze lezers te horen wat zij nou met GIMP doen.

Gastschrijver

Voor gastschrijvers zorgt de redactie voor de complete verzorging van het artikel. Je zendt je tekst in en wij doen de rest voor je. Jouw tekst is daarbij natuurlijk heilig. Foto's worden op maat gemaakt en mocht daarbij een keuze gemaakt moeten worden dan doen we dat in overleg.

One-Off

Zo'n one-off ervaring is op zich erg leuk en van ons uit krijg je een VIP behandeling met een mooi kijkje in de keuken.

Zin?

Heb je er zin in, stuur een mailtje naar de redactie op redactie@helpmij.nl. Wij nemen dan contact met je op. Schroom niet om met een vraag te beginnen!

 

Auteur: Erik98

GIMP 28: een nieuwe voorkant voor je e-reader

Scroll naar boven

GIMP & e-inkt, 2 liefdes

Afgelopen tijd heb ik meerdere malen geschreven over e-inkt. Dit GIMP artikel haakt daarop in. Bovendien ben ik vandaag als redacteur te gast in de vaste serie over GIMP van Erik98. GIMP en e-readers, hoe gaan ze samen?

Voorkant

Veel e-readers zetten bij het afsluiten een afbeelding op de voorkant, die altijd te zien blijft. Als een e-reader uitstaat, blijven de zwarte en witte bolletjes e-inkt staan zoals ze neergezet zijn. Dat kost daarna geen stroom meer. Kies je een mooie afbeelding uit, dan kun je de e-reader als klein kunstwerk neerzetten in de woonkamer.
De fabrikant levert meestal een standaard afbeelding voor de e-reader, die niet zo interessant is. Het is ook vaak mogelijk om het laatst geopende boek te zien. Deze omslagafbeeldingen zijn helaas zelden mooi in zwart-wit. Een eigen mooie voorkant maken is gelukkig eenvoudig in GIMP.

Welke grootte heeft je scherm in pixels?

Bij deze merken kan het zelf instellen van een schermafbeelding: Pocketbook, Tolino, Icarus en Sony. De Kindle moet ervoor een jailbreak ondergaan, dat is niet eenvoudig. Zoek in de gebruiksaanwijzing hoe je een afbeelding kunt instellen als afsluitscherm, screensaver of sleepscreen. Dat is per merk verschillend.

Tekeningen

De tekeningen van Leonardo da Vinci vallen onder het Publieke Domein en zijn hier digitaal te vinden. Sjonge jonge wat kon die man goed tekenen! Hij tekende en schilderde rond het jaar 1500. Nu, vijf eeuwen later hebben zijn afbeeldingen nog evenveel zeggingskracht. Deze afbeeldingen zijn al bijna in zwart-wit en daarom kun je je aardig voorstellen hoe ze er op een e-reader uitzien. Ik kies zelf nummer 42 Study of a Youthful Head. Rechtsklikken en kopieëren. In GIMP plakken via Menu > Bestand > Aanmaken van klembord.

Verhoudingen

Een afbeelding voor je e-reader kan het beste exacte maten hebben om perfect in beeld te komen. Lees op deze Duitse website welke maten dat zijn voor diverse e-readers. Mijn Pocketbook Pro heeft een beeldscherm van 1280 x 825 pixels. Alleen is mijn afbeelding kleiner. Dilemma. Eerst dan maar de afbeelding vergroten via Menu > Afbeelding > Afbeelding schalen. Ik schat dat een hoogte van 1400 pixels wel genoeg zal zijn. Het slotje laat ik staan. Daarna moet de afbeelding bijgesneden worden, zodat er geen tekst of witrand te zien zal zijn.

Hiervoor is er het gereedschap Bijsnijden. In het menu Bijsnijden vink ik aan Vast, Verhouding en typ ik de maten in pixels in. Onderaan bij Grootte typ ik nogmaals 825, de rest vult het programma zelf aan. Daarna sleep ik de rechthoek op de afbeelding totdat de compositie me naar de zin is en klik ik eenmaal. De afbeelding heeft nu exact de grootte van het beeldscherm van de e-reader.

Zwart-wit en contrast

Nu de kleur aanpassen in een nieuwe laag. De afbeelding omzetten naar zwart-wit gaat via Kleuren > Desatureren, Luminosity. Afbeeldingen op een e-reader lijken vaak flets. Dus het contrast opvoeren is dan nuttig. Dat kan eenvoudig via Kleuren > Helderheid/contrast. Voor de zekerheid maak ik een paar varianten, om in de e-reader wat te kunnen kiezen. Elke variant krijgt een eigen laag in het Gimp bestand. In de praktijk blijkt een donkere, contrastrijke afbeelding het mooiste uit te komen op de e-reader.

Exporteren en exposeren

Rest nog de afbeeldingen als png, bmp of jpg op te slaan. Bij elke e-reader zijn de eisen net eventjes anders. De Pocketbook Pro heeft het liefste een bmp bestand. Opslaan gaat via Bestand > Exporteren als. Deze bestanden moeten uiteindelijk op de e-reader geplaatst worden. Hoe dat gaat, dat valt buiten de GIMP aanwijzingen en is voor iedere e-reader weer anders. Op de Duitse website staan nog per e-reader meer instructies.

Hoe ziet het er uit in de praktijk? Wel, mijn e-reader staat op een tafelezeltje als ik hem niet gebruik. Het bezoek denkt vaak dat het een schilderijtje is. Praktisch en mooi!

