Inhoudsopgave
-Voorwoord
-Nieuwe versie DirectX aangekondigd
-Access: Werken met Recordsets (deel 2)
-Image resizer voor Windows
-Installatie en configuratie van Wine
-Windows programma installeren/verwijderen onder Wine
-Helpmij.nl prijsvraag april
-VBA voor Doe het Zelvers deel 5
-Update 1 voor Windows 8.1
-Xubuntu en Synaptic
-Games delen in Steam
-Kanaal van de maand
-En de winnaars zijn....
-Varia
-Postvak-in
 

De redactie bestaat uit:
CorVerm (Eindredacteur)
ErpCity
femke98
K1pje
leofact
OctaFish

De redactie is te bereiken op nieuwsbrief@helpmij.nl. Naar dit e-mailadres géén vragen sturen die betrekking hebben op computers en dergelijke. Deze horen op het forum geplaatst te worden.

Oplage
De nieuwsbrief wordt naar 29933 unieke e-mailadressen verstuurd. Deze e-mailadressen zijn via opt-in geselecteerd.

Adverteren
Indien u een advertentie wilt laten plaatsen in deze nieuwsbrief neem dan contact op met de redactie.

Eset bestellen

Advertentie informatie aanvragen

Aan- en afmelden
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief kunt u naar deze pagina gaan.
Wilt u de volgende uitgaven niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief naar u doorgestuurd en wilt u hem zelf ontvangen? Ga dan naar deze pagina en meldt u aan. U zult dan automatisch de volgende nieuwsbrief ontvangen.

Wilt u nog eens een artikel nalezen? Wanneer u lid van de vereniging bent, kunt u hier in oude nieuwsbrieven bladeren.


Voorwoord

Auteur: CorVerm

Top

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de NSA. Je weet wel, de Amerikaanse dienst die gespecialiseerd is in het vergaren, afluisteren en analyseren van met name elektronische informatie.Deze informatie wordt gewonnen uit communicatie via bijvoorbeeld telefonie en internet en zo nodig ontcijfert de NSA deze informatie via crypto-analyse. Daarmee lapt de NSA alle privacy regels aan hun laars. Ook jouw privacy, vergeet dat niet. Hoewel de NSA (naar het lijkt) voor ons meer een ver-van-mijn-bedshow is, want wat heeft de NSA nou aan de mailtjes die jij als gewone Nederlander verstuurt? Maar toch. Het idee dat er in de digitale wereld niets veilig is geeft een nare smaak.

Helaas is de NSA niet de enige bron van ellende. Talloze websites volgen jouw online gangen en brengen die nauwgezet in kaart. Dat is iets wat je zeker niet wilt. Hoewel er in verschillende browsers vaak wel instellingen te vinden zijn die je gegevens afschermen. In bijvoorbeeld Firefox kun je websites laten weten dat je niet gevolgd wilt worden. Maar of dat voldoende is om echt te voorkomen dat je niet gevolgd wordt? Ik durf daar geen eed op te zweren.

We moeten helaas vaststellen dat er er geen waterdicht systeem bestaat dat je privacy garandeert. Iedereen laat altijd sporen na, of men dat wil of niet. Het enige dat je kunt doen is het aantal sporen tot een minimum beperken. Hetzij door de juiste instellingen in de browser toe te passen, hetzij door gebruik te maken van externe programma's.

Zo is Google een bedrijf dat een onverzadigbare behoefte heeft naar jouw online doen en laten. Al of niet in combinatie met Google Chrome. Tenslotte staat de browser van Google niet als veiligste te boek. We googelen er met z’n allen wat op los. Googelen is zelfs tot werkwoord verheven. Maar vergeet niet dat we door Google gevolgd worden van A tot Z. Google stelt (gratis) veel opslagruimte beschikbaar maar ook Google moet ergens van leven. De medewerkers moeten betaald worden en ga zo maar door. Adverteerders moeten aangetrokken worden om dat gigantische apparaat in stand te houden en jouw gratis opslagruimte te kunnen blijven garanderen. Het logische gevolg is dat Google jouw online doen en laten, zoals zoekresultaten, in kaart brengt en opslaat. Tenslotte moeten de adverteerders weten waar er voor hen iets te “halen” valt.

Een goed alternatief voor de zoekmachine van Google is Duck Duck Go. Een zoekmachine die geen gegevens verzamelt die door anderen misbruikt worden.
Via de link hierboven kom je op een site vanwaar je Duck Duck Go plug-ins voor verschillende browsers kunt downloaden. Via deze link ga je rechtstreeks naar de zoekmachine. Het betreft een https:// verbinding en is dus een veilige verbinding.

In het artikel over wachtwoorden dat femke98 voor de vorige nieuwsbrief schreef heeft zij beloofd om een handleiding over KeePass te schrijven voor deze nieuwsbrief. Wel, die handleiding is in het verleden al eens geschreven en maakt het dus overbodig om dat nog een keer te doen. Lees hier de betreffende handleiding.
Nieuwe versie DirectX aangekondigd

Auteur: K1pje

Top

Op 20 maart heeft Microsoft een nieuwe versie van DirectX aangekondigd op de “Game Developers Conference” in San Francisco. Deze Application Programming Interface (API) is inmiddels aan versie 12 toe en zal vanaf 2015 in games toegepast worden. Een API is een verzameling van definities waarmee een computerprogramma kan communiceren met andere programma’s en hardware. DirectX is dus de cruciale schakel tussen games, de videokaart, processor en andere onderdelen in de pc.

april 2014: xxi..jpg

Wat gaat deze nieuwe API ons allemaal brengen? Microsoft gaat het voorbeeld van AMD volgen zoals dat bij Mantle gedaan wordt. Dit komt er op neer dat DirectX gaat lijken op de API’s die in consoles gebruikt worden. Bij consoles is er een directere toegang tot de hardware waardoor deze hardware beter benut kan worden. Daarbij wordt de videokaart ingezet om de processor te ontlasten zodat laatstgenoemde efficiënter gebruikt kan worden.

Dit soort optimalisaties levert natuurlijk betere prestaties op. Veel is er nog niet bekend over deze betere prestaties, maar dat komt natuurlijk omdat DirectX 12 nog niet uitontwikkeld is. Wel is er al een bekende “benchmark” (testomgeving) geschikt gemaakt voor de nieuwe API. Bij deze benchmark, 3DMark genaamd, is het resultaat dat de helft minder processor-tijd nodig is. Tevens ontvangt de videokaart de instructies eerder door de directere toegang, wat tezamen voor een enorme verbetering zorgt. In de afbeelding hieronder zijn de resultaten van de benchmark weergegeven.

 

Microsoft werkt nauw samen met Intel, AMD, Nvidia en Qualcomm aan de ontwikkeling van DirectX 12. Vooral de samenwerking met deze laatste fabrikant is interessant aangezien dit betekent dat DirectX 12 ook naar het mobiele platform komt. Qualcomm is namelijk een grote fabrikant van de processoren die in tablets en mobiele telefoons terug te vinden zijn.

Zoals het nu bekend is, zal DirectX 12 beschikbaar gemaakt worden voor Windows, Windows Phone en de Xbox One. Microsoft belooft ook dat alle videokaarten die momenteel verkocht worden zullen worden ondersteund en dus DirectX 12 kunnen gaan gebruiken.

Voorlopig is het nog meer dan een jaar wachten voordat de nieuwe API uitgebracht wordt, maar dat dit voor grote verbeteringen binnen games gaat zorgen staat eigenlijk al vast. Wat dat betreft kan dit initiatief enkel maar toegejuicht worden.
Access: Werken met Recordsets (deel 2)

Auteur: OctaFish

Top

In het vorige hoofdstuk over Werken met Recordsets heb ik de verschillen uitgelegd tussen een ADO connectie en een DAO connectie. In dit hoofdstuk gaan we een formulier in zijn geheel aansturen met Recordsets. Daarbij zijn twee varianten te onderscheiden: een formulier dat gekoppeld is aan de recordbron, en een formulier dat alleen een connectie maakt met de tabel als er gegevens opgehaald of geschreven worden, of worden bijgewerkt. De laatste variant heeft de minste belasting voor de database, want er is alleen verbinding op het moment dat het echt nodig is. Met deze variant kun je dus met een relatief grote groep gebruikers in dezelfde database werken.

Formulier koppelen aan Recordset

In het eerste voorbeeld gaan we een formulier vullen met een ADO recordset. Dat betekent dat we een formulier maken, en dat naderhand vullen met de juiste gegevens. We gebruiken hiervoor een tabel, die ofwel in de database aanwezig is, ofwel via een koppeling in de database zit. In het laatste geval spreken we over een Frontend-Backend database, waarbij de tabel in de backend zit. De Frontend kun je dan bij een aantal gebruikers uitzetten, die allemaal in hun eigen versie van de database werken, maar wel met dezelfde datatabellen. Deze techniek is al eerder behandeld, dus die zal ik niet verder uitwerken in dit hoofdstuk.

