Inhoudsopgave
-Voorwoord
-Wordpress op Ubuntu/Mint/Xubuntu
-Computeronderhoud met behulp van software
-Afsluitknop en Snelstartbalk in Windows 8
-Android, een geliefd doelwit voor computercriminelen
-Helpmij.nl prijsvraag september. Met opnieuw een prachtige prijs!
-CallCheap: app voor iPhone en Android
-ARM: een bestaan door licenties
-Oude en nieuwe statistieken
-Postvak-in
 

De redactie bestaat uit:
CorVerm (Eindredacteur)
Dillondarko
ErpCity
femke98
K1pje
OctaFish

Aan deze nieuwsbrief hebben ook meegewerkt:
Edmoor

De redactie is te bereiken op nieuwsbrief@helpmij.nl. Naar dit e-mailadres géén vragen sturen die betrekking hebben op computers en dergelijke. Deze horen op het forum geplaatst te worden.

Oplage
De nieuwsbrief wordt naar 28683 unieke e-mailadressen verstuurd. Deze e-mailadressen zijn via opt-in geselecteerd.

Adverteren
Indien u een advertentie wilt laten plaatsen in deze nieuwsbrief neem dan contact op met de redactie.

nod32 bestellen

Advertentie informatie aanvragen

Aan- en afmelden
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief kunt u naar deze pagina gaan.
Wilt u de volgende uitgaven niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief naar u doorgestuurd en wilt u hem zelf ontvangen? Ga dan naar deze pagina en meldt u aan. U zult dan automatisch de volgende nieuwsbrief ontvangen.

Wilt u nog eens een artikel nalezen? Wanneer u lid van de vereniging bent, kunt u hier in oude nieuwsbrieven bladeren.

DISCLAIMER
Alle handels en/of productnamen hier vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. De redactie van de Helpmij Nieuwsbrief gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van de informatie in de nieuwsbrief. Niettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de nieuwsbrief en sluit de redactie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen, waaronder begrepen directe en indirecte schade. Het toepassen van informatie en gebruik van software is voor eigen risico. De adressen van de abonnees zullen nimmer openbaar worden gemaakt en/of verkocht aan derden. Bij misbruik van het distributiesysteem van de nieuwsbrief door onbevoegden of een mogelijke storing, van welke aard dan ook, kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Het is niet toegestaan om de inhoud, of delen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.

De redactie heeft het recht om (ingezonden) bijdragen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel te wijzigen of in te korten.


Voorwoord

Auteur: CorVerm

Top

Steve Ballmer gaat met pensioen. Geen wereldnieuws, maar wel even het aanstippen waard. Nu ken ik Steve niet persoonlijk, maar de man komt best wel sympathiek op mij over. Vanaf deze plek wens ik hem (hij zal dit vast niet hoogstpersoonlijk lezen) een hele goede tijd toe na zijn pensionering. Hijzelf zegt dat hij aan een soort tweede leven gaat beginnen, zijn eerste leven bestond uit zijn familie en… Microsoft. Nou Steve, een prettig tweede leven gewenst en houd je verre van computer gerelateerde zaken. Dan komt dat volgende leven van jou vast wel goed.

Vrijwel iedereen die Windows Vista gebruikt of gebruikt heeft weet het, Steve Ballmer zegt het nu zelf ook: “Windows Vista is waarschijnlijk mijn grootste vergissing”. Zeg Steve, laat dat waarschijnlijk maar gerust weg. Wij weten inderdaad al sinds het uitkomen van Vista dat het bagger is.

Vista leed onder een “loopedy-loo”, zegt Ballmer, die daarmee verwijst naar het resetten van de voor Vista gebruikte code halverwege het bouwen van het besturingssysteem. Mijn kennis van de Engelse taal laat te wensen over, dat geef ik grif toe. Maar ook zoeken wat “loopedy-loo” betekent heeft niks opgeleverd. Het volgende kan ik er van maken: loop is lus en loo is plee. Onder het uitroepen van: Joepiedepoepie (al werpend met een lasso) werd de lus om de code gesmeten en in de plee getrokken. Helaas is men vergeten om de plee door te trekken. Druipend van de drek is Vista weer uit de plee getrokken. Microsoft kon daardoor de vele beloftes over het systeem niet meer waar maken. Vandaar dat velen met een duur en ondeugdelijk besturingssysteem werden opgescheept.

Ongeacht het feit dat Steve bij Microsoft vertrekt gaan wij vol goede moed deze nieuwsbrief lezen. Hopelijk tref je in deze editie meer interessants aan dan het geneuzel dat hierboven staat. Grote tegenvaller is wellicht het ontbreken van de cursussen fotografie en Access. De auteur viert vakantie en dat is hem van harte gegund!
Wordpress op Ubuntu/Mint/Xubuntu

Auteur: femke98

Top

Vanaf nu wil ik een aantal artikelen gaan maken over Wordpress. Deze maand gaat het over het installeren van Wordpress softwarepakket op je eigen Ubuntu/Mint/Xubuntu computer.

