Editie 3 2004

Column
Door Blacksheep

Helpmijdag en Ledenvergadering

De eerste ledenvergadering hebben we gehad. Deze was gepland samen met de Helpmijdag. Dat is het meest voor de hand liggend, omdat je maar 1x een ruimte hoeft te huren. Deze keer was de Helpmijdag in Apeldoorn, in het Bolwerk. Een prima gelegenheid om zoiets te organiseren en het vel is ons echt niet over de oren gehaald voor wat betreft de huur. We konden 2 ruimtes gebruiken, één voor de vergadering en één voor de computers. Gezien het feit dat één en ander in het Pinksterweeekeinde was gepland (dat moeten we de volgende keer niet meer doen) was de opkomst in mijn optiek niet al te groot, maar toch nog heel redelijk. Het was stralend weer en iedereen genoot er van om de kennismaking te hernieuwen of, kennis te maken met mensen die men alleen maar van naam kende.

De vergadering verliep goed en vlot. De notulen kunnen de leden op de site vinden. We mogen ons gelukkig prijzen dat we in de plaats van Bennie, Held, Huib en Mumzel, 2 helpmijers mochten vinden die bereid gebleken zijn, om zitting te nemen in het bestuur, namelijk Ron Kramer (maestro12) en Peter Bongers (Ghostworld). Ik weet zeker dat deze 2 oudgedienden van Helpmij, waardige opvolgers van de genoemde, afgetreden bestuursleden zullen zijn.

De redactie van de nieuwsbrief is ook uitgebreid. Crash (Lex) is tot ons team toegetreden en gezien zijn eerste bijdrage kan ik ook hier zeggen dat we een volwaardige teamgenoot in Crash hebben.

Terwijl ik deze column schrijf, word ik op MSN aangeroepen door Jennifer. Vanaf het eerste begin de mama Mod van Helpmij. Jennifer heeft een zoon, een partner, een baan en sinds kort ook een nieuw huis. Nu komt er een tweede kindje en Jen is tot de ontdekking gekomen dat ze Helpmij een beetje ontgroeid is en dat ze het te druk krijgt. Ze vindt dat het niet eerlijk is om op afstand moderator te blijven. Ze had al een poosje afstand genomen en we hoopten allen dat ze teug zou komen, maar, zoals ze tegen me zei, het gevoel is een beetje weg en ze heeft nu andere dingen die voor haar belangrijk zijn. Daarom vond ze het eerlijker om afscheid te nemen als mama mod. Ze blijft natuurlijk wel lid van Helpmij. Ondanks het feit dat ik het jammer vind en ik weet dat we haar zullen missen, heb ik respect voor haar beslissing. Ik weet dat ik namens alle oudgedienden van Helpmij spreek, wanneer ik allen die nu afscheid genomen hebben van de kaderpositie hartelijk dank voor alles dat ze voor ons gedaan hebben. De nieuwe leden verwelkom ik van ganser harte.

Als deze nieuwsbrief uitkomt, zijn of gaan de meesten met vakantie. Voor een ieder, een hele fijne ontspannen vakantie. Kom gezond terug op Helpmij.

De redactie bestaat uit:
 • Blacksheep (hoofdredacteur)
 • Breezer
 • Crash
 • Huibbreeman
 • Huijb
 • Margje
 • Neleke
 • Rene_Overtoom
 • Tazman
 • Tiborv
De redactie is te bereiken op nieuwsbrief@helpmij.nl. Naar dit e-mailadres géén vragen sturen die betrekking hebben op computers en dergelijke. Deze horen op het forum geplaatst te worden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief dan kunt u e-mailen naar bovenstaand adres of u bezoekt het forum en plaatst uw bijdrage in de sectie nieuwsbrief.

Oplage.
De nieuwsbrief wordt naar 8253 unieke e-mailadressen verstuurd. Deze e-mailadressen zijn via opt-in geselecteerd.

Adverteren
Indien u een advertentie wilt laten plaatsen in deze nieuwsbrief neem dan contact op met de redactie

Aan- en afmelden.
Iedereen die zich aanmeldt bij Helpmij.nl krijgt standaard de nieuwsbrief toegestuurd. Wilt u de volgende uitgaven niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Is deze nieuwsbrief naar u doorgestuurd en wilt u hem zelf ontvangen? Ga dan naar de site en meld u aan bij het forum. U zult dan automatisch de nieuwsbrief ontvangen. Als u al aangemeld bent en u hebt de nieuwsbrief niet ontvangen, ga dan in het forum naar profiel, aanpassen van opties, en vink bij 'Mogen de Webmasters en Moderators je berichten sturen?' ja aan.