In deze oefening gaan we elk veld in het formulier met VBA vullen, en het spreekt voor zich dat je op het formulier dus in ieder geval dezelfde velden nodig hebt als je straks vanuit de Recordset gaat vullen. Je kunt daarbij kiezen voor een simpele aanpak, waarbij je een leeg formulier maakt en daar tekstvelden op zet die je oplopend nummert (bijvoorbeeld txtVeld1, txtVeld2, txtVeld3 ... txtVeld12) of je koppelt (tijdelijk) de tabel die je straks gaat gebruiken aan het formulier, zodat je alle velden uit de Lijst met velden kunt halen.

Neutraal formulier

In de eerste variant kijk je in je tabel hoeveel velden je nodig hebt, en plaats je een even groot aantal tekstvelden op het formulier. Gebruik de lay-out van de tabel om te bepalen hoe je de tekstvelden gaat verdelen op het formulier en gebruik de eigenschap <Naam> om de tekstvelden netjes oplopend te nummeren. Standaard gebruikt Access weliswaar een logische opvolging in de naam, maar de tekstvaknummering loopt op met een factor 2, en dat is niet handig. Pas de naam dus aan volgens een eigen systeem, en zorg er voor dat de naamgeving consequent is, zoals hierboven.

De labels krijgen bij het aanmaken van het tekstvak een standaard tekst die overeenkomt met de oorspronkelijke naam van het veld, maar daar hoef je weinig tot niets aan te doen, want de Caption eigenschap kun je vullen vanuit de tabel, bijvoorbeeld door de Veldnaam als bijschrift te gebruiken.

Voordeel van deze werkwijze is, dat je het formulier simpel kunt kopiëren als je een extra formulier wilt maken. Je hoeft alleen maar de hoeveelheid velden aan te passen aan het nieuwe gebruiksdoel, en het formulier werkt gelijk.

Formulier op basis van bestaande tabel

In de tweede variant weet je precies welke velden je hebt, en waar je ze wilt plaatsen. Het formulier is hier gekoppeld aan de tabel, en je kunt de lay-out dus precies maken zoals je wilt. Als je klaar bent met de lay-out verwijder je de Recordbron van het formulier, en het formulier is in beginsel klaar voor gebruik. Nadeel van deze methode is wel dat je het formulier maar voor één bron kunt maken, en dat je wat werk hebt aan het handmatig loskoppelen van de Recordbron en de Besturingselementbron van de verschillende tekstvakken. Want alle objecten op het formulier moeten uiteindelijk niet-afhankelijk zijn.

april 2014: Formulier 1 - Ontwerp..png

In het voorbeeld zie je de lay‑out van een formulier dat is gebaseerd op de tabel Contactpersonen. Daarbij zijn de velden uit de tabel gehaald, die dus eerst is gekoppeld aan het formulier. Daarna zijn alle objecten weer losgekoppeld.

Code voor het gebonden formulier

De tweede en belangrijkste stap is natuurlijk het koppelen van het formulier aan de gegevensbron. Daarvoor is de formuliereigenschap <Bij laden> prima geschikt want die wordt uitgevoerd als het formulier start. En de koppeling hoeft maar één keer uitgevoerd te worden, want als de koppeling is gelegd, dan werkt het formulier zoals je gewend bent. We gaan dus kijken naar de formuliereigenschap <Bij laden>.

Zoals gebruikelijk, breek ik de code weer op in bij behapbare brokken. De code begint met het declareren van een Connection object, en een Recordset. Daarna wordt de Recordset ingesteld.

Private Sub Form_Load()
Dim cnt As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Dim strSQL As String 
    Set cnt = CurrentProject.Connection
    Set rst = New ADODB.Recordset
    strSQL = "SELECT * FROM tblContacts"
    With rst
        Set .ActiveConnection = cnt
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockOptimistic
        .Open "tblContacts"
    End With
    If rst.BOF And rst.EOF Then
        MsgBox "Geen records te vinden...", vbOKOnly
    Else
        Set Me.Recordset = rst
    End If

Met Set cnt wordt de Connection ingesteld op het huidige project, en dat is dus de database met tabellen zoals die zijn vastgelegd in de tabellenstructuur van de geopende Acces database. Vervolgens wordt het object rst gekoppeld aan de Connection, en de eigenschappen CursorType en LockType ingesteld. En uiteraard wordt de tabel geopend.

Om te voorkomen dat we een lege recordset aan het formulier hangen, checken we of er records in zitten. Dat doe je met de eigenschappen BOF en EOF, wat resp. staat voor BeginOfFile en EndOfFile. Als het begin tevens het eind is, dan zit er niks in de tabel/query, en kun je dus actie ondernemen, zoals in dit geval een Message Box. Je kunt het formulier dan ook bijvoorbeeld gelijk sluiten als volgende actie. Als er wél records in de Recordset aanwezig zijn, dan wordt de Recordset als Recordbron toegewezen aan het formulier met Set Me.Recordset = rst.

In het volgende blok worden de tekstvelden op het formulier gevuld. Dat wil zeggen: ze krijgen de velden uit de recordset als ControlSource, want we willen geen waarden invullen in de tekstvakken, maar het formulier kunnen gebruiken om door de records te bladeren. Daarom volstaat het om de velden te koppelen. En dat doen we met de eigenschap Name van de velden.

    With Me
        .txtLastName.ControlSource = rst.Fields(1).Name
        .txtFirstName.ControlSource = rst.Fields(2).Name
        .txtMiddleName.ControlSource = rst.Fields(3).Name
        .txtTitle.ControlSource = rst.Fields(4).Name
        .txtAddress1.ControlSource = rst.Fields(6).Name
        .txtAddress2.ControlSource = rst.Fields(7).Name
        .txtCity.ControlSource = rst.Fields(8).Name
        .txtState.ControlSource = rst.Fields(9).Name
        .txtZip.ControlSource = rst.Fields(10).Name
        .txtWorkPhone.ControlSource = rst.Fields(11).Name
        .txtHomePhone.ControlSource = rst.Fields(12).Name
        .txtCellPhone.ControlSource = rst.Fields(13).Name
    End With
End Sub

Als alle tekstvelden gematched zijn, kun je het formulier al bekijken, want het is nu klaar voor gebruik. Het formulier laat nu alle records zien, en het eerste record is gevuld in het formulier.

april 2014: Formulier 1 - Data..png

In het voorbeeld zitten er 5 records in de tabel, zoals je kunt zien in de Recordcounter onderin het navigatiepaneel.

Code voorbeeld 2

In de tekst hierboven gaf ik ook een andere techniek aan, waarbij je een aantal standaard tekstvakken op het formulier zet, en daarvan zowel bijschrift als tekstveld koppelt en vult. De code daarvan is zelfs nog wat simpeler qua structuur, omdat je de veldnamen en het aantal velden niet meer hoeft te weten. Wil je het echt mooi doen, dan lees je uit de tabel ook de bijschriften uit, zodat je die op het formulier kunt zetten.

De tabel is bijvoorbeeld zo ontworpen:

april 2014: Tabelontwerp..png

De veldnamen zijn op zich wel verklarend genoeg, maar op een formulier ziet dat er toch wat minder fraai uit. Het is mooier als je de  Beschrijving of het Bijschrift kon gebruiken. Dat kan gelukkig, als we die eigenschap uitlezen met DAO. ADO is helaas niet in staat om die veldeigenschappen uit te lezen. Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd, er zit niet zo heel veel verschil in het gebruik tussen ADO en DAO, en er is dus ook geen noemenswaardig bezwaar om beide technieken samen te gebruiken. Als we de bijschriften uitlezen, dan ziet het formulier er straks zo uit:

april 2014: Formulier 2 - Data..png

We beginnen de procedure weer op een vergelijkbare manier als in voorbeeld 1, want alle instellingen worden weer uitgevoerd bij het laden van het formulier. Zoals ik al aangaf, kan de code een stuk korter omdat we niet meer afhankelijk zijn van de veldnamen en objectnamen.

Private Sub Form_Load()
Dim cnt As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Dim sTabel As String, sVelden As String
Dim arr As Variant

Er zijn wat variabelen bijgekomen, om de labels te kunnen vullen.

    sTabel = "tblContacts"
    Set cnt = CurrentProject.Connection
    Set rst = New ADODB.Recordset
    strSQL = "SELECT * FROM " & sTabel
    With rst
        Set .ActiveConnection = cnt
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockOptimistic
        .Open "tblContacts"
    End With

De Connection code is identiek, want de procedure is hetzelfde gebleven.

    sVelden = TableInfo(sTabel)
    arr = Split(sVelden, "|")

Hier zit het verschil met de eerste procedure: we gebruiken een DAO functie die de informatie uit de tabel leest. Die functie heet hier TableInfo, en heeft (logisch, want het gaat om velden uit een tabel) de naam van de tabel nodig. De functie wordt zo behandeld; voor het moment mag je er van uitgaan dat alle veldbeschrijvingen in één string zijn gezet met het scheidingsteken ‘|’, en die string wordt met de vaker gebruikte functie Split in een matrix gezet. Deze matrix bevat exact dezelfde indeling als de recordset, zodat we de velden straks kunnen koppelen aan hun beschrijving.