Waarom WordPress? Door zijn eenvoud in het gebruik is WordPress momenteel een van de populairste CMS systemen. Enkele voordelen van WordPress als CMS systeem in de website zijn:

* Zoekmachine vriendelijk
* Eenvoudig in gebruik
* Makkelijk zelf te onderhouden
* Uitgebreid gedocumenteerd
* Open source software dus relatief goedkoop te implementeren
* De website is eenvoudig uit te breiden met extra functionaliteiten

Het begin

Allereerst dient de server software geïnstalleerd te worden, bestaande uit: PHP, MySQL database systeem en Apache webserver. Installatie van de benodigde software gaat eenvoudig met het commando:

sudo tasksel install lamp-server

Hiermee is de pc dus klaar om een website te hosten.

Voor meer informatie zie deze pagina: https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP. Meer informatie over het werken met tasksel zie hier: https://help.ubuntu.com/community/Tasksel.

Database

Vervolgens moeten we een database aanmaken voor WordPress. Dat gaat het eenvoudigst met het beheerspakket MyPhpAdmin. Download dit en pak het uit naar een directory van de webserver, bijvoorbeeld op deze locatie: /var/www/myphpadmin. Start het op en maak een database aan, met de naam: wordpress. (Op de pagina van MyPhpAdmin even naar beneden scrollen voor de Linux versies. De versie voor Ubuntu zit in de pakketten, maar als je de allernieuwste versie wilt, dan kan je deze PPA gebruiken.)

Installeren

Als laatste moet dan de WordPress software geïnstalleerd worden. Installeer het pakket uit de (universe) pakketbron: sudo apt-get install wordpress Pak het uit in een subdirectory van de webserver, bijvoorbeeld op deze locatie: /var/www/wordpress.

Apache configuratie

Er zijn meerdere manieren om WordPress op te nemen in de Apache configuratie. Zie bestand /usr/share/doc/wordpress/examples/apache.conf voor meer (Engelstalige) informatie.

Een eenvoudige configuratie is mogelijk door de volgende tekst op te nemen in configuratiebestand /etc/apache2/sites-available/default

De tekst kan het beste aan het einde van het bestand worden geplaatst maar wel voor de laatste regel met de tekst </VirtualHost>

Alias /blog /usr/share/wordpress
<Directory /usr/share/wordpress>
Options FollowSymLinks
AllowOverride Limit Options FileInfo
DirectoryIndex index.php

Door deze configuratie is WordPress beschikbaar als subpagina /blog (bijvoorbeeld: http://mijnubuntuwebsite.nl/blog).

Herstart de webserver om de aangepaste configuratie te gebruiken:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

MySQL database

WordPress maakt gebruik van een database voor de opslag van gegevens. Deze database kan gemaakt worden met de volgende opdracht:

sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress <mijnubuntuwebsite.nl>

Vervang <mijnubuntuwebsite.nl> door het internetadres van de eigen server.

Er zal een database gemaakt worden met de naam wordpress en een configuratie bestand /etc/wordpress/config-<mijnubuntuwebsite.nl>.php.

Nederlandstalig

Deze stap is optioneel en kan ook op een later moment, bijvoorbeeld na afronding van het installeren.

Voeg de volgende regel toe aan het configuratiebestand in de map /etc/wordpress. (bijvoorbeeld: /etc/wordpress/config-mijnubuntuwebsite.nl.php):

define('WPLANG', 'nl');

De WordPress pagina's zijn nu in Nederlandstalig.

Installatie afronden

(alle linken hieronder zijn als voorbeeld; het zal opvallen dat de link nergens naar zal verwijzen aangezien de link niet bestaat als zodanig, maar voor jullie lezers is het nu wel duidelijk dat er een website is gemaakt.)

Nu alle software geïnstalleerd is kan WordPress worden geconfigureerd en een website worden aangemaakt. Ga naar de pagina van de blog (dus bijvoorbeeld: http://mijnubuntuwebsite.nl/blog) om de installatie af te ronden.

welkom.

Vul de informatie in en druk op WordPress installeren.

gelukt.

Na bovenstaande installatie kan WordPress nog niet met afbeeldingen werken, daarvoor moet nog een graphic library worden geïnstalleerd in PHP5.

sudo apt-get install php5-gd

Voor dat de nieuwe library gaat werken, moet de apache webserver opnieuw worden opgestart.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Dit was dus een handleiding om Wordpress op je eigen Linux pc te installeren. Wordpress zonder eigen server bestaat ook en dat wordt mijn artikel voor volgende maand.

Met dank aan de Ubuntu wiki.
Computeronderhoud met behulp van software

Auteur: K1pje

Top

Net als dat auto’s onderhouden moeten worden, moeten computers eigenlijk ook worden onderhouden. Stof gaat zich met verloop van tijd ophopen binnen in de computer, hierdoor wordt de warmte onnodig vastgehouden. De temperaturen kunnen dan gevaarlijk hoog oplopen voor de onderdelen wat vaak leidt tot het uitvallen van het apparaat.

Dit artikel zal echter niet gewijd worden aan het stofvrij maken van een computer. Behalve stof kan er ook het één en ander ophopen op softwarematig gebied. ‘Restjes’ van oude programma’s en (Windows) updates kunnen achter blijven op de computer ondanks dat het programma netjes verwijderd is. Deze restanten kunnen vervolgens voor de nodige vertraging zorgen. Gelukkig zijn er verschillende stukken software voor Windows om de ‘vuiltjes’ op te sporen en deze weg te poetsen.