Auteur: Kate95

Varia

Scroll naar boven

Iedere maand brengt de redactie de laatste nieuwsfeiten en wetenswaardigheden op computergebied voor jou bijeen. Denk aan apps, software en nieuws over Windows en Microsoft Office. Kortom: zoveel mogelijk informatie over diverse computer gerelateerde zaken.


Lts-versies van Linux-kernel krijgen vier jaar langer ondersteuning

Google-ontwikkelaar Ilyan Malchev heeft op de Linaro Connect-conferentie aangekondigd dat lts-versies van de Linux-kernel nu zes jaar ondersteund worden in plaats van twee. Dat heeft onder meer gevolgen voor Android-apparaten.


Nvidia lanceert Geforce GTX 1070 Ti: de moeite?

Nvidia’s GeForce GTX 1070 krijgt een titanium-variant. Is de kaart nuttig of valt ze in een gat tussen de gewone GTX 1070 en de GTX 1080?


Eén bitcoin kost meer dan 6.000 euro

Ondanks de zorgen en bemoeienis van sommige instanties heeft de bitcoin wederom een record gebroken. Eerder deze maand werd de waarde van 5000 dollar overschreden, terwijl de digitale munt op 4 november de grens van 6300 euro passeerde.


Alles weten over online veiligheid?

Bekijk dan nu de website die we samen met Norton voor je gemaakt hebben. Je leest er meer over mobile security, cyberpesten en netwerken, kunt gratis minigidsen downloaden, vindt er testpanel reviews en nog veel meer!


Thuiskopieheffing op usb-sticks

Usb-sticks vallen vanaf 2018 ook onder de zogeheten thuiskopieheffing. Daardoor worden ze zestig cent duurder.

De thuiskopieheffing is jaren geleden ingesteld om auteurs en artiesten te compenseren voor kopieën van hun muziek en films voor privégebruik.


Nieuwe emoji voor WhatsApp

Tot op heden gebruikte WhatsApp, ongeacht het besturingssysteem, de emoji van Apple. De nieuwe emoji lijken daar nog steeds veel op. Over het algemeen zijn de ogen iets groter en in sommige gevallen zijn kleuren aangepast.

Het blijft dus behoorlijk afkijken bij Apple.


Zo kun je WhatsApp-berichten verwijderen

Ooit een bericht verstuurd in WhatsApp en meteen daarna gedacht: oeps, dat had ik beter niet kunnen doen? Vanaf nu kun je je lange excuusberichtjes besparen. In de nieuwste versie van de app kun je namelijk WhatsApp-berichten verwijderen, tot zeven minuten nadat je ze hebt gestuurd.


Nederlanders volgen tips tegen betaalfraude slecht op

Hoewel de vele Nederlanders bekend zijn met de meeste vormen van betaalfraude, volgt lang niet iedereen de gegeven aanwijzingen op. Jammer, want als zij dat wel zouden doen zou dat veel fraudegevallen kunnen schelen. Wees gewaarschuwd en handel daarnaar.


Intel gaat Kaby Lake-Pentiums als 'Pentium Gold' aanduiden

Intel brengt de Pentium G-processors van de Kaby Lake-generatie samen onder de noemer Pentium Gold. Het bedrijf lijkt daarmee het onderscheid te willen maken met de komende Gemini Lake-Pentiums, die waarschijnlijk als Silver door het leven gaan.


Intel kondigt beschikbaarheid Optane SSD aan

De Optane SSD van Intel staat al enige tijd voor een algemene beschikbaarheid op de planning. Het bedrijf brengt daar nu door middel van een aankondiging wat verandering in. In een bericht laat Intel weten dat de Optane SSD 900P Series voor pc’s en workstations gelanceerd is.


Medische websites moeten stoppen met cookies

Een aantal medische websites plaatst geen cookies meer zonder toestemming van de bezoeker. Dat deden ze eerst wel, wat tegen de wet was.

In september onderzocht de Consumentenbond een aantal medische websites met informatie over ziektes, gezondheid en verslavingen. Een aantal hield zich niet aan de wet.


Mozilla komt met nieuwe wachtwoordmanager voor Firefox

Mozilla werkt aan een nieuwe wachtwoordmanager voor Firefox die binnenkort door gebruikers getest kan worden. Het gaat om een extensie genaamd Lockbox die de standaard in Firefox aanwezige wachtwoordmanager moet verbeteren.


Mozilla beëindigt ondersteuning van Firefox voor Windows XP en Vista in 2018

Mozilla brengt nog een nieuwe Firefox update uit, maar dat zal de laatste volledige update zijn voor Windows XP en Windows Vista. Firefox is een van de weinige browsers die nog ondersteuning biedt voor Windows XP en Vista. Daar zal dus een einde aan komen.

Microsoft stopte zelf in 2014 al met de ondersteuning voor Internet Explorer voor Windows XP, voor Vista zal Microsoft dit jaar hetzelfde doen.


Lees alles over veilig bankieren

Klik op het logo van een bank.


Alle drie miljard Yahoo-accounts gehackt

De cyberaanval waar de internetgroep Yahoo het slachtoffer van werd, heeft de gegevens van alle drie miljard gebruikers blootgelegd. Eerst werd ervan uit gegaan dat het om een miljard accounts ging waarvan de gegevens in 2013 werden gestolen. Dus gebruik je Yahoo en had je nog geen extra beveiliging doorgevoerd? Dan is het slim om zo snel mogelijk naar je instellingen te kijken en je wachtwoord te veranderen.