Wilt u nog eens een artikel nalezen? Wanneer u lid van de vereniging bent, kunt u hier in oude Nieuwsbrieven zoeken.

DISCLAIMER
Alle handels en/of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. De redactie van de Helpmij nieuwsbrief gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in de nieuwsbrief. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de nieuwsbrief en sluit de redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade. Het toepassen van informatie en gebruik van software is voor eigen risico. De adressen van de abonnees zullen nimmer openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden. Bij misbruik van het distributiesysteem van de nieuwsbrief door onbevoegden of een mogelijke storing, van welke aard dan ook, kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Het is niet toegestaan om de inhoud, of delen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

De redactie heeft het recht om (ingezonden) bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te wijzigen, in te korten, etc.

 

Google
door Tiborv

Eerder hebben we al wat algemene informatie gegeven over Google. Nu is het tijd om eens een paar zoektips te geven. Google heeft namelijk veel zoekopties waardoor u veel gerichter en dus ook sneller kunt zoeken.

Het begint al met het instellen van de voorkeuren. Door alleen de talen te selecteren die u begrijpt, zoals Nederlands, Engels, Duits en wellicht ook Frans, wordt het aantal gevonden pagina’s al een stuk minder. Zo geeft het woord broadcast 13.600.000 hits als alle talen zijn geselecteerd. Zijn alleen Nederlands en Engels als voorkeurstalen gekozen, dan zijn er 9.660.000 hits, nog steeds veel maar het laat wel zien dat het goed werkt. In de onderstaande voorbeelden ga ik er van uit dat Nederlands en Engels als voorkeurstalen zijn gekozen.

Hebt u meerdere talen in de voorkeurinstellingen staan maar wilt u een keertje zoeken in alleen nl domeinen, dan hoeft u uw voorkeuren niet aan te passen, dit kan namelijk ook in het zoekveld geregeld worden. Zet er eerst site:NL in, en alleen NL domeinen worden geselecteerd. Om het woord broadcast als voorbeeld vast te houden, met site:NL ervoor zijn er nog maar 57.300 hits.

We voegen een woord toe, DHCP. We krijgen dus in het zoekveld het volgende: site:NL broadcast dhcp, door het toevoegen van nog een zoekwoord is het aantal hits wederom gedaald, er zijn nog maar 788 hits over. Dit kunnen er nog minder worden zonder toevoeging van woorden. Laten we eens specifiek gaan zoeken naar een zinsdeel, bijvoorbeeld “DHCP broadcast”. Door deze woorden tussen “ en “ te zetten, zoekt Google alleen naar sites waarin de combinatie en juiste volgorde van deze woorden voorkomen. Dat zien we ook in het resultaat, er zijn nog maar 25 hits over.

We kunnen ook woorden uitsluiten door er heel simpel, een – (minteken) voor te zetten. In het eerder genoemde voorbeeld plaatsen we in het zoekveld –network, er staat dus nu: site:nl "dhcp broadcast" –network. Wordt er in plaats van een – een + gebruikt, dan zoekt Google specifiek naar sites waar het woord wél in voorkomt. + en – zijn door elkaar te gebruiken.

Google speciaal voor MicrosoftEr zijn echter nog meer opties. Zoekt u alleen een plaatje, dan klik u bij Google op “afbeeldingen” dat boven het zoekveld staat. 

Daarna kunt u via de optie “geavanceerd zoeken” extra beperkingen inbouwen zoals het zoeken naar JPG of GIF bestanden, het formaat van het plaatje en het aantal kleuren. Verder kunt u specifiek op Microsoft informatie zoeken via http://www.google.nl/microsoft

De optie “discussiegroepen” is alleen nuttig wanneer u bekend bent met Usenet/Nieuwsgroepen. Google bewaart alle discussieberichten in een zeer grote database en kan deze snel doorzoeken.

Tot zo ver wat zoektips, ik hoop dat dit uw zoektijd tot een minimum beperkt.

 

The rasterbator
Door Neleke

Met deze service kun je van foto's een gerasterde print maken op bijna ieder formaat (maximaal 5 x 5 meter). Een gerasterde afbeelding bestaat uit stippen die samen de afbeelding vormen.