Twee van de meest complete onderhoudsprogramma’s worden in dit artikel besproken: TuneUp Utilities en Advanced SystemCare. Beide programma’s bieden een compleet pakket aan functies voor het softwarematige onderhoud. Tevens is de gebruikersinterface zo eenvoudig mogelijk gehouden om iedereen de mogelijkheid te geven het programma te gebruiken.

TuneUp Utilities

TuneUp Utilities is een van de oudste en bekendste stukken software om Windows op te schonen en te optimaliseren. TuneUp Utilities is een programma waarvoor betaald moet worden, maar er is tevens een testversie beschikbaar. Gedurende 15 dagen kan het programma getest worden met de volledige functionaliteit. Zoals bijna alle programma’s moet ook TuneUp Utilities gedownload en geïnstalleerd worden. De testversie is te downloaden op de volgende website: http://www.tuneup-software.nl/ 

Na de installatie van het programma zal de mogelijkheid geboden worden om direct een analyse uit te voeren. Deze analyse laat meteen zien wat het programma aan opties biedt: register opruimen, register defragmenteren, defecte snelkoppelingen verwijderen, Windows en programma’s opruimen, browser opruimen, systeemstart en uitschakelen optimaliseren en harde schijf defragmenteren. Dit zijn lang niet alle opties die TuneUp Utilities biedt, maar wel de meest belangrijke voor de optimalisatie van de computer. Wanneer de analyse voltooid is zal het scherm er bijvoorbeeld zo uit zien:

september 2013: tuneup1..png

Nadat de eerste analyse voltooid is en er mogelijk gekozen is om het onderhoud uit te laten voeren, komt het ‘Start Center’ tevoorschijn. Vanaf hier kunnen alle mogelijkheden benut worden. Bovenaan zijn vijf tabbladen zichtbaar met de verschillende categorieën, beginnende bij het tabblad ‘status en adviezen’. Zoals de naam al doet vermoeden wordt hier het allereerste advies gegeven. Tevens is hier te zien dat er standaard na 3 dagen gebruik van de computer automatisch onderhoud gepleegd wordt. Wanneer er op ‘1-klik onderhoud starten’ geklikt wordt zal eenzelfde scherm openen zoals de allereerste analyse en kan er eenvoudig onderhoud gepleegd worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat SSD schijven herkend worden door TuneUp Utilities. SSD’s worden automatisch niet gedefragmenteerd omdat dit de levensduur van SSD schijven kan verkorten!

september 2013: tuneup2..png

Nu bekend is hoe gemakkelijk het onderhoud gepleegd kan worden, is de volgende stap een profiel aan te maken voor verdere optimalisaties. Aan te raden is om ‘evenwichtige mix van prestaties en uiterlijke aspecten’ en ‘nooit’ automatisch verwijderen van programma’s te selecteren.

september 2013: tuneup3..png

Aan de hand van het profiel zal het ‘Start Center’ nu aangeven dat er een aantal aanbevelingen zijn. Deze aanbevelingen kunnen vervolgens doorgevoerd worden door op ‘Details weergeven’ te klikken. Een nieuw scherm wordt dan geopend met de aanbevelingen. Het advies is, ondanks dat de optimalisaties geen kwaad kunnen, deze aanbevelingen goed door te lezen in plaats van op ‘alles optimaliseren’ te klikken.

september 2013: tuneup4..png

september 2013: ed 10..jpg

Nu de computer geoptimaliseerd is kunnen de overige problemen opgelost worden. Hiervoor dient geklikt te worden op ‘details weergeven’ onder ‘problemen oplossen’. Een nieuw scherm zal openen en het programma zal stap voor stap uitleg geven over de overige problemen die geconstateerd zijn.

september 2013: tuneup6..png

Dit zijn de meest basale instellingen en mogelijkheden van dit stukje optimalisatiesoftware. Natuurlijk zijn dit niet alle mogelijkheden, er is tenslotte nog maar één tabblad behandeld. De lezer wordt dan ook uitgenodigd om eventueel zelf de overige functies te ontdekken. Wel zo handig om te weten is dan dat TuneUp Utilities de mogelijkheid biedt om instellingen en handelingen ongedaan te maken als deze een ongewenst resultaat hebben. Dit is ook te zien vanuit het ‘Start Center’ onder het kopje ‘Systeembeveiliging’. Door op ‘Wijzigingen ongedaan maken’ te klikken wordt een scherm geopend waar elke losse handeling teruggedraaid kan worden.

september 2013: tuneup7..png

Advanced System Care

Advanced SystemCare heeft door de jaren eveneens zijn sporen verdiend. Van Advanced SystemCare is zowel een gratis als een betaalde versie beschikbaar. Voordeel bij de gratis versie van dit programma is wel dat deze echt gratis is en dan ook altijd zal blijven werken. Natuurlijk bevat de gratis versie wel wat minder functies, maar deze zijn ruim voldoende om mee uit de voeten te kunnen. Verschil in functies waar aan gedacht moet worden zijn onder andere het automatische onderhoud en bepaalde optimalisaties. Wanneer men het acceptabel vindt om eens in de zoveel tijd handmatig het onderhoud te starten is de gratis versie van dit programma zeker het overwegen waard.