WhatsApp Business: zo werkt het

In de Google Play Store is de bèta-versie van WhatsApp Business uitgebracht. Op dit moment is die versie alleen beschikbaar voor bèta-testers in een privé testgroep. WhatsApp Business is een aparte standalone app en werkt dus naast de WhatsApp app zelf.

Een beeld zoals WhatsApp Business eruit komt te zien.


Google rolt Chrome OS 61 uit

Google heeft een nieuwe versie van Chrome OS uitgebracht, die nummer 61 draagt. Dit besturingssysteem introduceert een nieuw vergrendelscherm, een nieuwe app-launcher en een betere schermmanager voor tablets. Chrome 61 verscheen eerder voor browsers en Android.


Gesprekken vastpinnen in WhatsApp

In iOS en Android kun je eenvoudig een WhatsApp gesprek vastpinnen in het tabblad Chats, zodat het altijd bovenaan de lijst met gesprekken wordt weergegeven. Als je veel WhatsApp gesprekken voert, kan het handig zijn om de belangrijkste gesprekken altijd bovenaan te hebben staan.


Randapparatuur schoonmaken in 3 stappen

Randapparatuur wordt al snel vies. Vooral je toetsenbord en muis vormen een bron van vuil en bacillen. Een toetsenbord is doorgaans viezer dan een wc-bril! Ook scherm wordt snel vies door stof en ander vuil zoals vingerafdrukken. En wat te denken van de muis? In drie stappen lees hoe je je randapparatuur weer schoon krijgt.


Linux is nieuwe zorg IT-security

Windows is heel lang het voornaamste doelwit geweest van malware en is al decennia de hoofdontvanger van trojans en andere plagen. Dat zal geen verrassing zijn. Wat de meesten wel koud op het dak valt is dat de nieuwe trend zich richt op open source-applicaties en Linux-servers.


MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio review

De afgelopen jaren maakten steeds meer fabrikanten de switch naar videokaarten met een triple-fan koeler. Recent geïntroduceerde videokaarten hebben immers niet de neiging om steeds zuiniger te worden, terwijl niemand zit te wachten op flink herrie producerende fans. MSI lukte het tot nu toe uitstekend om de concurrentie het hoofd te bieden met zijn dual-fan Twin Frozr-koelers, maar maakt nu ook de stap naar drie fans met de GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio. Wij hebben MSI's jongste telg uitgebreid getest.


Wifi-verbinding blijkt niet veilig

De Belgische beveiligingsonderzoeker Mathy Vanhoef wist maandag 16 oktober het wereldnieuws te halen met een aantal nieuwe aanvallen tegen het WPA- en WPA2-protocol waarmee wifi-netwerken wereldwijd worden beveiligd. Via de aanvallen kan een aanvaller met WPA- en WPA2-beveiligd wifi-verkeer ontsleutelen en in het ergste geval manipuleren.

Zelfs Apple noemt WPA2 de sterkste beveiliging van wifiproducten op dit moment, maar het heeft dus zo zijn kwetsbaarheden. Dit werkt ontdekt door de postdoctorale beveiligingsonderzoeker Mathy Vanhoef. In zijn paper Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2 (pdf) – oftewel KRACK Attacks – toont hij aan wat er aan de hand is.

 

 


Tekstbestanden vergelijken

Wie geregeld met tekstbestanden werkt, kent het probleem allicht: je hebt verschillende versies van één bestand en vraagt je af wat er nou precies verschilt. Gelukkig bestaan er voor Linux heel wat tools om tekstbestanden te vergelijken.
 


Automatisch afspelende video's op Facebook uitschakelen

Erg irritant, op Facebook worden maar raak video's gedeeld en worden deze standaard automatisch afgespeeld. Zelfs meteen met het geluid aan. Wil je dit liever niet? Zet het dan uit.


Tien verborgen functies in Gmail

Gmail is de populairste mailingdienst ter wereld. Dit komt mede door het grote aantal functies dat de software bevat. Dankzij volgende tips maak je optimaal gebruik van al deze functies.

 • Sneltoetsen
 • Afzenders blokkeren
 • Verzenden ongedaan maken
 • Punten en plusjes
 • Zoekoperators
 • Tabbladen
 • Alles selecteren
 • Afbeeldingen
 • Accountactiviteit
 • Gmail versnellen


Draadloze muis die je nooit op hoeft te laden

Deze gamingmuis laadt op terwijl je hem op een (dure) muismat beweegt. Nooit meer batterijen vervangen of je virtuele muis in de usb-poort stoppen. Logitech denkt het ei van Columbus te hebben gevonden met een mat genaamd G PowerPlay. De mat die je muis oplaadt terwijl je hem gebruikt.


Converteer documenten op de commandline

Als je vaak documenten naar een ander bestandsformaat moet converteren, kun je die documenten telkens in LibreOffice openen en dan opslaan in een ander formaat. Dat vereist echter heel wat stappen met de muis, wat bezwaarlijk efficiënt is te noemen. Gelukkig ondersteunt het open source kantoorpakket ook een commandline-optie om documenten te converteren.


De beste freewaretips van oktober

Freewaremakers zijn meestal enthousiaste computergebruikers die niet programmeren uit winstbejag, maar hun vaardigheden inzetten om iets te verbeteren. Dankzij de gratis programma’s wordt computeren leuker en handiger! Dit zijn de beste freeware-tips van oktober.