Wat heb je nodig:

 • Een redelijk snelle internetverbinding

 • Een afbeelding in kleur of zwart/wit vanaf je eigen schijf of een afbeelding vanaf internet. Wel natuurlijk rekening houden met eventueel copyright en kijk bij een kleurenafbeelding of deze er in zwart/wit ook goed uitziet.

 • Macromedia Flash Player 7 (hier te downloaden http://macromedia.com/go/getflashplayer )

 • Adobe Reader (hier te downloaden http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html )

 • Een printer liefst een laserprinter

 • Voldoende inkt/cartridges

 • Een flinke stapel papier

 • Een schaar

 • Plakband of ander bevestigingsmateriaal

 • Een beetje tot héél veel geduld

 • Een plaats om het kunstwerk op te bevestigen.

Hoe gaan we te werk?

We surfen naar http://homokaasu.org/rasterbator en klikken op
Rasterbate your image
We gaan de eerste stap zetten op de weg naar onze superposter en kiezen waar de afbeelding vandaan gehaald moet worden.Van onze eigen computer of van het net en klikken op next. Er verschijnt nu een dialoogvenster waar de plaats van het te gebruiken bestand moet worden ingevoerd. Is er gekozen voor de eigen computer of netwerklocatie dan kan er eenvoudig naartoe gebladerd worden. Bedenk wel dat het te uploaden bestand niet groter mag zijn dan 1 MB. Is er echter gekozen voor een afbeelding die zich op het net bevindt, klik dan met de rechter muisknop op de afbeelding, kies eigenschappen en kopieer het adres(URL) door dit te selecteren en in het snelmenu kopiëren te kiezen. Verwijder eerst http:// uit het invoervak en plak hier het adres dat onder de knop zit en klik op next. De afbeelding wordt nu naar de rasterbator ge-upload.

De volgende stap, een hele belangrijke stap! Door met de greepjes aan de rand van de afbeelding te schuiven kan precies dat deel uitgekozen worden dat we als poster willen hebben. Is de juiste uitsnede gemaakt dan kan de maat van de poster bepaald worden door op size te klikken. Het raster dat getoond wordt geeft de grootte van de poster aan in velletjes van het gekozen papierformaat. Hier is het ook mogelijk om een eigen formaat papier te kiezen, de richting van het papier en de maat van de stippen (dots). Door wat te spelen met de uitsnede van de afbeelding en de richting van het papier, kan een zo gunstig mogelijke verdeling verkregen worden.

Onderaan het raster is te zien hoeveel vel papier er nodig is voor de uiteindelijke poster en de afmeting ervan. Klikken we nu op next dan wordt gevraagd of we van onze afbeelding een printbaar document willen maken. Na het bekijken van de samenvatting klikken we op Rasterbate en het omzettingsproces wordt in gang gezet.  Afhankelijk van de grootte van de te maken afbeelding neemt dit wel wat tijd in beslag. Is de uiteindelijke poster erg groot dan wil het nog wel eens een keer mislukken. Wanhoop dan niet, maar probeer het later nog eens of wijzig de maat van de poster iets. Wanneer het omzetten succesvol is verlopen wordt er gevraagd om het bestand op schijf op te slaan of direct te openen. Nu pas komt het resultaat van de omzetting op onze schijf te staan en ook nu hangt het van de grootte af hoelang het downloaden zal gaan duren. Een flinke poster van 2.50 x 2.50 mtr. is toch al gauw een 10 MB.
We hebben nu een pdf bestand dat met Adobe Reader te openen is. Wat we nu zien doet ons de moed in de schoenen zakken, het lijkt nergens naar, maar wanneer wordt alles netjes uitgeprint en op de juiste volgorde naast elkaar gelegd dan verschijnt de lang verwachte poster. Houd bij het uitprinten wel rekening met de maat van de afbeelding, want niet alle printers kunnen tot de rand van het papier printen. Kies daarom bij de printopties “pagina schalen” voor “aan papier aanpassen”. Wat doen we nu met al die velletjes? Bekijk de gallery van rasterbator eens.
Wie heel tevreden is met de poster en het resultaat met andere Helpmijers wil delen; maakt een foto en plaatst die in de Members chat van Helpmij.nl

 

MP3 Spelers
door Rene_overtoom

 

Mp3 spelers, ze zijn er in allerlei soorten en maten. U begrijpt dat ik niet elke mp3 speler uitvoerig kan beschrijven, maar ik zal de grootste verschillen uitleggen en vertellen waar u zoal op moet letten bij de aankoop ervan. Allereerst zult u zich, zoals waarschijnlijk bij elke willekeurige aankoop, moeten afvragen: “Waar ga ik hem voor gebruiken?”.