Aangeraden wordt echter wel om kritisch te zijn tijdens de installatie van Advanced SystemCare omdat het installatiebestand enkele onnodige opties aanbiedt zoals een toolbar. Deze opties hoeven niet geïnstalleerd te worden om het programma te kunnen gebruiken! Ook zal het programma wat meer reclame bevatten, iets wat vaker voorkomt bij gratis programma’s. Advanced SystemCare is te downloaden op de volgende website: http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.php#none

Een ander programma betekent uiteraard een ander uiterlijk. Tijdens de allereerste start van het programma zal een aantal dingen uitgelegd worden over de mogelijkheden. Advanced SystemCare kent twee verschillende startschermen: ‘Eenvoudige mode’ en ‘Expert mode’. In de ‘Eenvoudige mode’ is één optie prominent aanwezig: de slimme scan.

september 2013: advanced1..png

De slimme scan is vergelijkbaar met het 1-klik onderhoud van TuneUp Utilities. Dit is dan ook de optie die voldoende zal zijn voor het gros van de mensen.Goed om te weten is dat Advanced Systemcare net als TuneUp Utilities herkent of een SSD aanwezig is. Defragmentatie voor SSD’s wordt dan ook automatisch uitgeschakeld.

september 2013: advanced2..png

Wanneer gekozen wordt voor de ‘Expert mode’ komen er meer opties beschikbaar. Onder het kopje ‘Zorg’ kunnen nu de losse onderdelen geselecteerd worden voor het onderhoud. Om 100% zeker te zijn dat de SSD niet gedefragmenteerd wordt zijn deze opties hieronder uitgeschakeld. Volgens bepaalde geruchten worden namelijk dat niet alle SSD’s goed herkend worden, dus men dient hier wel goed op te letten.

september 2013: advanced3..png

Lezers worden uitgenodigd om net zoals bij TuneUp Utilities de overige opties te ontdekken welke onder andere terug te vinden zijn onder de kopjes ‘Toolbox’ en ‘Turbo Boost’. Er moet opgemerkt worden dat niet alle opties beschikbaar zijn bij de gratis versie.

Net als bij TuneUp Utilities is er de mogelijkheid om veranderingen die ongewenst zijn weer terug te draaien. Dit is echter wel iets meer verstopt. Het ‘reddings centrum’ is te benaderen middels de met rood aangegeven knop in het plaatje hieronder.

september 2013: advanced4..png

Tot slot is het bij Advanced SystemCare aan te raden om een aantal opties uit te schakelen. Grote ergernis kan bijvoorbeeld ontstaan door de prestatiemonitor. Het uitschakelen van onder andere de prestatiemonitor is terug te vinden bij de instellingen. In het plaatje hierboven is met groen aangegeven onder welk knopje de instellingen verstopt zitten. Zoals hieronder te zien is kan de prestatiemonitor uitgeschakeld worden door het vinkje weg te halen. Tevens kunnen al de overige opties van dit scherm zonder enkel probleem uitgeschakeld worden.

september 2013: advanced5..png

Tot slot

Zijn dit soort programma’s nieuw? Het antwoord hierop is nee. Programma’s om de computer softwarematig te onderhouden zijn er al vele jaren. TuneUp Utilities bestaat zelfs al sinds 1997! Echter zijn dit soort programma’s niet bekend bij de meeste mensen. Om deze reden is dit artikel geschreven.

Kunnen deze programma’s wonderen verrichten wanneer de computer erg traag is? Ook hierop is het antwoord nee. Traagheid bij computers kan verschillende oorzaken hebben, zeker als de computer al wat ouder is. Dit soort programma’s voert optimalisaties uit die verschil kunnen maken, maar men moet al blij zijn als er een snelheidswinst van 10% is. Verwacht dus geen wonderen van de software, dan kan het ook nooit tegenvallen. Het grote voordeel is natuurlijk wel dat beide programma’s tijdelijk/met beperkte functionaliteit gratis te gebruiken zijn en de portemonnee niet direct getrokken hoeft te worden.

Een echte duidelijke winnaar voor wat betreft de prestaties van deze programma’s is niet aan te wijzen. Voor het schrijven van dit artikel zijn enkel gratis (test) versies van de programma’s gebruikt. Een eerlijke beslissing kan hierdoor niet gemaakt worden gezien het feit dat de gratis versie van Advanced SystemCare niet de volledige functionaliteit biedt.

Afsluitend moet opgemerkt worden dat het weinig nut heeft om de software dagelijks te gebruiken. Zoals beschreven ruimt de software de ‘vuiltjes’ op welke er binnen Windows te vinden zijn. Het ontstaan van deze vuiltjes gaat niet zodanig snel dat de computer dagelijks opgeschoond dient te worden. Dagelijkse scans zullen dan ook nauwelijks iets opleveren. Zo eens in de maand is dan ook voldoende voor de gemiddelde gebruiker. 
Afsluitknop en Snelstartbalk in Windows 8

Auteur: Edmoor

Top

Windows 8 is alweer een tijdje onder ons en over de voor- en nadelen is al genoeg geschreven. Daarbij geldt uiteraard ook nog steeds dat wat voor de één een nadeel is voor de ander weer een voordeel zal zijn. De afwezigheid van de Startknop blijkt echter voor de meerderheid het grootste gemis te zijn.