Persoonlijk advies in Googles Beveiligingscheck

Google wil zijn gebruikers zo veel mogelijk beschermen tegen hackers en ander gespuis dat het wereldwijde web bevolkt. Daarom is jaren geleden de Beveiligingscheck in het leven geroepen: een online pagina die informeert over en helpt bij de beveiliging van het account. Google gaat nu een stap verder en personaliseert de Beveiligingscheck. 


Tieners opgepakt na oplichting via nep-Tikkie-app

Twee tieners uit Oosterhout zijn aangehouden vanwege oplichting via een nep-Tikkie-betaalapp. De echte Tikkie-app is bedoeld om betalingen onder bekenden te doen, maar de twee konden met hun fake-app bankgegevens achterhalen.


AMD Ryzen voor laptops

Op 2 maart sloeg AMD de bladzijde om en begon het aan een nieuw hoofdstuk in zijn eigen geschiedenis. Op die dag werden de eerste Ryzen-processors voor desktops uitgebracht. Het heeft even mogen duren, maar binnenkort kun je ook een laptop aanschaffen met Zen-cores aan boord. Op 26 oktober kondigde AMD de Ryzen 5- en Ryzen 7-APU's met codenaam Raven Ridge officieel aan.


Bitcoin als betaalmiddel wordt steeds illegaler

Vietnam maakt het voortaan illegaal om bitcoin als betaalmiddel te gebruiken. Het land volgt Indonesië op en ook China plaatste al beperkingen op het gebruik digitale munten.


Wat Google allemaal van je weet

Google is meer dan een zoekmachine, advertentie-kanon en aanbieder van filmpjes op YouTube. De zoekgigant houdt veel gegevens van je bij. Dit weet Google allemaal van je.


Google's Android antivirus als laatste uit de test

Google's eigen mobiele antivirus is opvallend slecht in het detecteren van malware. Dat blijkt uit een studie van Duits softwarelab AV-Test. In een vergelijkende test van twintig Android antivirussystemen kwam het op de laatste plaats.

Auteur: Redactie

Microsoft Varia

Scroll naar boven

Sluiproute voor gratis update Windows 10 gaat sluiten

Officieel moet je tegenwoordig betalen voor de upgrade naar Windows 10, maar er zijn wat stiekeme methodes denkbaar waarmee je de overstap nog steeds gratis maakt. Een van de bekendste sluiproutes wordt aan het eind van het jaar door Microsoft gesloten.


Einde voor Microsofts muziekdienst Groove

Na 31 december is het niet langer mogelijk om met de Groove Music-app muziek te streamen, kopen of downloaden. Het blijft wel mogelijk om gekochte muziek af te spelen in de app. Intussen kunnen gebruikers hun playlists overzetten naar Spotify.


Wat je kan verwachten van de Windows 10 Fall Creators update

Over enige tijd verschijnt de Fall Creators Update voor Windows 10. Microsoft belooft Windows 10-gebruikers ongeveer ieder half jaar een grote update met nieuwe functies. Afgelopen maart werd de Windows 10 Creators Update uitgebracht, waarbij tal van Windows 10-functies op de schop gingen. Op 17 oktober is de Fall Creators update uitgebracht, maar de meesten onder ons zullen die update nog niet binnen hebben. Wat kun je verwachten van de Windows 10 Fall Creators update?

Wie dacht dat Microsoft wel zo'n beetje klaar zou zijn met de software, komt bedrogen uit, want de Fall Creators Update brengt de nodige wijzigingen naar het besturingssysteem, sommige onder de motorkap en sommige wat zichtbaarder. Het gaat om aanpassingen en toevoegingen in de breedte, en net als bij de Creators Update moet je dus niet te veel waarde hechten aan de naam.


Als eerste nieuwe updates ontvangen met Windows Insider

Updates komen eerder op je computer binnen zodra je aangemeld bent voor het Windows Insider-programma. Je krijgt op dit gebied dus voorrang van Microsoft. Maar het installeren van deze updates is niet zonder risico. De testversies van Windows 10 (Insider-builds geheten) zijn lang niet altijd even stabiel. Laat je dus niet afschrikken door problemen met drivers die je eerst niet had, of door software die ineens niet meer naar behoren werkt. Uitproberen is op eigen risico.


Naderende einde van de uitgebreide ondersteuning voor Office 2007

Microsoft stopt de ondersteuning voor Office 2007 en Outlook 2007. Gebruikers van de verouderde software wordt aangeraden te upgraden naar nieuwere versies.

Ondersteuning voor beide programma's stopte op 10 oktober, precies 10 jaar nadat ze oorspronkelijk gelanceerd werden. Office 2007 blijft gewoon werken, maar er komen geen patches en veiligheidsupdates meer voor uit. Dat betekent dat eventuele lekken vrijuit misbruikt kunnen worden. Het is dan ook verstandig om de overstap te maken naar nieuwere varianten.


Ondersteuning eerste update Windows 10 stopgezet

Microsoft brengt geen veiligheidspatches meer uit voor de Windows 10 novemberupdate. Wie versie 1511 nog gebruikt krijgt de raad om te upgraden. Gebruikers kunnen niet meer op veiligheidsupdates rekenen.

Wil je weten welke versie er nu op je computer draait dan tikje in het zoekveld winver in. De versie die op jouw computer draait komt dan in beeld. De laatste versie is 1703. Als je die hebt dan zit je goed.