Is het om een lekker muziekje te hebben tijdens het joggen? Of is het voor op de werkplek, waarbij je de speler tevens als externe harde schijf wilt gebruiken? Tijdens het joggen zal de speler zo klein mogelijk moeten zijn, terwijl hij voor kantoor best een maatje meer mag hebben.

 

U begrijpt dat dit de 2 uitersten zijn, maar daarom niet onbelangrijk!

Wilt u er een radio in? Of misschien wel een voicerecorder? Handig tijdens vergaderingen, of wanneer u zich in de journalistieke wereld begeeft.

Wat is dan goed, en wat niet? Wilt u er alleen MP3’s op kunnen afspelen? Of wilt u misschien WMA’s er op kwijt, die ongeveer de helft minder ruimte innemen zonder kwaliteitsverlies? Let op bij de aanschaf of de speler firmware upgrade-albe is. Dat wil zeggen dat deze toekomstige bestandstypen (zoals nu mp3 pro) kan ondersteunen, door een software patch op de MP3 speler te installeren. Misschien wel de grootste vraag die in u opkomt bij de keuze zal zijn, wat is de grootte van het geheugen. Via een makkelijk rekenvoorbeeld, zal ik u uitleggen hoeveel muziek u kwijt kunt op een mp3 speler. 1 Minuut muziek, in het MP3 formaat op 128 Kbit (nagenoeg cd kwaliteit), kost ongeveer 1MB. Dit wil zeggen, dat een 128 MB mp3 speler, 128 minuten muziek kan opslaan. Indien deze mp3 speler ook WMA ondersteunt, kunnen we ditzelfde MP3 bestand, converteren naar WMA op 64 Kbit. Misschien vraagt u zich af, waarom 64 Kbit? Dit WMA bestand van 64 Kbit, is ongeveer 2x zo klein, als het MP3 bestand op 128 Kbit (128/2 = 64) zonder kwaliteitsverlies! Op een mp3 speler van 128 MB, kan dus óók 256 minuten WMA muziek worden opgeslagen! Nogmaals, dit alleen indien de mp3 speler dit formaat ondersteunt.

 

Nu we de inhoud van de mp3 speler besproken hebben, is het tijd om misschien wel het belangrijkste aspect van de speler voor te leggen; de accu. Er zijn spelers met een aparte accu, die via het stroomnet opgeladen kan worden. Voordeel hiervan is, dat deze batterijen vaak erg spaarzaam zijn, waardoor de mp3 speler langer op dezelfde accu kan spelen.

Het nadeel is mijns inziens echter groter dan het voordeel. Indien de accu leeg is, kunt u hem niet 1,2,3 vervangen en een extra accu kost u al gauw een paar centen meer. De gouden oude batterijen hebben mijn voorkeur, buiten het feit dat u uw eigen (oplaadbare) batterijen erin kunt stoppen, kunt u heel deze gemakkelijk zelf vervangen. Een extra oplaadbare accucel neemt u immers sneller mee dan een dure aparte accu nietwaar? Over de geluidskwaliteit valt weinig te vertellen; eenieder verstaat iets ander onder “goed”. Wat ik u wel kan aanbevelen, is om goede een goede hoofdtelefoon te kopen, wat de geluidssterkte en de geluidskwaliteit alleen maar ten goede komt!

 

Casemodding (Deel 1)
Door Crash

Casemodding het aanpassen, verfraaien van een PC-kast. De pc kast is in de meeste gevallen een saaie kast, die je liever in een andere kast verstopt. Tegenwoordig zijn er ook mooie kasten kant en klaar te koop. Mensen die zich met het Casemodden bezig houden, maken liever zelf iets moois van hun PC-kast.

Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De PC-kast wordt in een andere kleur gespoten/geverfd, (case)fan's/verlichting geplaatst en een Window(raampje) gemaakt Je hebt erbij die zelf een PC-kast in elkaar zetten van bijvoorbeeld; hout, kunstof, plexiglas of de pc zelfs in een koffer bouwen. Dit alles naar je eigen inzicht en fantasie.