Microsoft heeft naar haar gebruikers geluisterd en komt binnenkort met Windows 8.1 waarin veel zaken die door gebruikers zijn aangegeven als broodnodige wijzigingen, ook inderdaad doorgevoerd zijn. Ook komt er weer een Startknop. Dit zal echter velen teleurstellen omdat deze knop niets anders doet dan het activeren van het tegelscherm en mist dus nog steeds de functionaliteit die men graag wil.

Om de functionaliteit van de Startknop zoals men deze gewend was terug te krijgen worden al voldoende mogelijkheden geboden, daar wil ik het daarom niet over hebben. Persoonlijk heb ik de Startknop altijd hoofdzakelijk gebruikt om het afmeldscherm van Windows te starten. Zoals al vaker gekscherend werd gezegd: op Start drukken om te kunnen stoppen.

Daarom heb ik de in Windows 8 afwezige Startknop vervangen door een Stopknop omdat in Windows 8 dat afsluitschermpje nogal verstopt zit. Dit kan iedereen zelf doen zonder iets te hoeven downloaden omdat de mogelijkheden ervoor gewoon in Windows aanwezig zijn.

De volgende stappen beschrijven hoe dat gedaan kan worden en hebben als bijkomend voordeel dat ook meteen de Snelstartbalk, die in Windows 8 ook afwezig lijkt te zijn, weer zichtbaar is. Ook is het nodig de bestandsextensies, die standaard in Windows verborgen zijn, zichtbaar te maken. Dit kan na afloop desgewenst weer ongedaan gemaakt worden.

Stap 1 – Bestandsextensies zichtbaar maken

Open hiervoor de documenten map, klik bovenin op Beeld en vink dan het vakje Bestandsnaamextensies aan:

september 2013: ed 1..jpg

Stap 2 - Maak een nieuw document van het type tekst

september 2013: ed 2..jpg

Klik met de rechtermuisknop op een lege plek in de documenten map en kies achtereenvolgens Nieuw -> Tekstdocument (kladblok). Er wordt een nieuw document van het type tekst aangemaakt en er is direct de gelegenheid om de naam in te geven. Noem dit document Stoppen en wijzig de .txt extensie in .vbs Deze extensie is om aan te geven dat het gaat om een bestandje dat zogenaamde Visual Basic Script code bevat. Je ziet dat ook het icoontje hierop automatisch wordt aangepast.

Stap 3 – Code invoegen

Klik met de rechtermuisknop op het bestandje en kies Bewerken. Het kladblok wordt geopend en we kunnen de benodigde code invoegen. Dit bestaat uit slechts 2 regeltjes:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.SendKeys ("%{F4}")

Sluit het document en sla de wijzigingen op.

Stap 4 – Snelkoppeling maken

Om het icoontje te kunnen wijzigen in het standaard Stop icoontje van Windows is voor het bestandje een snelkoppeling nodig. Klik met de rechtermuisknop op het bestandje Stoppen.vbs en kies achtereenvolgens Kopiëren naar -> Bureaublad (snelkoppeling maken).  De documenten map kan nu worden gesloten.

Stap 5 – Wijzigen snelkoppeling

Op het bureaublad staat nu een bestandje met hetzelfde icoontje als het hierboven aangemaakte bestandje Stoppen.vbs maar dan met een pijltje in het icoontje en het woord snelkoppeling in de naam. Klik 1x op dat bestandje en druk dan op de F2 toets om de naam van het bestandje te wijzigen. Maak hier Stoppen van. Vervolgens kunnen we dat bestandje voorzien van het Windows Stoppen icoontje. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op dat bestandje en kies Eigenschappen.

Het schermpje zoals linksonder afgebeeld is dan zichtbaar.

september 2013: ed 3..jpg

september 2013: ed 4..jpg

Klik in dit schermpje op de knop Ander pictogram om het hier rechts afgebeelde schermpje tevoorschijn te halen.

september 2013: ed 5..jpg

Zoek het icoontje zoals in het voorbeeld, selecteer deze en klik dan op OK. Klik ook in het Eigenschappen scherm op OK om deze te sluiten. De snelkoppeling ziet er nu als volgt zoals hiernaast is afgebeeld.

Stap 6 – Snelstartbalk zichtbaar maken en icoontje invoegen

Start de Verkenner, klik bovenin op Beeld en vink dan de optie Verborgen items aan, net zoals in Stap 1 voor het zichtbaar maken van de extensies:

september 2013: ed 6..jpg

Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en kies achtereenvolgens Werkbalken -> Nieuwe taakbalk…

De verkenner wordt geopend en daarin bladeren we naar de volgende locatie:
“Gebruikers/Gebruiker/AppDataRoaming/Microsoft/Internet Explorer/Quick Launch”

Bij het rode woordje Gebruiker vul je je eigen gebruikersnaam in. De nieuwe werkbalk is nu aangemaakt maar deze staat helemaal aan de rechterkant, links van het systeemvak. Klik weer met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte in de taakbalk en klik op “Taakbalk vergrendelen” om het vinkje te verwijderen.