 Windows 10 laptops met ARM-chip gaan dagen mee

Eind dit jaar mogen we de langverwachte ARM-laptops omarmen die compatibel zijn met Windows 10. Dankzij x86-emulatie krijg je een volledige Windows 10-ervaring, en een drastisch (niet dramatisch zoals in het artikel staat) langere accuduur.

 


Autoriteit Persoonsgegevens: Microsoft moet duidelijker zijn over verzamelde gegevens

Windows 10 en privacy, het blijft een gevoelige kwestie. Hoewel Microsoft lijkt te leren van fouten uit het verleden, krijgt het bedrijf nu toch de Autoriteit Persoonsgegevens achter zich aan. Volgens de privacywaakhond is er nog veel ruimte voor verbetering.


Update handmatig naar Fall Creators Update

Is je computer nog niet bijgewerkt naar Fall Creators Update en kun je niet wachten tot je aan de beurt bent? Dan kun je met de update-tool van Microsoft je bestaande Windows 10-installatie bijwerken.


Voorlopig de Fall Creators Update blokkeren

Vanaf 17 oktober is het mogelijk om de Windows 10 Fall Creators Update te downloaden. Bij de meeste Windows 10-systeem gebeurt dat automatisch. Maar, als je de update nu nog niet wilt, hoe blokkeer je 'm dan? Zo kun je de Fall Creators Update uitstellen. Omdat het hier om een zogeheten kwaliteitsupdate gaat, waarbij ook nieuwe functies worden aangeboden, is het niet mogelijk om deze update helemaal te negeren.


Microsoft introduceert Surface Book 2 met 13,5" en 15" scherm

Microsoft heeft de Surface Book 2 aangekondigd. De convertible laptop komt er in twee varianten. Er is een nieuwe 13,5"-versie met optioneel een GeForce GTX 1050 en er komt een 15"-variant met GeForce GTX 1060.


Veelvoorkomende Windows 10 problemen oplossen

Windows 10 is één van de populairste besturingssystemen voor computers. Maker Microsoft doet er dan ook alles aan om problemen rondom deze software te verhelpen. Dat gebeurt door regelmatig updates door te voeren, vaak op de Patch Tuesday, of ernstige lekken direct te dichten. Maar het besturingssysteem kent ook een aantal problemen die de gebruiker zelf moet oplossen.


Maak tot 30 GB aan opslag vrij na Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft plaatst een hoop tijdelijke bestanden op je pc om de update naar de Fall Creators Update mogelijk te maken. Je kan tot 30 GB aan opslagruimte terugwinnen na de installatie.


Microsoft bedenkt tijdelijke oplossing voor verdwijnende apps in Windows 10 Fall Creators Update

Microsoft onderlaatst de Windows 10 Fall Creators Update vrij. Geleidelijk aan wordt de update naar meer gebruikers uitgerold, maar sommigen melden nu dat er bepaalde problemen zijn. Zo zijn er apps die spontaan verdwijnen, terwijl ze wel nog op de computer staan. Microsoft heeft nu een manier bedacht om daar voorlopig omheen te werken.

Auteur: Redactie

Apple Varia

Scroll naar boven

In deze rubriek brengt de redactie de laatste nieuwsfeiten en wetenswaardigheden op het gebied van Apple-producten onder de aandacht.


Dit zijn de mogelijkheden om Windows op je Mac te  draaien

Windows op een Mac is technisch mogelijk geworden toen Apple in 2006 overstapte op Intel-processoren. Sinds Mac OS X 10.5 (uit 2007) heeft Apple een speciale functie aan zijn besturingssysteem toegevoegd zodat je, als je dat wilt, bij het opstarten van je Mac kunt kiezen uit macOS of Windows. Het is echter ook mogelijk om Windows-applicaties virtueel binnen MacOS te draaien, maar daarvoor moet je wel speciale software hebben. De bekendste oplossingen zijn VMWare, VirtualBox en Parallels.


Beoordelingsverzoek apps uitzetten in iOS 11

Sommige apps vragen tot vervelens toe of je ze wilt beoordelen in de App Store. Ook Apple vindt het kennelijk irritant, want in iOS 11 kunt u dit beoordelingsverzoek uitzetten. Dat werkt zo in nieuwste versie van iOS:

 • Open de app Instellingen.
 • Tik op iTunes en App Store (scrol naar boven totdat deze optie in beeld komt).
 • Tik onderaan de pagina op Beoordelingen en recensies om die optie uit te zetten.

Apple heeft de eerste update vrijgegeven voor MacOS High Sierra

Apple verhelpt hiermee veiligheidslekken in het nieuwe Apple File System, de Sleutelhanger en een aantal kleinere problemen. MacOS High Sierra introduceerde het Apple File System, maar bevatte ook een kwetsbaarheid wanneer je je schijf versleutelde.


Apple SIM en eSIM: alles over Apple’s ingebouwde simkaart

Zoals de naam al zegt, is deze simkaart elektronisch, en dus geen fysiek plastic pasje meer dat je in een telefoon hoeft te stoppen. In plaats daarvan zit de volledige functionaliteit in de smartphone zelf en kies je via de instellingen gewoon je provider.


Hoe een upgrade naar Office 2016 uit te voeren

Office 2007 en Office voor Mac 2011 worden na 10 oktober 2017 niet meer ondersteund. Als je een eenmalige aankoop van een oudere versie van Office of een bestaand Office 365-abonnement hebt, kun je overwegen om een upgrade naar Office 2016 uit te voeren.