    If rst.BOF And rst.EOF Then
        MsgBox "Geen records te vinden...", vbOKOnly
    Else
        Set Me.Recordset = rst
    End If

Ook weer identiek aan de eerdere code. De echte verandering komt nu. In plaats van alle velden apart te vullen, gebruiken we een FOR .. NEXT om door alle velden uit de recordset te lopen, en die aan de matchende objecten te koppelen. Een Recordset collectie begint bij 0 te nummeren, en de tekstobjecten bij 1, en daarom gebruiken we i-1, en niet i. Maar zelfs dat kun je natuurlijk nog gelijktrekken als je dat wilt.

    For i = 1 To rst.Fields.Count - 1
        Me("lbl" & i).Caption = arr(i - 1)
        Me("txtVeld" & i).ControlSource = rst.Fields(i - 1).Name
    Next i
End Sub

De lus gebruikt voor de objecten dus de velden uit de tabel, en voor de labels de matrix. En dat levert dus een perfect formulier op.

De functie TableInfo

In de code heb je al gezien dat er een functie wordt aangeroepen die de veldbeschrijvingen uitleest uit de velden. Deze functie is gebaseerd op een DAO Recordset, omdat je met ADO deze eigenschappen niet kunt uitlezen.

Uiteraard beginnen we weer met het vastleggen van de (DAO) Recordset variabelen.

Function TableInfo(strTableName As String) As String
On Error GoTo TableInfoErr
Dim db As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim fld As DAO.Field
Dim tmpDesc As String
    Set db = CurrentDb()
    Set tdf = db.TableDefs(strTableName)

We hebben de tabel toegewezen aan de variabele tdf, en nu kunnen we de veldeigenschappen uitlezen in een lus. We maken hierbij één string aan, waarbij de velden worden gescheiden door een herkenbaar scheidingsteken. Dit teken gebruiken we vervolgens om de string weer te splitsen, zoals we al gezien hebben.

    For Each fld In tdf.Fields
        If Not tmpDesc = vbNullString Then tmpDesc = tmpDesc & "|"
        tmpDesc = tmpDesc & fld.Properties("Caption")
    Next
    TableInfo = tmpDesc
TableInfoExit:
   Set db = Nothing
   Exit Function
TableInfoErr:
   Resume TableInfoExit
End Function

Het uitlezen gebeurt met de eigenschap Properties van het veld. We kunnen hier zowel Caption als Description gebruiken, afhankelijk van wat er is ingevuld. Oplettende lezers zullen hebben gezien dat ik in de tabelafbeelding de labelteksten heb ingevuld bij de veldeigenschap Beschrijving (Description), maar in de code gebruik ik de eigenschap Notatie (Caption). Dat kan dus niet, maar in de voorbeeld database heb ik beide ingevuld (met dezelfde teksten) zodat ik zowel Description als Caption kan gebruiken.

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de eerste formulieren gemaakt die pas bij het openen aan een tabel worden gekoppeld. Hoewel deze methode al een lagere belasting vormt voor de backend (alleen koppelen als de tabel gebruikt wordt) is het nog niet de meest optimale situatie. Die maakt alleen een koppeling op het moment dat er informatie opgehaald en weggeschreven wordt. Die techniek vraagt veel meer van de programmeur, omdat je in die situatie elke ‘beweging’ in de tabel moet programmeren. Dat houdt dus in dat je code moet maken voor het bladeren, openen, toevoegen etc.

Daarom wordt die techniek in een volgend hoofdstuk behandeld.
Image resizer voor Windows

Auteur: CorVerm

Top

Er bestaan heel veel fotoprogramma’s die in staat zijn om foto’s te verkleinen. Meestal moet je zo’n programma eerst openen en de te verkleinen foto’s inladen. Het kan eenvoudiger met het programma Image Resizer.

Image Resizer voor Windows is een hulpprogramma dat zich in Windows integreert. Met deze toepassing kun je direct het formaat van één of meer beeldbestanden, die je in de Windows Verkenner geselecteerd hebt, via het rechtermuisknopmenu verkleinen.

Download Image Resizer en installeer het programma. Eenmaal geïnstalleerd is er geen snelkoppeling op het bureaublad of link in het startmenu terug te vinden. Het programma nestelt zich handig in het rechtermuisknopmenu van Windows zelf.

Hoe werkt het?

Selecteer één of meerdere foto(’s) en klik met rechts op de geselecteerde foto('s). Klik in het uitklapmenu de optie Resize pictures aan om het volgende scherm tevoorschijn te halen.

april 2014: resize..jpg 

Kies de gewenste resolutie of voor Custom om zelf de grootte van de foto’s in te stellen. Onderaan het dialoogvenster staan nog drie interessante opties. Met de eerste optie (Only shrink pictures) aangevinkt zal Image Resizer alleen foto’s verkleinen. Dus alleen de foto’s die groter zijn dan de gekozen resolutie zullen verkleind worden, foto’s van kleinere resolutie worden ongemoeid gelaten. Zonder het vinkje bij genoemde optie zouden te kleine foto’s immers juist vergroot worden en dat is de bedoeling niet.

Vink je de tweede optie aan dan zullen de originele foto’s verwijderd worden na de conversie. Even opletten is de boodschap! Wil je de originele foto’s vervangen door de geconverteerde zet dan een vinkje. Geen vinkje gezet? De originele foto’s blijven behouden. De geconverteerde foto's behouden de originele naam met tussen haakjes de toevoeging van de resolutie die je gekozen hebt. Bijvoorbeeld “naam van de foto(Medium)”.  De derde optie specifieert of je wil dat de tool rekening houdt met de rotatie van je foto’s.

Mailen vanuit Windows

Mailen vanuit Windows heeft niets te maken met Image Resizer, maar toch brengen we het onder de aandacht.

Rechtstreeks een foto in verkleind formaat vanuit de Windows verkenner mailen? In Windows 8 gaat dat zo:

april 2014: email versturen..jpg

Selecteer in de Windows verkenner de foto('s) die je wilt mailen. Klik op de tab Delen en vervolgens op de knop E-mail. In het te verschijnen venster kun je een formaat kiezen. Met een klik op de knop Bijsluiten worden de foto’s als bijlage in het bericht verstuurd.

april 2014: bijsluiten..jpg

Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 zullen het moeten doen met Image Resizer.
Installatie en configuratie van Wine

Auteur: femke98

Top

Een echte Linux-gebruiker zal een beetje gruwen van de gedachte dat er Windows programma’s onder Linux gedraaid worden. Waar is dat immers goed voor? Linux bevat toch voldoende toepassingen om van alles op computergebied te kunnen doen? Dat is waar, maar er zijn veel Linux-gebruikers die je kunnen vertellen dat het spelen van spellen onder Linux geen optie is. Ondanks dat ontwikkelaars de laatste tijd wel bezig zijn om spellen voor Linux te maken (zie daarvoor Spellen onder Linux), willen lang niet alle uitgeverijen van spellen een port naar Linux maken.

Wat is Wine eigenlijk? Wine is een programma dat Linux in staat stelt om veel (niet alle) Windowsprogramma's te draaien.

  • Wine is een open-bron programma om software (dus ook spellen) die voor Windows geschreven is (zijn) te gebruiken op andere besturingssystemen waaronder Linux en Mac OS X.

  • Wine implementeert zowel de Win16-, Win32- en Win64-API en kan bijgevolg 16 bit-, 32 bit- en 64 bit-Windowsprogramma's draaien.

  • Wine kan Windows als besturingssysteem zelf niet uitvoeren.

Let op: niet alle software zal onder wine werken, maar dat is niet echt af te leiden uit de Windows versies. Wil je weten welke programma's? Bekijk dan de site van Wine of de Applicatie Database.

Eerst zullen we Wine moeten installeren op je Ubuntu (Xubuntu/Mint) computer. Hiervoor gebruik je in Ubuntu het softwarecentrum met de zoekterm wine en installeer je Wine Windows-programmalader.

Het kan ook via de terminal: kopieer en plak daarvoor de volgende code: sudo apt-get install wine

Er zit wel een keerzijde aan dit programmaatje: niet alleen gewone Windowsprogramma's kunnen ineens opstarten in Linux, maar ook.... Windowsvirussen en andere gevaarlijke troep.

Die virussen kunnen je systeembestanden gelukkig niet beschadigen (Wine heeft immers slechts gewoon gebruikersrecht), maar kunnen wel je persoonlijke bestanden (documenten, foto's, muziek) aantasten! En daar zit niemand op te wachten. Ikzelf, als steunpunt, mag nog weleens voor anderen een computer klaar maken met Ubuntu (of Xubuntu / Mint) maar daar installeer ik nooit Wine op. Ik vind het te risicovol! Wil diegene later toch Wine installeren, dan adviseer ik om Wine te beveiligen; Lees verder om te weten hoe dat gaat. Plus nog een tip: Start wine NOOIT met sudo (als root) om te voorkomen dat wine systeembestanden kan wijzigen via de Desktopintegratie!