Je kunt nu de nieuwe werkbalk helemaal naar links verplaatsen door deze via de scheidingsbalkjes daar naar toe te slepen. De nieuwe werkbalk wisselt dan automatisch van plaats met de reeds aanwezige werkbalk. Klik nu met de rechtermuisknop op een lege plek in de nieuwe werkbalk en vink de opties Tekst weergeven en Titel weergeven uit.

Stap 7 – Snelkoppeling verplaatsen

Sleep nu de Stoppen snelkoppeling van het bureaublad naar de linkerkant van de nieuwe werkbalk. Als deze daar staat kan de snelkoppeling van het bureaublad worden verwijderd. Daarna kan de optie “Taakbalk vergrendelen”, die hierboven was uitgevinkt weer worden aangevinkt. Deze nieuwe knop kan nu worden gebruikt om in Windows 8 het Afsluitscherm naar voren te halen. Daarmee is het een stuk eenvoudiger dan de wijze waarop dat standaard in Windows 8 dient te gebeuren.
Android, een geliefd doelwit voor computercriminelen

Auteur: CorVerm

Top

Uit recent onderzoek is gebleken dat Android het op één na grootste besturingssysteem voor mobiele telefoons is. Met een verkoop van 6,8 miljoen stuks in 2009 en 67,2 miljoen stuks in 2010 is Android tevens het snelst groeiende besturingssysteem. Allemaal leuk en aardig maar dat maakt Android tot een geliefd doelwit voor computercriminelen. Veiligheidsbedrijf G Data ontdekte in de eerste helft van dit jaar bijna 520.000 nieuwe kwaadwillende programma’s gericht op Android. Door het gebruik van spyware-applicaties van Google Play (voorheen Android Market) verzamelen criminelen persoonlijke gegevens die vervolgens worden verkocht of voor criminele praktijken gebruikt kunnen worden.

Consumenten gebruiken immers hun telefoon steeds meer om online bankzaken te regelen en te communiceren met organisaties en publieke instanties. Over het algemeen maken consumenten steeds meer gebruik van diensten die men tot nu toe vanaf een vaste computer raadpleegde. Dit betekent dat smartphones en tablets steeds meer gevoelige informatie bevatten die computercriminelen graag willen hebben.

De malware wordt doorgaans verstopt in een app die op het oog weinig kwaad kan, zoals een spelletje. De onderzoekers van G Data stellen dat: “Criminelen verbergen de kwaadaardige functies in apps, zodat gebruikers niets merken van de kwade bedoelingen van de app en deze niet van hun smartphone of tablet verwijderen. Deze apps kunnen bijvoorbeeld gegevens van de eigenaar van het apparaat stelen.”

Bij het voorkomen van besmetting met malware kun je zelf een grote rol spelen. Belangrijk is dat je goed oplet welke apps je installeert. Een app gevonden in de Play Store? Google even om info boven tafel te krijgen over die app. Probeer te achterhalen wie de app geüpload heeft en zoek uit van welke rechten en acties de applicatie gebruik wil maken. Twijfel je aan de oprechtheid van de app-maker? Niet installeren dus.

Natuurlijk is het ook belangrijk om je smartphone of tablet te beveiligen. Net als op de computer zijn er verschillende antivirus applicaties. Installeer daartoe de gratis app AVG Free. Op de site van AVG lees je meer over de mogelijkheden van de app.

In het verlengde van het bovenstaande past het volgende persbericht over richtlijnen voor Android-apps:

september 2013: google..jpg
© ANP.

De richtlijnen voor apps in de winkel van Google zijn aangepast. Volgens The Next Web is dat gedaan om te voorkomen dat apps zonder toestemming van de gebruiker instellingen aanpassen en icoontjes of bookmarks toevoegen.

Met de nieuwe regels wil Google dubieuze apps uit de Play Store weren. Naast het verbod om instellingen stiekem te wijzigen en het ongevraagd plaatsen van icoontjes en bookmarks mogen apps ook niet meer gebruikers misleiden door het uitzetten van andere apps. Dat mag nog alleen als het om veiligheidskwesties gaat. Tenslotte mogen apps geen reclames laten zien in de notificatiebalk van Android. Ook daar is weer een uitzondering op. Sommige apps mogen dat wel als de gebruiker daar toestemming voor geeft of als dat het doel is van de applicatie.

Nieuwe apps moeten meteen aan de veranderde regels voldoen. Bestaande apps moeten binnen 30 dagen zijn aangepast.
Helpmij.nl prijsvraag september. Met opnieuw een prachtige prijs!

Auteur: Helpmij.nl

Top

Ook in september is er weer een prachtige prijs te winnen met onze prijsvraag, doe dus (weer) mee!

september 2013: IS5th 1..jpg

Stuur een e-mail met het juiste antwoord op de onderstaande drie vragen vóór 30-9-2013 naar wedstrijd@helpmij.nl en maak kans op deze prachtige Apple iPod Shuffle 5th gen! De nieuwe iPod Shuffle met clip, voiceover en afspeellijsten is een combinatie van het beste van de iPod Shuffle generaties.

Bovendien ontvangt de winnaar een licentie voor Nod32 antivirus software van ESET.