Onderzoek toont aan: Apple maakt je oude iPhone niet opzettelijk langzamer

Naarmate je je iPhone langer gebruikt, lijkt het toestel steeds trager te worden. Nee, het zit niet tussen je oren en het is ook geen boosaardige opzet van Apple. Hoe kan het dan toch dat je iPhone traag lijkt?

Een onderzoek van Futuremark bewijst dat Apple oudere iPhones niet opzettelijk traag maakt. Er is daarom geen kwade opzet van Apple. Toch voelt je toestel trager aan, maar daar zijn andere redenen voor.


3 manieren om wifi wél uit te schakelen in iOS 11

Veel gebruikers van iPhone en iPads knarsen hun tanden vanwege Apple's beslissing om in iOS 11 te wijzigen hoe wifi en Bluetooth functioneren met het bedieningspaneel. In het verleden schakelde je met een druk wifi uit (het pictogram ging van blauw naar grijs) maar in de nieuwe versie van het besturingssysteem is 'uit' niet echt uit. Lees de drie manieren om wifi wél uit te schakelen.


Eigen servers moeten iCloud betrouwbaarder maken

Apple heeft sinds MobileMe grote stappen gemaakt om de online opslag- en synchronisatiediensten te verbeteren. Maar toch zijn er nog wel eens storingen. De nieuw aangestelde directeur Patrick Gates gaat de server-infrastructuur van iCloud onder handen nemen, zodat het betrouwbaarder wordt.


De iPhone X kan niet in de Apple Store gerepareerd worden

Apple maakt zich op voor de verkoopstart van de iPhone X en heeft Apple Store-medewerkers geïnstrueerd over de afhandeling van reparaties. Apple stuurt alle telefoons met een defect, dat niet dermate ernstig is dat het toestel vervangen moet worden, naar een Europees reparatiecentrum. Daardoor zou de reparatie een stuk langer gaan duren dan reparaties van de iPhone 8 (Plus). Medewerkers van een Apple Store zeggen dat dit nodig is omdat de iPhone X een complex toestel is.


Waarop je moet letten bij een iPhone reparatie

De iPhone is wereldwijd erg populair, ook in Nederland. iPhone reparatiewinkels vind je zowat overal. Waar moet je op letten als je je iPhone laat repareren door een van deze winkels?


Dit kun je met iOS 11 zonder iPhone 8

Apple adverteert zijn nieuwste besturingssysteem altijd met de nieuwste modellen, maar iOS 11 brengt ook leuke extra’s naar oudere iPhones. Hier lees je welke functies iOS 11 met zich meebrengt als je geen iPhone 8 of iPhone X hebt.


Komt Apple Pay nog dit najaar naar Nederland?

Apple bevestigt de geruchten over de komst van Apple Pay naar Nederland. Dit doet het bedrijf via zijn spraakassistent Siri. Vraag je namelijk aan Siri of er een bedrag via Apple Pay kan worden overgemaakt, dan krijg je als antwoord terug: “Dus jij hebt het ook gehoord! Vanaf dit najaar kan ik betalingen versturen en aanvragen met Apple Pay.”


HEIC: het nieuwe fotobestandsformaat van Apple

Om opslagruimte te besparen en de kwaliteit van foto's en video's te verhogen is Apple overgestapt van JPG naar HEIF. High Efficiency Image File Format (HEIF) comprimeert de bestandsgrootte van foto’s die met de nieuwste generatie iPhone en iPad zijn genomen.


Rekenmachine iOS 11 maakt fouten

De rekenmachine van iOS 11 op de iPhone en iPad heeft kuren. Bij snel intikken van getallen kloppen de uitkomsten van sommen niet.


Apple maakt oudere iPhones niet langzamer

iPhones worden niet trager van nieuwe iOS-versies, blijkt uit een grootschalige studie. Dergelijke geruchten steken vaak op als Apple nieuwe iOS-versies uitbrengt.


Pas het Bedieningspaneel in iOS 11 aan

Met de komst van iOS 11 is een geheel vernieuwd bedieningspaneel geïntroduceerd - en niet iedereen is daar even blij mee. Het lijkt misschien verwarrend, maar je hebt er meer controle over dan je denkt. Zet het helemaal naar je eigen hand!


Over Privacy en Locatievoorzieningen in iOS 8 en hoger

Lees op Apple Support meer over de voorzieningen in iOS 8 en hoger die privégegevens, inclusief uw locatie, op een iPhone, iPad en iPod touch beschermen.

Auteur: Redactie

Smartphone Varia

Scroll naar boven

In de Smartphone-rubriek brengt de redactie de laatste nieuwsfeiten en wetenswaardigheden op het gebied van smartphones onder de aandacht. Nu onder andere: waarom je de iPhone X niet moet kopen.


Samsung verdient veel meer aan iPhone dan aan eigen Galaxy

Samsung zal meer geld verdienen aan de nieuwe iPhone X van concurrent Apple dan aan zijn eigen Galaxy S8. De Zuid-Koreanen leveren namelijk de schermen en de chips voor de luxe iPhone.


Gelekte renders tonen complete voorkant Google Pixel 2 XL

Google’s nieuwe vlaggenschepen worden door twee verschillende fabrikanten geproduceerd. HTC levert de Google Pixel 2 af, terwijl LG de Google Pixel 2 XL produceert. We weten al een tijdje dat de Pixel 2 een goedkoper model wordt, met een vrij gedateerd design. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 8.