Wine beveiligen
Om de mogelijke schade die Windows-virussen kunnen aanrichten te beperken dien je Wine te beveiligen. Dit gaat als volgt.
1. Zoek het programma Wine op je computer en open deze (bij de allereerste opstart kan dit nogal lang duren, dus even geduld).
2. Klik op Wine configureren.

Wine configuratie

3. Ga naar tabblad Stations.
4. Verwijder hier alle stations, behalve C: (drive_c), D: (/media/cdrom0) en Z:.
5. Klik op Toepassen en daarna op OK.
6. Sluit het configuratieprogramma van Wine.

Beperk de integratie van Wine in je werkomgeving.
(opmerking: maak deze ingreep weer ongedaan wanneer het de werking van Wine teveel belemmert).

1. Maak in je persoonlijke map in Ubuntu (Xubuntu/Mint) een nieuw mapje aan, genaamd “rodewijn”. Ik ga even uit van gebruiker Kees, die een persoonlijke map heeft genaamd kees. Voor gebruiker Kees is dat dus:
/home/kees/rodewijn

2. Maak daarna in “rodewijn” de volgende submapjes aan:
Bureaublad
Documenten
Afbeeldingen
Muziek
Video's

3. Zoek het programma Wine op en open deze.
4. Klik op
Wine configureren
5. Tabblad Desktop Integratie - onderdeel Shell Folder

winedesktop


6. klik op Bureaublad...en wijzig het bestandpad in:
/home/kees/rodewijn/Bureaublad
7. Klik op Mijn Documenten... en verander daarbij het bestandpad in:
/home/kees/rodewijn/Documenten
8. Nadat je alle categorieën hebt gedaan, klik je op Toepassen en daarna op OK.

Hiermee verklein je dus de kans, dat Wine zich gaat bemoeien met je belangrijke documenten: in het voorbeeld beperkt Wine zich nu in principe tot
/home/kees/rodewijn (en de submapjes die daarin zitten). Heb je meerdere accounts, dan zul je alles hierboven per account moeten herhalen.

Windowsvirus verwijderen in Wine
Wanneer je toch een Windowsvirus hebt opgelopen in Wine, kan je deze verwijderen op de volgende manier.

Let op: dit verwijdert al je Wine-instellingen, alsmede de volledige inhoud (documenten en andere bestanden) van de map “rodewijn”!

1. Sluit Wine (en alle programma's die gebruikmaken van Wine).
2. Ga naar je Persoonlijke map en maak de verborgen bestanden zichtbaar. Dit kan middels de sneltoetscombinatie
Ctrl + h
3. Verwijder de map
.wine en de map rodewijn
4. Start Wine: die maakt nu een nieuwe verborgen map
.wine aan, met daarin de schone standaardinhoud.
5. Herhaal daarna wel even stap 1 en 2 van de beveiligingshandleiding, om de veiligheid van Wine opnieuw goed in te stellen.

In het artikel hieronder gaan we een Windowsprogramma installeren via Wine.
Windows programma installeren/verwijderen onder Wine

Auteur: femke98

Top

Nu we de installatie en configuratie van Wine allemaal op orde hebben, gaan we over tot het installeren van een Windows programma.

Als voorbeeld nemen we het cd/dvd EasyCover Print programma van Windows. Je wilt dit programma omdat er in Linux niet zo'n makkelijk programma te vinden is, of omdat je het gewoon zelf een geweldig proggie vindt. We doen dan het volgende.

1. Download het cd/dvd printprogramma hier: Easy Cover Print

2. Kopieer het installatieprogramma (.exe) naar een geschikte locatie (bijvoorbeeld het bureaublad of de persoonlijke home folder).

3. Dubbelklik nu op het programma en Wine zal vanzelf opstarten. Het kan zijn dat je een melding krijgt dat er nog iets anders moet worden geïnstalleerd.

geko installeren

Het installatieprogramma doet dat voor je als je op installeren klikt.

4. Het kan ook zijn dat het programma niet opstart met Wine en dat je deze via de rechtermuisknop moet aanwijzen.

programma installeren onder wine

5. Het installatieprogramma zal net zo werken als in Windows. Als er wordt gevraagd waar het programma geïnstalleerd moet worden kan een map in C:Program Files worden gebruikt.

Easy cover print installeren

Easy cover print installeren

6. Doorloop de hele installatieprocedure en klik dan op Finish

Easy cover print installeren

7. Zoek nu het programma Easy Cover Print op; dit doe je in Ubuntu via de Dash, in Xubuntu in de lijst onder het menu en in Mint ook via het menu. 

Programma starten
Zo wordt Wine in Ubuntu weergegeven

april 2014: xuwine..png
En zo in Xubuntu

8. Start het op en zie daar....het werkt! 

Het werkt

Programma's in Wine verwijderen

Ga naar ToepassingenWineUninstall Wine Software. Nu opent zich een nieuw scherm dat lijkt op het Software-scherm uit Windows. Je kan hier een overzicht zien van alle met-Wine-geïnstalleerde programma's. Je kan dan gewoon aanklikken wat je wilt verwijderen en daarna op 'Remove' klikken.

Het kan ook met een soort van Add-Remove programma, maar dan zul je eerst “Wine uninstaller” moeten installeren. Dat doe je op de volgende manier:

1. Open een terminal.

2. Kopieer en plak in de terminal: wine uninstaller

3. Er opent zich een venster met toepassingen in Wine die je kan verwijderen. 

Easy cover print verwijderen

4. Klik op het programma dat je wilt verwijderen en klik daarna op Wijzigen/Verwijderen.

Tot slot

Goed, je weet nu alles over Wine. Op zich werkt het goed (niet met alle Windows programma's!) maar aan de andere kant is de afhankelijkheid van een programma dat Windows programma’s onder Xubuntu (of Ubuntu of Mint) draait te groot. Met andere woorden: Xubuntu (of een andere Linux variant) is het besturingssysteem waar je voor gekozen hebt en daar moet je het mee doen. De reden dat de redactie een artikel over Wine heeft geschreven is om te laten weten dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat om sommige Windows programma's te laten werken op een Linux installatie. Maar laten we wel heel eerlijk zijn, het geniet absoluut niet de voorkeur!

Als tip geef ik deze link van een pagina waar je een lijstje vindt met Windows programma's met daarachter welke alternatieven er beschikbaar zijn voor Linux. Toch handig als je wilt afkicken van Windows!! april 2014: knipoog..gif
Helpmij.nl prijsvraag april

Auteur: Helpmij.nl

Top

Ook in april is er weer een prachtige prijs te winnen met de Helpmij.nl maandelijkse prijsvraag...

Dit maal een stevige videokaart, de Sapphire R7 260X OC met 2 GB GDDR5 geheugen. Bereid je voor op een echte high-definition gaming ervaring met deze mooie prijs!

De vragen:

1: Waar staat de afkorting DVI voor?

2: In welke stad heeft Sapphire haar hoofdkantoor?

3: In welke landen wonen de oprichters van het nu 15 jaar oude Helpmij.nl?

Denk je het juiste antwoord op bovenstaande vragen te weten, klik dan hier voor het wedstrijdformulier! Doe dit wel vóór 30 april om kans te maken op deze prachtige prijs!

Succes!

De prijzen worden aangeboden door:

De prijswinnaar van onze maartprijsvraag:

De prijswinnaar van de maand maart is K1pje. De winnaar ontvangt de volgende prijs: Zalman GS 1000 Fulltower systeemkast! Bovendien ontvangt de winnaar een licentie voor Nod32 antivirus software van ESET. Gefeliciteerd!

De winnaar van de aprilprijsvraag wordt bekend gemaakt in de mei editie van onze nieuwsbrief.

Bestuur en wedstrijdcommissie zijn uitgesloten van deelname!
VBA voor Doe het Zelvers deel 5

Auteur: leofact

Top

VBA voor Doe het Zelvers is een reeks artikelen, bedoelt voor mensen die met VBA in Excel aan de slag willen om taken te automatiseren of om deze toegankelijk te maken voor gebruikers met weinig Excel kennis. VBA is een volwaardige programmeertaal met een woordenschat en een zinsopbouw (syntaxis). Om deze goed te kunnen leren wordt het aangeraden om hierover boeken te lezen. Bijvoorbeeld uit deze willekeurige selectie.

Vorige aflevering

In de vorige aflevering werd besproken hoe een UserForm kan worden ingezet om tekstinvoer eenvoudiger te maken. Daarnaast werden er verschillende functies besproken om tekst te manipuleren.

In deze aflevering

Neem ik de Event of Gebeurtenis Macro onder de loep met verschillende voorbeelden welke ook in de bijlage worden uitgewerkt. De bijlage bevat onder andere een simpele klok en een manier om ongewenst knippen en plakken te tegen te gaan.