De vragen:

1. Hoeveel generaties zijn er van dit type iPod gemaakt?
2. Waaraan herken je hoe vol de accu is?
3. Wat is de maximale opslagcapaciteit van deze generatie?

Succes!

De prijzen worden aangeboden door:

De prijswinnaar van onze augustusprijsvraag:

De wedstrijdcommissie ontving meer dan 1500 inzendingen! Een absoluut record!

De prijswinnaar van de maand augustus is Sjors Fikkert. Hij ontvangt de super handige Canon Selphy CP810 portable fotoprinter!  Bovendien ontvangt de winnaar een licentie voor Nod32 antivirus software van ESET. Gefeliciteerd!

*Bestuur en wedstrijdcommissie zijn uitgesloten van deelname!

*De winnaar van de septemberprijsvraag wordt bekend gemaakt in de oktober editie van onze nieuwsbrief.
CallCheap: app voor iPhone en Android

Auteur: CorVerm

Top

Echt nieuws is het niet, toch brengen we nog maar eens onder de aandacht dat nogal wat bedrijven en instellingen veel geld extra binnenhalen door te werken met dure 0900-nummers. Zodoende wordt er onnodig een behoorlijke aanslag op je portemonnee gepleegd.

september 2013: app (1)..png

september 2013: app (2)..png

Ga maar na, je belt naar het duur te betalen nummer en het eerste wat je te horen krijgt is een riedel dat het nummer zoveel cent per minuut kost. Daarna volgt een uiterst langzaam voorgedragen keuzemenu en als je eindelijk denkt de juiste keus te hebben gemaakt zijn er zoveel wachtenden voor je. De minuten verstrijken, de teller tikt door. Zo dat zit weer in de knip en jij moet maar afwachten of je inderdaad de juiste antwoorden op je vragen zult krijgen. Bel je mobiel dan komen er vaak ook nog eens de kosten van mobiel bellen bij.

Dezelfde bedrijven die dure 0900-nummers inzetten om hun klanten te woord te staan beschikken ook over een normaal vast nummer dat tegen het normale tarief gebeld kan worden. Sterker nog, de 0900-nummers zijn aan het vaste nummer gekoppeld. Vaste nummers zijn echter niet gemakkelijk te achterhalen, daar heeft een bedrijf of instelling helemaal geen baat bij.

De vraag is hoe je achter een vast telefoonnummer komt. Wel, download de app CallCheap naar je Android of iOS smartphone. Met deze app is het achterhalen van het vaste nummer een fluitje van een eurocent. De versie voor Android is gratis, de versie in de Apple Store kost 89 eurocent.

 september 2013: app (3)..png

september 2013: 2013-08-24 14.37.26..png 

Als je de app opent, kun je in het beginscherm de naam van een bedrijf of instelling invullen. Je krijgt dan het 0900-nummer te zien en het alternatieve nummer. Tik je op dat nummer, dan kun je er meteen naartoe bellen. Je kunt het nummer ook toevoegen aan je contacten.

Als voorbeeld nemen we Ahoy in Rotterdam. Bellen naar het 0900-nummer kost € 0,45 per minuut tot een maximum van € 22,50. Daar komen nog de gebruikskosten van de beller bij (denk aan het bellen met een mobieltje). Het vreemde is dat als je het vaste nummer belt Ahoy nooit open is. Kennelijk is het bij hen altijd zaterdag, want steevast krijg je te horen dat zij op zaterdag gesloten zijn ook al bel je op maandag.

Nou ja, een goede tip krijg je wel van Ahoy mee. Kijk eens op de site voor informatie, maar dat geldt natuurlijk altijd voor elk bedrijf of instelling. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag dan pas bellen. Geeft het vaste nummer niet thuis dan het 0900-nummer maar gebeld. Dan heb je in ieder geval je best gedaan om extra (veel) kosten te vermijden.

De Nederlandse maker van de app claimt dat de nummers van de app up-to-date zijn. Er is een speciale refresh-functie om steeds de meest actuele nummers binnen te halen.
ARM: een bestaan door licenties

Auteur: Dillondarko

Top

september 2013: ARM_logo.svg..png

In de halfgeleiderwereld is ARM een toonaangevende speler, maar tegelijk ook een vreemde eend in de bijt. Dat komt niet omdat ARM geen eigen fabrieken heeft, grote chipontwerpers als AMD, Nvidia en Qualcomm laten hun creaties ook elders fabriceren. Bijzonder is dat ARM een gigantisch marktaandeel voor veel productsoorten heeft, maar zelf niet eens een volledig eigen chip ontwikkelt.

ARM doet eigenlijk maar twee dingen: de ontwikkeling van de ARM-architectuur, en de implementaties ervan in chipontwerpen. Een bekende naam van ARM's ontwerpen is de Cortex core. In principe kan dus ieder bedrijf aankloppen bij ARM en vragen om een licentie op de architectuur, of een kant-en-klaar ontwerp van een core meekrijgen. In alle gevallen moet de klant wel zelf aan de slag om de uiteindelijke chip te ontwerpen en te (laten) produceren.

september 2013: arm_cortex..jpg

ARM leeft dus van licenties. Er zijn ruim 300 chipontwikkelaars klant van ARM, maar uiteindelijk heeft maar een tiental echt een licentie op de architectuur. Zij zijn de enige die zelf cores gebaseerd op de ARM-architectuur ontwikkelen. Twee bekende voorbeelden zijn Apple en Qualcomm, die zelf de zogenaamde Swift en Krait cores ontwikkelen.