Veel gebruikte materialen en gereedschappen;
Gereedschappen;
Een Dremel (zie figuur), een kleine “boormachine” waar je mee kunt snijden, slijpen, frezen, schuren en nog meer. Verder een boormachine, decoupeerzaag (voor de Belgen onder ons wipzaag), zeven gaten boor, vijl, potlood, viltstift, pen, duimstok, liniaal, meetlint, (af)plaktape/schilderstape, schuurpapier, hobbymes, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen. (er zijn ook goedkopere alternatieve dan een Dremel. Bij een bouwmarkt vind je vaak een “kloon” van de Dremel met dezelfde funkties.)

Materialen;
Staal, aluminium, kunstof, hout,
Plexiglas, acrylglas, glas, Verf(spuitbus of met de kwast), plamuur, lijm.

Ventilatiegat(Blowhole) maken.
De meeste PC-kasten hebben al ventilatie gaten om casefan’s te kunnen plaatsen. Vier gaatjes om de Casefan te monteren en luchtgaatjes voor de ventilatie.(Zie afb) Deze zijn in de meeste gevallen gemaakt voor 8 centimeter Casefan’s. Ze kunnen gelijk gemonteerd worden, maar de lucht, die door de ventilatiegaatjes verplaatst wordt, zorgt voor extra herrie uit je kast. De gaatjes kun je er met de Dremel uitslijpen, daarna met de vijl en/of Dremel mooi afwerken.

Let er op, als je met de Dremel gaat slijpen, dat je een veiligheidsbril op doet. De slijpschijfjes kunnen heel gemakkelijk breken!!! Het is sowieso aan te bevelen aan je eigen veiligheid te denken. Met name als je met ijzer aan het werk bent. 

Het gat dat dan onstaat, kun je mooi afwerken met een Fangrill.(Zie afb) Dit om te voorkomen dat je per ongeluk met je vingers de fan raakt, terwijl deze draait. Een Fangrill produceert minder herrie, dan de oorspronkelijke ventilatiegaatjes.

Hier op de afbeelding zie je een standaard Fangrill, maar er zijn diverse soorten en maten te verkrijgen. Onder ander Laser gesneden Fanggrills met figuren uitgesneden. Het kan dat er in de PC-kast geen Blowhole voor een Casefan aanwezig is of dat je in het zijpaneel een Casefan wilt plaatsen. Nu kun je deze redelijk eenvoudig zelf maken.

Blowhole Fangrill

Benodigheden;
Dremel of kloon, Decoupeerzaag/wipzaag, vijl, liniaal, potlood/viltstift/pen, afplaktape.

Fan diagram, die je hier voor verschillende Casefan afmetingen kunt vinden , deze kun je uitprinten op ware grootte. Als eerste ga je met de Casefan of fan diagram bepalen, waar je deze wilt plaatsen. Let vooral op de Airflow(luchtstroom), die je in je PC-kast wilt maken. Normaal loopt dit van voor(onder) naar achter(boven) door de PC-kast.

Eenmaal bepaalt waar de Casefan komt, ga je deze aftekenen. Dit kun je doen door te meten, maar je kunt ook de Fan diagram daarvoor gebruiken. Plak de plek eerst af met afplaktape/schilderstape, voor dat je gaat aftekenen/slijpen/boren. Zo voorkom je onnodige beschadiging aan je PC-kast en kun je gemakkelijker de maten aftekenen.

Heb je alles gemeten en afgetekend, dan kun je beginnen met het ronde gat te maken.

Er bestaan boren om grote (4cm t/m ±12cm) gaten te kunnen boren, maar de kans op een beschadiging (deuken) is vrij groot. De meeste Casemodders gebruiken de Dremel of Decopeerzaag/wipzaag. De voorkeur gaat bij mij uit naar de Dremel of een kloon daarvan. Hiermee kun je vrij nauwkeurig werken. Met de Dremel gebruik je de slijpschijfjes en slijp je voorzichtig de afgetekende lijn uit. Doe dit bij voorkeur binnen de lijnen, dan kun je later met de afwerking nog corrigeren. Doe dit zeer rustig en laat het slijpschijfje z’n werk doen. Hoe sneller je wil, des te eerder kan het schijfje afbreken of slijten.

Ook met de Decoupeerzaag/wipzaag rustig het apparaat z’n werk laten doen en een fijn ijzerzaagje gebruiken.