Event Macro

De Event of Gebeurtenis Macro is een macro die reageert op een bepaalde gebeurtenis van het werkboek, een werkblad of een besturingselement. Elk van deze objecten heeft een reeks voor-gedefinieerde Event Macro’s. Deze zijn terug te vinden in de Object Browser (3).  
april 2014: Doubleclick event..jpg

Na selectie van het betreffende onderdeel links in de Project Verkenner (1), kan bij (2) het object zelf of één van de leden daarvan worden geselecteerd. Bij (3) kan dan één van de bijbehorende Event Macro’s worden geselecteerd. De dropdown-lijst geeft overzichtelijk weer welke Event Macro’s er beschikbaar zijn. Dit kan verschillen per object. Een Event Macro is altijd een Private Sub. Dat wil zeggen dat de macro alleen geldig is voor het object waar de macro bij hoort. De Event kan in gang gezet (getriggerd) worden door de gebruiker. Bijvoorbeeld door het openen van het werkboek, een ander werkblad selecteren, klikken op een knop, drukken op sneltoetsen enzovoorts. Een Event kan ook door de code zelf worden getriggerd. Bij het schrijven van Event Macro’s zijn er onder meer twee belangrijke zaken om rekening mee te houden:

-       Tekst invoer blokkeert Event Macro’s

Bij het invoeren van tekst in een cel worden alle Events geblokkeerd tot de tekst is ingevoerd. Dit is dus zolang het knipperende dunne cursor streepje zichtbaar is. Pas als de cel wordt verlaten kan er weer een Event worden afgevuurd.

-       Events kunnen ongewenste “loops” veroorzaken.

Een Event kan weer een ander Event triggeren. Dat kan ongewenste en oncontroleerbare sprongen opleveren. Excel kan zelfs in een ononderbroken lus terecht komen, welke dan alleen nog onderbroken kan worden met de Break toets. Dit probleem kan vooral optreden bij gebruik van het Change Event. Hier kan mogelijk de ene verandering de volgende weer uitlokken, die op haar beurt weer de volgende uitlokt enz. enz. Het is daarom aan te bevelen om het Change Event zo min mogelijk te gebruiken.

Soms zijn er toch goede redenen om het Change Event wel te gebruiken, of zijn er andere reden waarbij het gewenst is om het triggeren van Event Macro’s tegen te gaan. Dat kan dan als volgt:      

       Application.EnableEvents = False

Door de waarde True mee te geven worden de Events weer aangezet. Dit gebeurt over het algemeen aan het eind van de routine. Bij een onverwachte fout wordt de routine voortijdig verlaten. De Events blijven dan uitgeschakeld, met als gevolg dat er niet meer op gebruikersinvoer wordt gereageerd. Het is daarom aan te bevelen routines waarin de Events worden uitgezet altijd te voorzien van foutafhandeling en daarin de Events weer aan te zetten. Zo kan worden voorkomen dat een fout een complete stop van de werking van het werkboek veroorzaakt. De routine kan bijvoorbeeld als volgt worden opgebouwd:
april 2014: Change Event..png 
Met het Change Event kan er bijvoorbeeld gebruikersinvoer worden opgevangen en gecontroleerd worden op juistheid. Met de volgende routine wordt er gecontroleerd of de invoer een datum is:

april 2014: Datum Check..png
In dit geval is hetzelfde te bereiken met gegevensvalidatie. Dit heeft sterk de voorkeur. In specifieke gevallen kan bovenstaande methode echter wel bruikbare mogelijkheden bieden die anders mogelijk niet zijn te realiseren.

Voorbeelden

Hieronder volgen nog enkele voorbeelden van het gebruik van Events.

Melding bij het openen van het werkboek:

Hiermee wordt bij het openen van het werkboek een messagebox geopend waarin de gebruiker wordt verwelkomd.

april 2014: WorkbookOpen..png

Rechtsklik-menu wegvangen:

april 2014: disable rightclick..png

Deze routine vangt alle rechtsklikken op in het hele werkboek. Indien gewenst kan dat ook per blad, door het Worksheet Event te gebruiken:

april 2014: disable rightclick per blad
Dit is een voorbeeld van een Event welke voor het hele werkboek kan gelden of alleen specifiek per werkblad. Deze keuze is er voor een aantal Events.

Opslaan als voorkomen:

Soms het handig om te voorkomen dat gebruikers het werkboek opslaan onder een andere naam of op een andere locatie. Dat kan worden tegen gegaan door in de het BeforeSave Event na te gaan of er voor “Opslaan Als” is gekozen en dan dit vervolgens als volgt te cancelen:

april 2014: cancel SaveAs..png

Met sneltoetsen:

Het indrukken van sneltoetsen is ook een gebeurtenis die kan worden afgevangen. De druk op een toetscombinatie start dan een gespecificeerde macro. Hiervoor is de OnKey methode. Zie de VBA help voor de mogelijkheden met de diverse toetscombinaties.

Hieronder volgt een voorbeeld waarmee kopiëren en plakken kan worden tegengegaan. Soms is dat noodzakelijk om bijvoorbeeld te voorkomen dat de opmaak verloren gaat door een kopieer actie.

april 2014: NoCopyPaste..png
Bij het openen van het werkboek dient hiervoor de OnKey ingesteld te worden op de volgende manier:

april 2014: sneltoetsen instellen..pngCopy Paste is natuurlijk op verschillende manieren mogelijk. De volgende procedure zorgt ervoor dat ook deze manieren niet te gebruiken zijn:

april 2014: disable CutCopy..png
Deze methode is eventueel te combineren met (Public) variabelen die het mogelijk maken om kopiëren op de gewenste momenten wél toe te staan. Dit wordt aan de eigen fantasie overgelaten.

Werkboek sluiten:

Het is altijd netjes om Excel zo achter te laten dat er niets is veranderd voor de gebruiker als hij ons werkboek heeft afgesloten. Dit is nu extra belangrijk, omdat de OnKey Methode op bepaalde momenten de routine ook kan starten als het werkboek al gesloten is. Dat opent dan weer ons werkboek. Dit tot grote (en vast niet blijde) verbazing van de gebruiker die iets probeert te kopiëren in een heel ander werkboek. Gebruik hiervoor het BeforeClose Event. Reset hierin de sneltoetsen als volgt:

april 2014: beforeClose..png

Op tijd:

Een enigszins vergelijkbare methode is OnTime. Hiermee wordt op de ingestelde tijd een gespecificeerde procedure gestart. Daarmee kan bijvoorbeeld het werkboek ieder kwartier automatisch opgeslagen worden.

Ook aan deze methode zitten een paar mitsen en maren.

  • Tijdens tekstinvoer in een cel wordt er niet naar de gespecificeerde procedure gesprongen. Loopt er bijvoorbeeld een timer mee op basis van OnTime dan stopt deze. Dit wordt dan wel ingehaald wanneer de cel wordt vrijgegeven.
  •  Tijdens uitvoeren van een andere macro kan de OnTime getriggerd worden, wat tot ongewenste interactie kan leiden.

Deze methode is hierdoor niet geschikt voor echt tijd kritische toepassingen. Ook al omdat de minimum instelbare tijd 1 hele seconde is. Met deze beperkingen in het achterhoofd zijn er toch wel bruikbare toepassingen mogelijk. De tijd instellen is erg gemakkelijk met de Functie TimeValue. Bijvoorbeeld 3 uur ’s middags: TimeValue("15:00:00"). Wanneer je om die tijd de procedure "KoffieTijd" wil starten gebruik je het volgende:

       Application.OnTime TimeValue("15:00:00"), “KoffieTijd”

Voor een timer is natuurlijk nodig dat er iedere seconde iets gebeurt. Dat is te bereiken met een procedure waar steeds een seconde na “nu” naar toe wordt gesprongen door middel van een loop:

april 2014: Counter basis..png
Heel simpel dus. Té simpel, want er gebeurt niets. Behalve dat VBA er iedere seconde naar toe springt. Een klok is met dit principe wel heel gemakkelijk te creëren. Namelijk door op het werkblad NU() als functie te zetten. Met de juiste cel-opmaak krijg je dan een klok. Deze gaat lopen door de betreffende cel elke seconde te laten herberekenen.

april 2014: Counter simpel..png
Een regeltje extra is daarvoor voldoende. De procedure moet wel worden gestart bij het openen van het werkboek:

april 2014: WorkbookOpen compleet..png
De OnTIme Methode moet altijd worden afgesloten wanneer er geen gebruik meer van wordt gemaakt. Dit moet ook als het werkboek gesloten wordt en kan dan als volgt:

april 2014: beforeClose..png

Met het afsluiten van het werkboek eindig ik ook deze aflevering.

Samenvattend:

In deze aflevering zijn de Event Macro’s besproken met verschillende voorbeelden. Ook werd de OnKey methode uitgelegd en de OnTime methode geïntroduceerd aan de hand van een simpele klok. Dit wordt gedemonstreerd de bijlage, die hier is te downloaden (Zie de eerste aflevering voor het in gebruik nemen van een werkboek met macro’s. Deze kan eventueel worden gedownload in de handleidingsectie).