Klanten die met de ARM-architectuur of ARM-cores aan de slag gaan, betalen eenmalig een fikse lincentie en daarna royalty's per verkochte chip. Dat bedrag ligt meestal tussen de 1% en 2% van de prijs waarvoor de chip wordt verkocht. En juist die lage royalty's zijn volgens ARM het succes van het bedrijf. Wie voor zo'n 2% van de chipprijs een kant-en-klaar, door anderen ontwikkeld en door en door getest core-ontwerp kan inkopen, lijkt wel gek om zelf een processorarchitectuur te ontwikkelen. Bovendien, een eenmaal gekochte licentie kan jarenlang worden gebruikt om chips mee te maken. De ARM-architectuur is altijd in ontwikkeling, maar eenmaal op de markt gaat een ontwerp ook lang mee.

september 2013: businessmodel2..gif

Als we de statistieken erbij pakken is het eigenlijk niet zo vreemd dat in meer dan 90% van de wereldwijd verkochte mobiele telefoons een chip op basis van de ARM-architectuur zit. Bovendien is dat niet de enige markt waar ARM succesvol is. 80% van de digitale camera's, 45% van de TV's, 35% van de netwerkaparatuur, 70% van de printers en 90% van de harde schijven en SSD's verkocht in 2012 maken gebruik van een op ARM-architectuur gebaseerde processor. Naar eigen zeggen is in 2012 maar liefst 32% van alle verkochte processoren gebaseerd op ARM.

Het is opvallend hoe een groot bedrijf als ARM alleen een architectuur en een werkende core ontwikkelt, en de rest succesvol uit handen geeft. In het vervolg van dit artikel gaan we kijken naar de toekomstplannen van ARM in architectuur en core-ontwerp.
Oude en nieuwe statistieken

Auteur: CorVerm

Top

Al bladerend door voorgaande nieuwsbrieven kwam ik wat gegevens tegen die toen actueel waren. Dat bracht mij er toe om recente gegevens op te vragen bij beheer en die met jullie te delen. Hieronder de statistieken van toen en nu.

De oude gegevens zijn van november 2001, de nieuwe gegevens zijn van deze maand.

De database neemt zo'n 250 Mb in beslag.
De database neemt nu zo'n 13,03 GB in beslag.

Per maand wordt er ongeveer van de server naar alle bezoekers 40 GB aan dataverkeer gestuurd.
Per maand wordt er nu ongeveer van de server naar alle bezoekers 1,48 TB aan dataverkeer gestuurd.

Per dag komen er ongeveer 20 nieuwe leden bij en wordt er per dag meer dan 23.000 keer een pagina opgevraagd.
Per dag komen er nu ongeveer 76 nieuwe leden bij en wordt er per dag meer dan 90.000 keer een pagina opgevraagd.

Per dag worden ongeveer 130 nieuwe vragen / discussies gestart en er worden ongeveer 950 berichten geplaatst.
Per dag worden er nu ongeveer 84 nieuwe vragen / discussies gestart en er worden ongeveer 559 berichten geplaatst.

Er zijn op dit moment volgens altavista.com 9844 links die naar helpmij.nl verwijzen.
Het aantal links naar Helpmij.nl hebben we nu zo niet voorhanden. Wel hebben we nog een paar andere statistieken die ook wel op de site te vinden zijn, maar hier nog even op een rij:

  • Aantal unieke bezoekers per dag: 60.000
  • Aantal verenigingsleden: 252
  • Nieuwsbrief ontvangers: 28.666
  • Aantal forumleden: 240.338

Getallen die betrekking hebben op tijd, bijvoorbeeld aantal nieuwe topics per dag, worden uitgerekend op basis van het afgelopen jaar.

Uit het feit dat er minder vragen op het forum worden gesteld mag blijken dat de database enorm is gegroeid en heel veel informatie bevat. Daardoor neemt het aantal vragen dat op het forum wordt gesteld af, velen zullen immers antwoorden vinden in de database.

Met dank aan Epic.

september 2013: eerste logo..jpg
Het logo van de nieuwsbrief zoals dat er 2001 uitzag
Postvak-in

Auteur: Redactie

Top

In onze vaste rubriek beantwoorden we vragen aan de hand van onze nieuwsbrief en plaatsen we reacties van onze lezers.


Geachte redactie,

Voor het benaderen van ZIP-files gebruik ik al jaren Total Commander. Je kunt in ZIP en RAR files kijken, bestanden bekijken, eruit halen, overschrijven en toevoegen. Dat miste ik eigenlijk in het overzicht.

Reuze handig dat alles al ingebouwd is en je niet weer een andere interface moet leren gebruiken.

Met vriendelijke groeten,

Evert van Dijken

Ja, wat je zegt is waar. Echter, het maken van archieven is niet mogelijk met dit programma. Wat niet wegneemt dat Total Commander een voortreffelijk programma is om bestanden mee te beheren.

Volgende maand zullen we een artikel wijden aan dit krachtige programma.