Hoe Google met Pixel 2 Android terug pakt van fabrikanten

Google laat met de Pixel 2 zien hoe Android eruit zou moeten zien. Meer nog dan in het verleden benadrukt Google dat dit dé Google-Phone is. Ook nieuw is een ondersteuningsbelofte van drie jaar.


Waarom je de iPhone X niet zou moeten kopen

Je moet wel een erg grote fan van een iPhone zijn wil je € 1.159, of zelfs € 1.329 voor toestel met 256 GB aan opslag, neertellen. Goed nadenken dus voordat je het toestel gaat kopen. Zeker omdat er een aantal nadelen zitten aan het apparaat, waar je je misschien aan zult gaan storen.


Deze 6 dingen heeft de iPhone X niet

Sinds 29 september is de iPhone 8 en iPhone 8 Plus bestellen. Echt storm loopt het tot nu toe niet, omdat veel gebruikers die willen upgraden liever op de iPhone X wachten. Toch zijn er een aantal dingen die de iPhone X niet heeft, maar andere iPhones juist weer wel. Of je dat een gemis vindt mag je zelf bepalen.


Eerste iPhone X review

Aanstaande vrijdag is hij pas verkrijgbaar in de Apple Store, maar de eerste iPhone X review staat al op internet. Tech-journalist Steven Levy kreeg van Apple de eer om de eerste beoordeling te schrijven. In 2007 was hij één van de eerste journalisten die een review schreef over de originele iPhone.


De eerste nieuwe iPhone die niemand wil: de iPhone 8

Een gloednieuwe iPhone waarvoor nauwelijks belangstelling is. Hoewel de iPhone 8 een aantal wezenlijke verbeteringen heeft, staat die volledig in de schaduw van die andere nieuwe iPhone. De iPhone X (je zegt 'tien', niet 'X'). De iPhone 8, die nu overal ter wereld te koop is, wordt ook in Azië en Australië niet enthousiast ontvangen.


iPhone 8 is vooral conservatief

De iPhone 8 en 8 Plus hebben een aantal nieuwe functies, maar ook een wat verouderd ontwerp. Zijn de vernieuwingen spannend genoeg om een aanschaf te rechtvaardigen?


Onderzoek toont aan: Apple maakt je oude iPhone niet opzettelijk langzamer

Naarmate je je iPhone langer gebruikt, lijkt het toestel steeds trager te worden. Nee, het zit niet tussen je oren en het is ook geen boosaardige opzet van Apple. Hoe kan het dan toch dat je iPhone traag lijkt?

Een onderzoek van Futuremark bewijst dat Apple oudere iPhones niet opzettelijk traag maakt. Er is daarom geen kwade opzet van Apple. Toch voelt je toestel trager aan, maar daar zijn andere redenen voor.


Huawei Y7: middenmoter met bovengemiddeld grote accu

De op het eerste gezicht onopvallende Huawei Y7 herbergt een belangrijk geheim, namelijk een bijzonder grote accu. Niet alleen voor een telefoon in deze prijsklasse, maar in z’n algemeen. Met een accucapaciteit van 4000 mAh is de gebruikstijd twee dagen en dat is opvallend.


Blackberry komt terug zonder toetsenbord

Telefoonfabrikant TCL heeft zijn BlackBerry (waterdichte) Motion-smartphone gepresenteerd. Het Android-toestel heeft geen toetsenbord zoals op de eerdere BlackBerry KeyOne.


Wat er op je smartphone niet mag ontbreken

Overweeg je een nieuwe smarphone aan te schaffen? Dan hebben we hier een lijstje met zaken die op je volgende toestel niet mogen missen.zoals USB-C.


5 Apps waarmee je meer gedaan krijgt

Smartphones zijn zo krachtig dat je er serieus meer werk mee kunt verzetten. Tenminste, als je daar de juiste apps voor hebt. Dit zijn 5 beste apps om tijd te besparen


Nieuwe Nokia 2 is goedkoop en heeft forse accucapaciteit

HMD Global heeft een nieuwe smartphone onthuld, de Nokia 2. Bij de ontwikkeling van het toestel is vooral nadruk gelegd op de batterijduur, die met twee dagen dan ook behoorlijk indrukwekkend is. Het toestel, met een prijskaartje van 99 euro, beschikt over een 5-inch display en heeft straks Android Oreo.


LG G6 met Android 8.0 Oreo: eindelijk een update voor G6

De bezitters van de LG G6 kunnen zich verheugen op een nieuwe update. LG is bezig met de laatste hand te leggen aan de update naar Android 8.0 Oreo. In een recente benchmark is te zien dat er al testen zijn uitgevoerd met de nieuwe Android-versie voor de G6.

Auteur: Redactie

Phishing waarschuwingen

Scroll naar boven

Waarschuwingen voor valse- nep- en phishing e-mails. Klik nooit op een link in een valse e-mail!

CJIB waarschuwt voor valse e-mails

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor valse boetes en aanmaningen die per e-mail worden verstuurd. Ook bij Opgelicht?! komen momenteel veel meldingen over zo'n valse e-mail binnen. Trap er niet in!


Meer phishing met bekende merken

Criminelen die phishing versturen, richten zich steeds vaker op bekende merken. In een jaar tijd steeg het aantal nepmails rondom bekende merknamen met veertig procent.