Volgende aflevering

De volgende keer wordt de OnTIme methode verder besproken met een paar mogelijkheden om deze in te zetten als een timer. Ook wordt een methode gegeven om met behulp van een klein beetje VBA en voorwaardelijke opmaak de geselecteerde rij en kolom zichtbaar te maken. Verder wordt de conversie van werkboeken van oudere (2003 en eerder) Excel versies naar de nieuwere Excelversies besproken. Hier treden nogal eens problemen bij op die ook behandeld zullen worden.
Update 1 voor Windows 8.1

Auteur: CorVerm

Top

We kunnen met een gerust hart stellen dat er veel meer computergebruikers zijn die niet over een aanraakscherm beschikken dan die daar wel over beschikken. Dit is ook bij Microsoft doorgedrongen, juist vanwege het feit dat Windows 8.1 niet echt wil aanslaan bij het grote publiek. Vandaar dat Microsoft als pleister op de wonde komt met update 1 voor Windows 8.1.

Deze maand is het dan zover: de update wordt (zoals dat zo mooi heet) uitgerold. De bedoeling is dat de update ten goede komt aan computergebruikers die niet over een aanraakscherm beschikken. Want daarin heeft Microsoft, zoals bekend mag worden verondersteld, zich danig vergist. Een besturingssysteem uitbrengen waar het ongemak voor de muisgebruiker van afdruipt is en blijft niet handig. Update 1 voor Windows 8.1 gaat daar volgens Microsoft wat aan doen. Het doel daarvan: de functionaliteit voor computergebruikers die het systeem met de muis “besturen” verbeteren.

april 2014: update..jpg

De meest in het oog lopende aanpassingen vind je in het Startscherm. De handelingen die je op de tegels wilt uitvoeren verlopen nu, nadat je de tegels hebt geselecteerd, via de onderbalk. De update van Windows 8.1 zal, als je met rechts op een tegel klikt, een uitklapmenu tonen zodat je meteen de gewenste actie uit kunt voeren zonder eerst met de muis naar beneden te hoeven gaan. Een mooie verbetering dus.

In Windows 8.1 kun je door met rechts op tegels te klikken meerdere tegels selecteren en er een gewenste actie op loslaten. Tegels selecteren gaat in Windows 8.1 update 1 anders. Je moet dan om meerdere tegels te selecteren de ctrl-toets ingedrukt te houden en met de rechter muistoets de tegels aanklikken.

april 2014: update 1..jpg

Het afsluiten of opnieuw opstarten van de computer was onder Windows 8(.1) niet echt prettig geregeld. Ook daar komt verandering in. In het startscherm (aan de rechter bovenkant) zul je een afsluitknop gaan vinden die deze procedure zal vergemakkelijken.

april 2014: update 2..jpg Zoeken op de harde schijf en in het startscherm wordt ook iets gemakkelijker: in het startscherm is een zoekknop aangebracht. Dat zou het zoeken naar apps, bestanden en dergelijke moeten vergemakkelijken. Maar hoe dan ook, zoeken in het startscherm was al een makkie. Ga maar naar te startscherm en typ zomaar iets in en je zult zien dat het zoekvenster meteen tevoorschijn komt. Het vervelende is dat veel mensen dat niet weten, vandaar dat een zoekknop is ingebouwd.

Aan het bureaublad is niets veranderd. Nog steeds is er geen echt startmenu aanwezig waarin bijvoorbeeld al je programma's zijn opgenomen. Jammer, maar het is niet anders. Wat wel is veranderd, is dat in de taakbalk geopende apps worden weergegeven. Nou ja, vooruit dan maar. Als je een aantal programma’s open hebt staan is de taakbalk toch al zo gauw vol. Maar goed, dit kan er dan ook nog wel bij. Over de taakbalk gesproken: die zal in de update zowel (uiteraard) op het bureaublad, in het startscherm als in Windows Store-apps te zien zijn. Dat is een waardevolle verbetering.

Wat mij betreft worden er inderdaad een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd. Maar tot de komst van Windows 9 gaat er niets boven een toepassing zoals Classic Shell of iets van dien aard. Met alle veranderingen in Windows 8.1 update 1 wordt er inderdaad weer een pleister op de wonde geplakt maar worden de echte problemen niet aangepakt.
Xubuntu en Synaptic

Auteur: CorVerm

Top

Dit artikel is gebaseerd op het artikel Programma’s installeren in Ubuntu en geschikt gemaakt voor Xubuntu

We hebben al eerder verteld dat Xubuntu (en trouwens ook andere Linux-distro’s) hun basis vinden in Ubuntu. In dit artikel gaan we het hebben over het installeren van programma’s via Synaptic programmabeheerder. Hoe je programma’s installeert via het Ubuntu softwarecentrum hebben we in de nieuwsbrief van maart uitgelegd.

Let op! We bespreken dus het installeren van programma’s onder Xubuntu met behulp van Ubuntu softwarepakketten.

Xubuntu heeft een aantal programma’s voorgeïnstalleerd zoals: Firefox, Thunderbird, Abiword (tekstverwerker), Gnummeric (rekenprogramma), Mousepad (kladblok) en vele andere programma's. Bij elkaar een aardig compleet pakket, maar "zoveel mensen, zoveel wensen". Gelukkig staan er tienduizenden programma's en softwarepakketten tot je beschikking op de servers van Ubuntu. Deze pakketbronnen zijn bereikbaar via het internet.

Wellicht bent je onder Windows gewend dat je programma's "gewoon" binnenhaalt van een webpagina. Maar onder Xubuntu gaat dat net iets anders. Je haalt zelf namelijk niets binnen van een webpagina, maar je installeert uitsluitend vanuit de eigen pakketbronnen van Ubuntu. Dat doe je met behulp van een speciaal programma. Veel makkelijker dus, want je hoeft niet op zoek. Handmatig downloaden is verleden tijd!

Voor mensen die een Android-telefoon of een iPhone hebben is het nog makkelijker om te begrijpen: de pakketbronnen van Ubuntu zijn te vergelijken met de Google Play winkel of de App Store van Apple.

Synaptic pakketbeheer

Met Synaptic pakketbeheer kun je de pakketbronnen van Ubuntu makkelijker doorzoeken en veel meer informatie vinden over de pakketten dan in het softwarecentrum. Bovendien kun je er meer dingen mee doen dan met softwarecentrum. Het is een onmisbaar hulpmiddel!
Als je Synaptic pakketbeheer nog niet hebt geïnstalleerd, installeer het dan even via het Softwarecentrum. Lees in de nieuwsbrief van maart hoe je programma’s via het softwarecentrum kunt installeren.

Let op: bij sommige programma's kun je kiezen uit een installatiepakket met het Ubuntu-logo en een pakket zonder logo. Als er een installatiepakket bijstaat met het Ubuntu-logo, dan is dat vaak net iets beter geschikt.

Je gebruikt Synaptic als volgt:
Je bent bijvoorbeeld op zoek naar een simpel kladblokje en je hebt gehoord van het kladblokje Leafpad. We laten je zien hoe je Leafpad kan installeren.

april 2014: Synaptic..jpg Klik de starter Toepassingenmenu, ga vervolgens op Systeem staan met de muisaanwijzer en klik op Synaptic pakketbeheer.
april 2014: pakket zoeken..png Gebruik niet het rammelende snelfilter, maar druk op de knop "zoeken" (boven in de werkbalk van Synaptic) en gebruik als zoekterm leafpad. Druk daarna op Enter.

Synaptic vindt vervolgens meerdere pakketten die met Leafpad te maken hebben.
Kies in de meeste gevallen voor het pakket met de meest passende naam, in dit geval leafpad.

april 2014: markeren install..png

Klik op het selectieveld om het pakket te markeren voor installatie. Let ook op de omschrijving van het pakket, die beneden in beeld verschijnt wanneer je het pakket aanklikt. Leafpad aangevinkt? Druk dan op de knop Toepassen. Synaptic haalt je Leafpad op uit de pakketbronnen van Ubuntu, samen met de benodigde ondersteunende pakketten, en installeert Leafpad op je systeem.

Start Leafpad als volgt:
Klik op de starter Toepassingenmenu > Hulpmiddelen > Leafpad.

Synaptic heeft ook een nadeel. Zoek bijvoorbeeld op Libre Office en je krijgt een onoverzichtelijke lijst met pakketten te zien en haal daar de juiste maar eens uit. Niet echt handig als je Libre Office wilt installeren. Vandaar dat je dat programma beter via het softwarecentrum kunt installeren.