Is het gat klaar en afgewerkt, gebruik je de Fan diagram/Casefan om de schroefgaten te controleren of deze nog goed staan afgetekend.(Mooi recht). Gebruik een 5 á 6 mm ijzerboortje om de schroefgaten te boren. Dit hangt af van welke schroeven je gebruikt om de Casefan(’s) vast te maken. (Zelf heb ik 3mm(M3) boutjes en moertjes gebruikt en een 5mm boortje). Nu de Casefan(‘s) en Fangrill(s) monteren/aansluiten en je bent klaar.

Koeling
Een kleine uitleg, want Mumzel heeft in de Nieuwsbrief van September 2003 al een artikel geschreven over koeling. Verenigingsleden kunnen het artikel, via de Nieuwsbrief archief terug vinden; (Zoekopdracht Koeling)

Bij de PC-kast loopt de koeling van voor naar achter. Verse (koude) lucht komt voor onder in de PC-kast binnen en loopt langs de Hardware naar de achterkant boven in de PC-kast. Daar wordt de warme lucht afgevoerd.

Warme lucht stijgt, vandaar dat je de warme lucht zo hoog mogelijk in je PC-kast moet kwijt zien te raken. Het is aan te bevelen om een zoveel mogelijk gelijke in- en uit stroom van lucht te krijgen. Zoveel mogelijk, want je kunt er wel een beetje mee spelen. Zorg in ieder geval dat er meer lucht uit gaat, dan erin komt. Zo voorkom je, dat er ergens een plek onstaat met stilstaande lucht. Stilstaande lucht warmt gemakkelijk op, waardoor je PC-kast+onderdelen ook weer warmer worden. Dus nooit, meer lucht in de PC-kast blazen dan er uitgaat!!

Zorg dat je PC-kast van binnen “opgeruimd is. Kabels zoveel mogelijk aan de kant en af en toe het stof voorzichtig verwijderen uit de (Case)fan’s en koelblok(ken). Ook de in- en uitgangen van de ventilatie af en toe schoonmaken.

 

Web Album Generator.
Door Tazman

Web album generator is een leuk freeware programma om je foto’s in een web album te zetten, het programma is te downloaden van http://www.ornj.net/

Na installatie openen we web album generator en zien het eerste scherm. Klik op het groene plusje om foto’s toe te voegen aan de lijst. In de regel Photo Title kunnen we per foto nog een eigen naam er aan geven als daar behoefte aan is. Met de pijltjes toetsen kun je eventueel nog foto’s naar de juiste plaats verzetten.

Nadat de foto’s in de gewenste volgorde staan klikken we op het oranje knopje naast de diskette om het web album te gaan maken.

Nu opent het volgende scherm. Nu kunnen we hier een aantal opties in gaan voeren zoals de naam van het album, dit komt dan boven de foto’s te staan.

Als we hiermee klaar zijn klikken we op Next om naar het volgende scherm te gaan.

In dit scherm kunnen we instellen hoeveel thumbnails je op 1 pagina wilt hebben, zelf doe ik altijd 4 + 4 zodat het nog overzichtelijk blijft. Ook kun je eventueel de hoogte en breedte van de thumbnails opgeven als we hiermee klaar zijn klikken we op Next en het volgende scherm opent.

In dit scherm kunnen we instellen of we de thumbnails boven de foto’s willen blijven zien of dat er alleen vooruit/achteruit pijltjes komen. Ook kun je hier opgeven hoe groot de foto’s straks getoond gaan worden als er op een thumbnail geklikt wordt. Zelf kies ik hier voor 640/480 omdat de foto's dan bij alle scherm resoluties goed getoond worden.

Nadat de instellingen gemaakt zijn klikken we weer op Next om naar het volgende scherm te gaan. Hier kiezen we een map waar de files in opgeslagen moeten worden Let wel op het programma maakt een index.html file aan dus kies niet de map waar de rest van je website in staat anders wordt dat index file overschreven. Web Album Generator maakt zelf vervolg html files aan dus heb je veel foto’s dan kan het zijn dat er straks een aantal index files staan die opgenummerd zijn; (index.html , index1.html enz). Het handigste is dus om een extra map aan te maken in de map waar je website staat en noem deze bijvoorbeeld  fotoalbum als je nu daarin web album generator de files laat aanmaken dan staat alles mooi bij elkaar.

Als er een map gekozen is waarin we alles op willen slaan klik dan op Finish en het webalbum wordt gemaakt nadat het album klaar is zien we het laatste scherm waarin we nog een voorbeeld kunnen bekijken of het scherm sluiten.

Nu alleen nog even de foto’s uploaden naar je eigen webruimte en het fotoalbum kan on line bekeken worden.