 


Bol.com: 'Uw account is geblokkeerd'

Let op! Als je een e-mail krijgt van Bol.com waarin staat: 'Uw account is geblokkeerd', dan is dat phishing.

In het bericht staat dat je account geblokkeerd is 'vanwege misbruik', omdat het bedrijf vermoedt dat derden toegang hebben tot je account.


RABOBANK: Dit zijn de maatregelen van het kabinet Rutte III

Geachte klant,

In het nieuwe regeerakkoord van kabinet-Rutte III wordt de verzekeringsrichtlijn voor de bank- en verzekeringswezen aangepast. Consumenten moeten vrij kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van bancaire producten voor een eerlijke en goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd.

En:
Klanten kunnen tot en met 16 oktober 2017 uit coulance, de vernieuwde betaalpas kosteloos aanvragen. De vervangende betaalpas ontvangt u binnen vijf werkdagen per post.


NETFLIX: Uw laatste factuur is nog niet betaald

Uit onze administratie blijkt dat de betaling voor uw laatste Netflix factuur is mislukt.

Uw service wordt uitgeschakeld op:1 november 2017. Om serviceonderbreking te voorkomen raden wij u aan om uw factuurgegevens bij te werken. Uw factuurgegevens nu bijwerken, klik op de knop hieronder.


ING: Uw account word in quarantaine geplaatst

Uw account word in quarantaine geplaatst.

Geachte ING Klant,
Onlangs heeft u per post berichtgeving van ons gehad omtrent het bijwerken van uw klantgegevens in ons
systeem. Dit doen wij om uw klantgegevens te beschermen en om uw privacy te garanderen.


Koop niets bij deze malafide webshops

De afgelopen dagen zijn bij de politie meldingen binnengekomen over de diverse webwinkels die kleding en schoenen verkopen, meestal voor erg lage prijzen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betreft dit malafide webshops.  
 


Stuur nooit uw betaalpas op!

Er gaan weer phishing mails rond die pashouders oproepen om hun betaalpas te vervangen, zogenaamd omdat het nieuwe regeerakkoord extra eisen aan de banken zou stellen. Trap er niet in! Je hoeft jouw betaalpas nooit op te sturen, zelfs niet als die echt vervangen moet worden. Voer ook nooit je  pincode in op een website.

 


E-mail uit naam Apple over verdachte inlogpoging is phishing

Heb je een e-mail uit naam van Apple ontvangen waarin staat dat je Apple ID wordt uitgeschakeld, let dan goed op! Momenteel zijn er weer phishingmails uit naam van het bedrijf in omloop. In het bericht staat dat Apple uit voorzorg veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Je Apple ID zou worden uitgeschakeld 'wegens een IP-adres dat niet herkend wordt'.


Openstaande factuur T-Mobile is nepmail

Een mail die lijkt te komen van T-Mobile blijft hardnekkig rondgaan in de Nederlandse mailboxen.

Het bericht lijkt een reactie te zijn op een door u verstuurde e-mail. De afzender meldt dat de betaaltermijn van uw factuur is verstreken. U krijgt nog één kans om binnen drie dagen het bedrag van 35 euro over te maken. Het bericht neemt dan een wonderlijke wending.


"Ziggo-mail" over korting is vals

Er is een mail in omloop uit naam van Ziggo waarin staat dat je 180 euro per jaar kunt besparen. Let op! Dit is een phishingmail. 


Rekening verdachte webwinkels geblokkeerd

Justitie begint met het dwarsbomen van verdachte webshops. Zodra er drie aangiftes van internetoplichting over een winkel bij de politie binnen zijn gekomen worden betaaldiensten ingeseind. Die kunnen de rekeningen van verdachte webshops blokkeren en zo voorkomen dat meer slachtoffers worden gemaakt.

Auteur: Redactie

Postvak IN

Scroll naar boven

In onze vaste rubriek beantwoorden we vragen aan de hand van ons magazine en plaatsen we reacties van onze lezers.

Veel dank voor de bundeling van de Gimp handleidingen .
Een fijne hulp bij het gebruik van Gimp .

groet,

Jan Scheppers

 

Beste Jan,

Dank voor dit positieve bericht.
Dat werkt erg stimulerend!

Hartelijke groet,

De redactie

 

 

Hallo Helpmij.nl,

Ik las in de nieuwsbrief dat ccleaner een achterdeurtje heeft. Ik heb jullie instructies gevolgd en ccleaner gestart. Meteen vraagt ccleaner of ik wil updaten naar versie 5.35.6210. Deze optie staat niet in jullie bericht.

Wat te doen? Ik heb nu versie 5.25.5902 (64 bit)

MVG,

Albert Engels

 

Beste Albert,

Deze update kan gewoon worden geïnstalleerd.
CCleaner biedt dit juist aan, om de eventuele achterdeur weer netjes af te sluiten.

Met vriendelijke groet,

De redactie


DISCLAIMER

Alle handels en/of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. De redactie van Helpmij.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in het Helpmij magazine. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het Helpmij magazine en sluit de redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade. Het toepassen van informatie en gebruik van software is voor eigen risico. De adressen van de abonnees zullen nimmer openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden. Bij misbruik van het distributiesysteem van het Helpmij magazine door onbevoegden of een mogelijke storing, van welke aard dan ook, kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Het is niet toegestaan om de inhoud, of delen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

De redactie heeft het recht om (ingezonden) bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te wijzigen of in te korten.