Daarentegen is het grote voordeel van Synaptic dat je gemakkelijk onderdelen van Libre Office kan installeren. Je hebt bijvoorbeeld genoeg aan Writer (tekstverwerker) en Calc (rekenblad) dus zoek je op die onderdelen van Libre Office.

april 2014: installeren calc..jpg

april 2014: syn veranderingen markeren..jpg

Zoek eens op Libre Calc. Het aantal pakketten dat in beeld komt is te overzien. Vink je het pakket libreoffice-calc aan dan wordt libreoffice-base-core (zie afbeelding) vanzelf ook aangevinkt. Wil je de installatie toepassen klik dan op de knop de Toepassen. Omdat de gekozen actie invloed heeft op andere pakketten zullen ook de wijzigingen die dat met zich meebrengt worden gemarkeerd. Het is nu een kwestie van op de knop Markeren te klikken om Libre Office Calc te installeren.

Dezelfde weg volg je om in het bezit te komen van Libre Office Writer.

april 2014: knoppen sync..jpg

Zomaar twee voorbeeldjes hoe je met Synaptic pakketten kunt installeren om daarna met het geïnstalleerde programma te kunnen werken. Maar ja, hoe weet je welke pakketten je moet binnenhalen voor bijvoorbeeld videobewerking? Onder Windows wist je dat wel, maar onder Xubuntu? Kijk maar op deze site. Daar vind je een lijst met Windows programma’s samen met de alternatieven die er in Linux beschikbaar zijn.

Pakketten verwijderen met Synaptic

 april 2014: deinstall..png

Het kan zijn dat je om de een of andere reden een pakket wilt verwijderen. Ook dat laten we natuurlijk niet onbesproken. Zoek op de hierboven besproken manier naar het pakket en klik daar met rechts op. Kies voor Markeren voor volledige verwijdering om vervolgens op de knop Toepassen te klikken. In het venster dat verschijnt klik je nogmaals op Toepassen en het pakket wordt verwijderd.
Games delen in Steam

Auteur: K1pje

Top

September 2013 werd de functie al aangekondigd, maar vanaf 1 maart kan iedereen er gebruik van maken: Steam Family Sharing. Zoals de naam doet vermoeden gaat het om het delen van iets binnen de “familie”. Bijzonder is het dat het games zijn die middels deze dienst van het gamesplatform Steam gedeeld kunnen worden. Hoe je deze functie kunt gaan gebruiken lees je in dit artikel.

Voordat er uitgelegd wordt hoe je je games kunt delen, moeten de beperkingen ook besproken worden. Met deze dienst kan enkel de gehele bibliotheek met spellen gedeeld worden, waarbij maximaal vijf accounts en tien computers toegang tot één bibliotheek kunnen krijgen. Hierbij moet wel gezegd worden dat er enkele spellen zijn die niet gedeeld kunnen worden omdat deze een extra beveiliging buiten Steam om gebruiken. Elk account dat gebruik maakt van een gedeelde bibliotheek krijgt zijn eigen savegames die opgeslagen worden in de Steam Cloud, dus je zult zelf alles vrij moeten spelen.

Het belangrijkste is echter dat een game niet tegelijkertijd op twee computers te spelen is. Wanneer de eigenaar van de bibliotheek een spel wil spelen, krijgt deze voorrang. Een “gastspeler” zal dan een waarschuwing krijgen dat hij/zij vijf minuten heeft om uit te loggen. Dit zal gepaard gaan met een aanbod om de game aan te schaffen, waar natuurlijk niet op ingegaan hoeft te worden.

Steam Family Sharing inschakelen

Let op: Deze uitleg bevat een stap waarbij er ingelogd moet worden op een andere computer door de eigenaar van de spelbibliotheek. In de door jou geaccepteerde voorwaarden staat dat je verantwoordelijk bent voor jouw account met bijbehorende inloggegevens en dat je de inloggegevens niet met iemand mag delen. Kies je er wel voor om deze gegevens met iemand te delen, dan zijn alle mogelijke consequenties voor eigen rekening. De Redactie en Helpmij.nl kunnen hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.

Allereerst is het belangrijk dat behalve op je eigen computer, ook op de tweede computer Steam geïnstalleerd staat. Beide computers dienen natuurlijk over een eigen inlogaccount voor Steam te beschikken, wat logisch is omdat er anders niets te delen valt.

Dan moet er gecontroleerd worden op beide computers of dat “Steam Guard” geactiveerd is. Dit kan je terugvinden door achtereenvolgend te klikken in de linker bovenhoek op Steam --> Instellingen --> Account. Hier zie je “Steam Guard-Accountbeveiliging Beheren” staan. Klik hierop om te controleren of dat Steam Guard geactiveerd is.

Vervolgens moeten de volgende stappen ondernomen worden op de tweede pc:

0. Zorg ervoor dat degene waarmee je jouw bibliotheek wilt delen minstens één keer ingelogd heeft op de tweede pc. Dit is nodig omdat het account van de gastspeler bekend moet zijn bij de Steam-client op de tweede computer.

1. Vervolgens log je zelf in met jouw account.

2. Klik achtereenvolgens op Steam in de linker bovenhoek --> Instellingen --> Gezin

3. In dit scherm zie je Family Library Sharing staan met kort daaronder de knop “Deze Computer Machtigen”. Klik op deze knop.

4. Na het indrukken van de knop zal een scherm naar voren komen waarbij je maximaal vijf account kunt selecteren. Selecteer hier het account van de persoon waarmee je wilt delen.

5. Log weer uit met jouw account en laat de andere persoon weer inloggen. De bibliotheek zal nu gedeeld zijn.

Weet je niet 100% zeker of dat het instellen goed is gegaan? Controleer dan of dat de knop om te machtigen verandert is in “Machtiging Van Deze Computer Intrekken” wanneer je zelf ingelogd bent. Ook moet het account van degene waarmee je deelt zichtbaar en aangevinkt zijn bij de “Gemachtigde Accounts”.

Wanneer het instellen van het delen geslaagd is, zijn de gedeelde spellen terug te vinden in de spellenbibliotheek van degene waarmee jij de spellen deelt. Het kan een aantal minuten duren voordat degene waarmee je deelt jouw spellen tot zijn/haar beschikking heeft. Sta er dus niet raar van te kijken wanneer je niet direct het gewenste resultaat ziet. 
Kanaal van de maand

Auteur: K1pje

Top

In de vierde aflevering van “Kanaal van de maand” ligt de nadruk op Excel. Dat Excel een zogenaamd rekenblad is, is bij veel mensen wel bekend. Dat je er veel meer mee kan dan enkel wat simpele getallen verwerken weten bijna evenveel mensen. Excel heeft daartoe vele ingebouwde functies, die voor de meeste personen zullen voldoen. Eigenlijk is het aantal functies, en daarmee de mogelijkheden, zodanig groot dat bijna niemand deze volledig heeft doorgrond.

Gelukkig zijn er verschillende Excel “goeroes” te vinden, waarvan er een aantal ook actief zijn op YouTube. Deze goeroes maken instructiefilmpjes met als doel natuurlijk dat jij hier van kan leren. Laten er nu aardig wat van deze personen zich verzameld hebben bij ExcellsFun, wat het een reuze interessant kanaal maakt. Dit kanaal is helaas wel Engelstalig, dus houd hier wel rekening mee!

Wat kan je allemaal terugvinden op dit kanaal? Eigenlijk van alles wat met Excel te maken heeft. Van een basiscursus tot speciale of unieke toepassingen. Voor de basiscursus wordt geadviseerd om de “Slaying Excel Dragons” afspeellijst te bekijken.

Is Engels niet jouw sterkste kant? Dan zijn er natuurlijk ook wat Nederlandstalige alternatieven. Deze zijn echter wel veel minder uitgebreid, maar meer dan toereikend voor de basisfuncties. Een goede beginnerscursus is bijvoorbeeld terug te vinden op het kanaal van Sander Kollerie. Wat meer geïnteresseerd in specifieke toepassingen of de mogelijkheden van functies, dan is het kanaal van Erik Dijselijnck mogelijk interessant.

Succes en stel je open om veel te leren!
En de winnaars zijn....

Auteur: femke98

Top

Linux Mint

Vorige maand vertelden we over het feit dat het doek gaat vallen voor Windows XP. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zal dat over 2 dagen zijn. We boden lezers en lezeressen de kans om een Linux Mint 13 DVD te winnen door de volgende zin zo origineel af te maken: Ik zou graag een Linux Mint 13 DVD willen omdat...........

We hebben aardige inzendingen gekregen, zoals: "Ik zou graag een Linux Mint 13 DVD willen, omdat iedere serieuze ICT'er eigenlijk Linux in zijn bezit hoort te hebben!"             Of deze: "Ik zou graag een Linux mint Dvd willen omdat, ik als ouwe lul kennis wil maken met een nieuw systeem op mijn computer en van dat gemier van Microsoft af wil." 

Het was moeilijk kiezen maar we zijn er toch uit gekomen. Onderstaande personen hebben de Linux Mint 13 DVD gewonnen op basis van hun originaliteit.

1. Frans Kuijpers
2. Erika de Jager 3. Klaas Kooiker 4. Peter Snijders
5. D. Patten 6. Jan Klooster 7. Charles Rufin 8. Robert Claeys
9. Erik Verlinde 10. Willem Knitel    

Wij wensen jullie veel plezier met Linux Mint 13 en mochten jullie vragen hebben over de installatie en/of andere zaken, dan kunnen jullie hier op het forum terecht. Maar ook op diverse Mint fora waaronder deze: http://www.linuxmintusers.be/forum kunnen jullie terecht met allerlei vragen. Hier zitten de werkelijke deskundigen op het gebied van Linux Mint. Veel succes!!
Varia

Auteur: CorVerm

Top

Met deze maandelijks terugkerende rubriek brengen we de laatste nieuwsfeiten en wetenswaardigheden op computergebied onder de aandacht.

Mobiel grote bestanden versturen

Het is al langer mogelijk om per computer grote bestanden gratis te versturen met WeTransfer. Sinds kort kan dat ook vanaf een iPad of IPhone. Bedraagt de datalimiet op de computer "slechts" 2 GB, bestanden verzonden vanaf iPad of IPhone hebben een datalimiet van maar liefst 10 GB.
Lees
meer over dit onderwerp

Krijg je de internetsnelheid waar je voor betaalt?

Dat is in een aantal gevallen nog maar de vraag. Het spreekwoord zegt: veel beloven, weinig (of zo weinig mogelijk) geven. Benieuwd naar wat je werkelijke internetsnelheid is? Ga dan naar deze site, daar je kunt het meten.

Nieuwe versie van Ubuntu in aantocht

april 2014: ubuntu 14..jpg

Op 17 april 2014 verschijnt de allernieuwste Ubuntu 14.04 Trusty Tahr LTS versie. Deze versie is een 'Long Term Support' uitgave welke 5 jaar ondersteund zal worden en waar nog niet al te veel schokkende vernieuwingen in zullen zitten. Ubuntu 14.04 LTS krijgt de nodige visuele vernieuwingen en verbeteringen. 

Gebruikers kunnen veel meer zelf instellen en alles ziet er weer een stuk fraaier uit. Downloaden kan vanaf 17 april op de officiële website van Ubuntu.


Camera ontspanner iPhone

april 2014: 1..png

Sinds iOS 5 is het mogelijk om de volume + knop als ontspanknop te gebruiken. Op die manier kun je de iPhone makkelijker met twee handen vasthouden. Het is dan wel jammer dat er voor het afdrukken zoveel kracht nodig is. Het gevaar bestaat dat opnamen onscherp worden doordat de camera bewogen wordt bij het afdrukken.

Gelukkig kun je ook de volumeknop van de headset gebruiken voor dit doel. Je krijgt dan een soort draadontspanner die stabiel genomen foto’s mogelijk maakt.
Er wordt wel beweerd dat dit ook werkt met de volume knoppen van Bluetooth headsetjes. Met zo’n draadloze ontspanner kun je dan heel mooie selfies of groepsfoto’s maken. Helaas heb ik daar geen bevestigen van kunnen van kunnen vinden. Als je zo’n set hebt kun je natuurlijk altijd proberen of dit bij jou werkt. Zo niet, dan zijn er speciale Bluetooth ontspanners in de handel voor rond de twintig euro. Er zijn er die ook als mediaspeler- afstandsbediening zijn te gebruiken. Te duur? Dan is er ook Remote Shutter. Dat is een gratis app die twee devices koppelt en waarbij er één als draadloze ontspanner functioneert. In de betaalde versie (€1,79) is er ook een Live preview mogelijkheid. Info kun je vinden op: http://goo.gl/vln89V

Europa op weg naar één oplader voor mobieltjes

april 2014: stekker..jpg

Fabrikanten van mobiele telefoons en smartphones moeten uiterlijk over 3 jaar een universele oplader op de Europese markt brengen. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg donderdag besloten. De Europese Commissie in Brussel gaat zich nu over de technische uitwerking buigen.
Er komt dus een einde aan de stekkerchaos. Voor meer info klik hier en hier.

Nieuw wereldrecord Rubik’s Cube oplossen

Voor vrijwel iedereen een enorme opgave: het oplossen van de Rubik’s kubus. Bij wereldkampioenschappen worden deze kubussen al binnen de 10 seconden opgelost, maar het kan nog sneller. In slechts iets meer dan 3 seconden wordt dit gedaan door een machine gebouwd van Lego. Wil je met eigen ogen zien hoe snel dit gaat, kijk dan eens hier.

Bezoek virtueel het Rijksmuseum te Amsterdam

april 2014: rijksmuseum..jpg

Een bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam was altijd al meer dan de moeite waard. Sinds de verbouwing geldt dat meer dan ooit. Plannen? Download dan van te voren de gratis multimediatour app (iOS en Android). Deze bied je verschillende rondleidingen langs de prachtige kunstwerken. WiFi is overal aanwezig in het Rijksmuseum. Thuis alvast aan de gang? Ga dan naar naar de site van het rijksmuseum.  Hier kun je alvast creatief aan de slag met bijna 150.000 kunstwerken.


Voorzorgen nemen als je per se Windows XP blijft gebruiken

Je kunt of wilt geen afscheid nemen van Windows XP? Dan doe je er goed aan deze voorzorgsmaatregelen te lezen. Het is geen overbodige luxe om die tips in acht te nemen.

Update Horizon TV.

april 2014: 2..png

UPC heeft in maart opnieuw een update uitgebracht voor de Horizon Mediabox. Daarin is het On Demand menu onder handen genomen. Ook zijn er softwarematige verbeteringen; de netwerkverbinding met het overige netwerk zou stabieler zijn geworden. Ook de beeldkwaliteit en HDMI-aansluiting zouden zijn verbeterd. 

Mijn eigen ervaring met deze update is niet echt positief. De zwarte schermen die soms optraden op mijn Philips TV zie ik helaas nog steeds, ondanks deze de nieuwe update. Hopelijk ervaren anderen wél verbetering. De update voor Horizon TV kun je hier vinden.


Namaak internetwinkels

Oplichters hebben de namaak webshop ontdekt. Met goed lijkende kopieën van bestaande webwinkels zijn ze er op uit je te bedonderen.
Op de site van Seniorweb lees je hoe je een nepsite kan herkennen.
Postvak-in

Auteur: Redactie

Top

In onze vaste rubriek beantwoorden we vragen aan de hand van onze nieuwsbrief en plaatsen we reacties van onze lezers.


In de nieuwsbrief van maart (werken met Xubuntu) staat een foutje.

"Tip: opdrachten kun je alleen via het rechtermuisknopmenu in het terminalvenster plakken."

Kopiëren, knippen en plakken gaat prima zonder muis.

Kopiëren : SHIFT CTRL C
Plakken : SHIFT CTRL V
Knippen : SHIFT CTRL X

Beste inzender,

Bedankt voor deze waardevolle aanvulling.

Sorry, dat ik jullie nog nooit bedankt heb voor het sturen van deze leerzame ontwikkelingen op 't gebied van computers,daar ben ik helemaal blij mee. Bij deze nog mijn hartelijk dank aan jullie, ik heb er telkens wat van op gestoken,de groeten en een prettige tijd verder.

Uw dank is in dankbaarheid aanvaard.

Dat is nou precies waar wij het voor doen, niet zozeer voor de bedankjes danwel voor de leerzaamheid.

Beste nieuwsbrief-redactie,

Vorige maand won ik de prijsvraag, namelijk de 128GB OCZ Vertex 450 SSD en een Eset Smart Security licentie. Ik wilde toch nog even laten weten wat een feest het weer is om op mijn anderhalf jaar oude laptop te werken.

Mijn laptop (een ASUS N76V) heeft toevallig twee drive-bays, erg gunstig dus, omdat de SSD dan naast m'n bestaande HDD kon worden geïnstalleerd. Mijn intiële plan was om de SSD te installeren en vervolgens de bestaande C: partitie te clonen naar de SSD. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, maar gekozen voor een "schone" Windows 7 Ultimate installatie. De originele HDD is nu m'n dataschijf.

Nadat ik al m'n "noodzakelijke" software weer heb geïnstalleerd, blijkt dat de opstarttijd van het systeem (van helemaal uit tot startpagina geladen in Chrome) is teruggebracht van 1 minuut en 56 seconden naar 0 minuten en 27 seconden.

Hartelijk dank Helpmij!
Groeten, Erik

Vrindje Erik,

Geen dank want je hebt de prijs eerlijk verdiend. Dat jij er echt blij mee bent lezen we in jouw "relaas" en dat maakt dat wij blij zijn omdat jij gelukkig bent met je prijs.

Nog heel veel plezier ermee.

 
 

DISCLAIMER

Alle handels en/of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. De redactie van de Helpmij Nieuwsbrief gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in de nieuwsbrief. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de nieuwsbrief en sluit de redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade. Het toepassen van informatie en gebruik van software is voor eigen risico. De adressen van de abonnees zullen nimmer openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden. Bij misbruik van het distributiesysteem van de nieuwsbrief door onbevoegden of een mogelijke storing, van welke aard dan ook, kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Het is niet toegestaan om de inhoud, of delen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

De redactie heeft het recht om (ingezonden) bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te wijzigen of in te korten.